Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

Botaaniikka

a. Kasvit luotu pareittain – koiras ja naaras

Aiemmin ei ollut ihmisten tiedossa, että myös kasvikunnassa pätee jako sukupuoliin, kuten kasvitiede nykyään ymmärtää. Jopa hermafrodiittisilla kasveilla on sekä koiraan että naaraan selkeät ominaispiirteet. …Hän lähettää teille sateen pilvistä. Niin olemme myös verhonnut maan monenlaisilla pareilla kasveja. [20:53]

b. Samoin ovat hedelmätkin luotu pareittain

…Ja kaikkia hedelmiä Hän on maan päälle luonut, parittain kumpaakin sukupuolta… [13:3]

Hedelmä on suvullisen lisääntymisen lopputuote kasveista parhaimmissa. Sitä edeltävä aste on kukka, jolla on koiras ja -naaraspuoliset lisääntymisen välineet (hede ja emi). Siitepölyn kulkeuduttua kukkaan alkaa se kantaa hedelmää, mikä sitten kypsyy ja vapauttaa siemenensä. Kaikki hedelmät siten osoittavat sukupuolen olemassaolon kasveissa. Fakta, joka on mainittu Koraanissa.

Tietyillä lajeilla hedelmät voivat kasvaa siementämättömistä kukista. Tällaisia partenokarpisia kasveja ovat mm. tietyt ananaslajit, viikuna, appelsiini ja viiniköynnös. Myös niillä on selvät suvulliset piirteet.

c. Kaikki on parittain tehty

Kaikkea olemme luonut parittain, jotta ottaisitte vaarin. [51:49]

Tämä viittaa muihinkin asioihin kuin ihmisiin, eläimiin ja kasveihin. Se voi myös viitata ilmiöihin, kuten sähkömagnetismiin – atomien negatiiviseen ja positiiviseen lataukseen.

Ylistys Hänelle, joka loi kaiken, mitä maasta kasvaa, sekä heidän tuntemansa lajit että nekin, joita he eivät tunne. [36:36]

Koraani sanoo kaiken olevan pareissa luotu, sisältäen myös ihmiselle nyt tuntemattomat asiat, jotka ehkä myöhemmin löydetään.

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW