Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

Juutalaisuus

Juutalaisuus on yksi tärkeimmistä seemiläisistä uskonnoista. Sen seuraajia kutsutaan juutalaisiksi ja he uskovat Profeetta Mooseksen علیه السلام missioon eli tehtävään.

Jumalan konsepti Juutalaisuudessa:

(I) Seuraava säe Viidennestä Mooseksen kirjasta sisältää kehotuksen Moosekselta علیه السلام: “Shama Israelu Adonai Ila Haino Adna Ikhad” Lainaus on hepreankielinen ja tarkoittaa: “Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.” [5. Mooseksen kirja 6:4]

Seuraavat säkeet ovat Jesajasta:

(II) “Minä, minä olen Herra, eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä.” [Jesaja 43:11]

(III) “Minä olen Herra, eikä toista ole, paitsi minua ei ole yhtään jumalaa.” [Jesaja 45:5]

(IV) “…sillä minä olen Jumala, eikä toista ole; minä olen Jumala, eikä ole minun vertaistani.” [Jesaja 46:9]

(V) Juutalaisuus tuomitsee epäjumalat seuraavissa säkeissä: “Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala…” [2. Mooseksen kirja 20:3-5]

(VI) Samankaltainen viesti toistuu Viidennessä Mooseksen kirjassa: “Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi jumalankuvaa, älä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala…” [Raamattu, Viides Mooseksen kirja 5:7-9]

Myös juutalaisuudesta ilmenee sama monoteismi kuin muissakin uskonnoissa.

Muhammad  Juutalaisissa kirjoituksissa (Vanha Testamentti):

1) Muhammad profetioi Viidennessä Mooseksen kirjassa:

a) Jumala puhuu Moosekselle علیه السلام Viidennessä Mooseksen kirjassa kappaleessa 18, säkeessä 18: “Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.”

b) Profeetta Muhammad on kuin Mooses علیه السلام:

I) Molemmilla oli isä ja äiti.

II) Molemmat olivat naimisissa ja heillä oli lapsia.

III) Heidän kansansa hyväksyivät heidät molemmat profeettoina heidän elinaikanaan.

IV) Profeettiuden lisäksi molemmat olivat myös kuninkaita, esim. he saattoivat langettaa kuolemantuomion.

V) Molemmat toivat uusia lakeja ja säädöksiä kansoilleen.

VI) Molemmat kuolivat luonnollisista syistä.

c) Muhammed on samaa sukua Mooseksen علیه السلام kanssa. Arabit ovat juutalaisten veljeskansaa. Abrahamilla  علیه السلام oli kaksi poikaa:

Ismael ja Iisak. Arabit ovat Ismailin علیه السلام jälkeläisiä ja juutalaiset ovat Iisakin علیه السلام jälkeläisiä.

d) Sanoja suuhun:

Profeetta Muhammed oli lukutaidoton, joten kaikki Jumalan hänelle antamat ilmestykset hän toisti suullisesti.

Viides Mooseksen kirja (18:18): “Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.”

2) Muhammadin tuleminen ennustettiin Jesajassa:

Jesajan kappaleessa 29, säkeessä 12 mainitaan: “ja jos kirja annetaan kirjantaitamattomalle ja sanotaan: ‘Lue tämä’, niin hän vastaa: ‘En osaa lukea'”.

Kun Arkkienkeli Gabriel علیه السلام komensi Muhammadia sanomalla “Iqra”, tämä vastasi: “En ole oppinut.”

3) Profeetta Muhammad mainitaan nimeltä Laulujen Laulussa, eli Korkeassa Veisussa.

Kappale 5, säe 16: “Hikko Mamittakim we kullo Muhammadim Zehdoodeh wa Zehrace Bayna Jerusalem.”,“Hänen suunsa on sula makeus, hän on pelkkää suloisuutta. Sellainen on minun rakkaani, sellainen on ystäväni, te Jerusalemin tyttäret.”

Kaikki Vanhassa Testamentissa mainitut ennustukset koskien Muhammadia ﷺ pätevät niin juutalaisiin kuin kristittyihinkin

Jeesus, Marian poika, sanoi: “Israelilaiset, Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne todistamaan oikeaksi sen Tooran, joka oli ennen minua, ja tuomaan ilosanoman lähettiläästä, joka tulee minun jälkeeni ja jonka nimi on kunnioitettu (Ahmad)”…(Koraani 61:6).

  1. علیه السلام Aleihi salaam tarkoittaa “Rauha olkoon hänen kanssaan”. Muslimit lausuvat tämän rukouksen profeettojen tai enkelien nimen mainittuaan
  2. Salla allahu alaihi wa sallam, tarkoittaa “Rauha ja Jumalan siunaukset hänelle”. Muslimit lausuvat tämän rukouksen profeetan nimen mainittuaan.  

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW