Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

Yksi päivä Allahin silmissä on 1000 tai 50 000 vuotta?

Kysymys: Eräs säe Koraanissa sanoo, että yksi päivä Allahin silmissä vastaa 1000 vuotta. Toisessa säkeessä sanotaan, että se vastaa

50 000 vuotta. Eikö Koraani ole ristiriidassa tässä kohtaa?

Vastaus:

1. Allahin aika ei ole verrattavissa maalliseen aikaan

Koraani kertoo kahdessa säkeessä (22:47 ja 32:5), että yksi päivä Allahin silmissä vastaa 1000 vuotta meidän aikaamme. Toisessa säkeessä (70:4) sanotaan, että yksi päivä Allahin silmissä vastaa 50 000 vuotta meidän aikaamme. Nämä säkeet yleisesti tarkoittavat sitä, että Allahin aika ei ole verrattavissa maalliseen aikaan. Annetut esimerkit ovat tuhat vuotta ja viisikymmentätuhatta vuotta maallista aikaa. Toisin sanoen, tuhansia vuosia, tai hyvin, hyvin pitkä aika maallista aikaa.

2. ”Jaum” tarkoittaa myös “ajanjaksoa”

Arabiankielinen sana, jota näissä säkeissä on käytetty, on “jaum”, joka “päivän” lisäksi tarkoittaa myös pidempää “ajanjaksoa”. Jos sana “jaum” käännetään oikein “ajanjaksoksi”, sekaannusta ei synny.

a) Luku Hajjin säkeessä sanotaan: “He pyytävät sinua jouduttamaan tuomiota, mutta Jumala ei riko lupaustaan; onhan Herrallesi yksi päivä kuin tuhat vuotta, joilla te aikaa laskette.” [Koraani 22:47] 

Kun uskonnottomat pyysivät tuomion jouduttamista, Koraani kertoo, että Allah ei riko lupaustaan. Yksi ajanjakso Allahin silmissä on kuin tuhat vuotta maallista aikaamme.

b) Luku Al-Sajdahin säe sanoo: “Hän lähettää käskynsä ylhäältä avaruudesta maan päälle; sitten se kohoaa Hänen luokseen yhdessä päivässä, joka teidän laskujenne mukaan on tuhannen vuoden pituinen.” [Koraani 32:5]

Tässä säkeessä kerrotaan, että aika, joka kuluu tiedon palauttamisessa takaisin Allahille, on tuhat vuotta.

c) Luku Al-Maarijin säkeessä sanotaan: “Enkelit ja henki nousevat Hänen tykönsä päivänä, jonka pituus on viisikymmentä tuhatta vuotta.”. [Koraani 70:4]

Tämä säe tarkoittaa sitä, että enkelten ja henkien nousu Allahin luo kestää viisikymmentätuhatta vuotta.

d) Kahteen eri tapahtumaan kuluvan ajan ei tarvitse olla sama. Esimerkiksi aika, joka minulta kuluu matkustaessa pisteeseen A, on yksi tunti ja aika, joka minulta kuluu matkustaessa pisteeseen B, on 50 tuntia. Tämä ei viittaa siihen, että olisin juuri antanut kaksi keskenään ristiriidassa olevaa lausuntoa.

Täten siis Koraanin säkeet eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan ne ovat täydellisessä harmoniassa jopa nykytieteellisten faktojen kanssa.

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW