Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

Onko Allah anteeksiantavainen vai kostonhimoinen?

Kysymys: Koraanissa sanotaan useaan otteeseen, että Allah on armollisin ja anteeksiantavaisin, mutta Koraanissa mainitaan Hänen myös antavan rankkoja rangaistuksia. Onko Hän anteeksiantavainen vai kostonhimoinen?

Vastaus:

1. Allah on kaikkein armollisin

Koraanissa sanotaan monesti, että Allah on kaikkein armollisin. Itse asiassa Loistavan Koraanin jokainen 114:sta luvusta luku Taubahia (kappale 9) lukuunottamatta alkaa samalla kauniilla kaavalla “Bismillahhir Rahmannir Rahim”, joka tarkoittaa “Allahin, kaikkein suosiollisimman ja armollisimman, nimeen”.

2. Allah on anteeksiantavainen

Loistava Koraani mainitsee useassa säkeessä, luku Nisan (kappaleen 4) säe 25 ja luku Maidahin (kappaleen 5) säe 74 mukaanlukien, näin:  “Jumala on pitkämielinen ja laupias.”

 

3. Allah rankaisee niitä, jotka sen ansaitsevat

Sen lisäksi, että Allah on armollinen ja anteeksiantavainen, Hän antaa myös kovia rangaistuksia niitä ansaitseville. Koraani mainitsee lukuisissa säkeissä, että Allah rankaisee uskonnottomia ja uskon kieltäjiä. Hän rankaisee kaikkia, jotka eivät tottele Häntä. Useissa Koraanin säkeissä kuvaillaan eri tyyppisiä rankaisumuotoja, jotka Allah langettaa helvetissä niille, jotka eivät tottele Häntä.Ne, jotka hylkivät Meidän ilmoitustamme, poltamme Me totisesti Tulessa. Niin usein kuin heidän ihonsa kärventyy, annamme sen sijalle uuden, jotta he maistaisivat tuskaa, Jumala on totisesti mahtava ja viisas.”. [Koraani 4:56]

4. Allah on oikeudenmukainen

Kysymys kuului, onko Allah anteeksiantavainen vai kostonhimoinen. On tärkeää ottaa huomioon, että vaikka Allah onkin armollinen ja anteeksiantavainen, Hänen on myös jaettava rangaistuksia niitä ansaitseville julmille ja pahoille ihmisille, joten hän on myös oikeudenmukainen. Koraani kertoo luku Nisassa: “Totisesti Jumala ei tee kenellekään vääryyttä hitusenkaan vertaa…” [Koraani 4:40]

Asiasta mainitaan lisää luku Al-Ambiyassa: “Ylösnousemuksen päivänä Me käytämme oikeudenmukaista vaakaa, niin että kenellekään ei tehdä pienintäkään vääryyttä. Vaikka jokin teko painaisi sinapinsiemenen verran, niin Me otamme sen huomioon, Me olemme kyllin pätevä tilintekijä.” [Koraani 21:47]

5. Esimerkki: Opettaja antaa anteeksi oppilaalle, joka “lunttaa” kokeessa

Jos kokeen aikana oppilas “lunttaa” ja opettaja saa hänet kiinni itse teosta, opettaja on armollinen ja kiltti, antaa anteeksi hänelle ja antaa hänen jatkaa “lunttaamistaan”. Oppilaat, jotka ovat tehneet kovasti töitä koetta varten eivät näe opettajaansa armollisena, vaan epäoikeudenmukaisena. Tämä opettajan armollinen teko yllyttää myös muita oppilaita “lunttaamaan”. Jos kaikki opettajat olisivat näin armollisia ja antaisivat oppilaiden huijata kokeessa, kukaan ei enää opiskelisi koetta varten, vaan läpäisisivät kokeen kevyesti “lunttaamalla”. Kokeen teoreettiset tulokset olisivat erinomaisia, jokainen oppilas läpäisisi kokeen parhain arvosanoin, mutta käytännössä heistä tulee elämässään epäonnistujia. Koko kokeen tarkoitus olisi silloin tyhjä.

6. Tämä elämä on koe tuonpuoleista varten

Elämä tässä maailmassa on koe tuonpuoleista varten. Koraanin luku Al Mulkissa sanotaan: “Hän, joka loi elämän ja kuoleman koetellakseen, kuka teistä osoittautuu parhaaksi teoissa. Hän on mahtava, laupias.” [Koraani 67:2]

7. Jos Allah antaisi anteeksi kaikille eikä rankaisisi ketään, kuka Häntä tottelisi?

Jos Allah armahtaisi jokaisen ihmisen eikä rankaisisi ketään, miksi ihmisen pitäisi totella Allahin käskyä? Teoreettisesti, kukaan ei joutuisi helvettiin, joskin tästä maailmasta tulisi helvetillinen paikka elää. Jos kaikki ihmiset pääsevät taivaaseen, tätä elämää ei voi kutsua kokeeksi tuonpuoleista varten.

8. Allah armahtaa vain, jos ihminen katuu
Allah armahtaa ainoastaan, jos ihminen katuu. Koraani kertoo luku Al-Zumarin kappaleessa 39, säkeissä 53-55 näin:
“Sano: Te palvelijani, jotka olette toimineet sielujenne vahingoksi, älkää olko epätoivoisia Jumalan laupeuden suhteen; aivan varmasti Jumala antaa syntinne kokonaan anteeksi, sillä Hän on totisesti armahtava, laupias. Mutta kääntykää Herranne puoleen yhä uudelleen ja alistukaa kuuliaisuudessa, ennenkuin kuritus teitä kohtaa, jolloin teitä ei auteta. Ja noudattakaa parhainta, minkä Herranne ylhäältä on teille ilmoittanut, ennenkuin rangaistus tulee niin äkkiä, että sitä ette edes huomaa.”

Katumukselle on neljä kriteeriä: Ensin tulee myöntää, että teko oli väärin. Toiseksi teko pitää lopettaa välittömästi. Kolmanneksi tekoa ei saa toistaa milloinkaan tulevaisuudessa ja viimeiseksi mahdolliset vahingot tulee hyvittää, mikäli sellaisia on syntynyt.

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW