Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

Mitkä ovat todellisen profeetan kriteerit?

(1) Todisteet hänen väitteilleen.

(2) Hänen opetustensa johdonmukaisuus (koskien Jumalaa, tuonpuoleista elämää ja vastaavia uskoon liittyviä ongelmia)

(3) Samankaltaisuus aikaisempien profeettojen opetusten kanssa.

(4) Luotettavuus: Hänellä on oltava korkea moraali.

Raamattu sanoo samaa. Vanhassa Testamentissa kuvataan epäprofeettaa seuraavasti: 

1. Teeskentelee olevansa Jumalan lähettämä. (Jer 23:16-18)

2. Kuvaillaan ahneeksi,(Miikan 3:11) juopuneeksi,(Jesajan 28:7) epämoraaliseksi ja epäpyhäksi, (Jer 23:11,14) pahojen henkien vaikutuksen alainen. (1 Kuninkaiden 22:21-22)

3. Profetioi väärin(Jer 5:31,) valehtelee Jumalan nimeen, (Jer 14:14) omasta sydämestään, (Jer 23:16 Hesekielin 13:2) väärien jumalien nimeen. (Jer 2:8)

4. Harjoittaa usein ennustamista ja noituutta. (Jer 14:14, Hesekielin 22:28, Teot 13:6)

5. Johdattaa ihmisiä harhaan, (Jer 23:13, Miikan 3:5) saa unohtamaan Jumalan nimen, (Jer 23:27) opettaa epäpyhyyttä ja syntiä, (Jer 23:14-15) ja alistaa. (Hesekielin 22:25)

Uudessa Testamentissa käytetään Jeesuksen kriteereitä tunnistamaan epäprofeetat“Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä.” (Matteus 7:15-17 Kuningas Jaakon versio (King James)

Opimme tämän:

(1) Profetia jatkuu Jeesuksen jälkeenkin.

(2) Varo vääriä profeettoja.

(3) Kriteerit väärän profeetan tunnistamiseksi ovat hänen hedelmiään; hänen työnsä ja tekonsa.2

Kuten aikaisemmin mainittiin, profeetta Muhammad ﷺ sanoi selkeästi “Minä olen Jumalan Sanansaattaja.” Jos hänen väitettään arvioidaan yllä mainittujen kriteerien perusteella, hän sopii kriteereihin täysin.

Islamilaisessa doktriinissa kaikki profeetat jakavat henkisen veljeyden yhden “isän” kautta, mutta eri “äideistä”. “isä” tässä yhteydessä on profeettius ja yhteys Jumalan kanssa ja “äidit” ovat eri lait, joita he tuovat. Korostaakseen henkistä veljeyttä kaikkien profeettojen välillä, profeetta Muhammad ﷺ sanoi: “Olen ihmisistä kaikkein lähimpänä Neitsyt Marian poikaa (Jeesusta). Profeetat ovat kaikki veljeksiä isän kautta, äidit ovat eri, mutta heidän uskonsa on yhteinen.”              (Bukhari & Muslim)3

Kaikki profeetat ovat “saman lampun säteitä” kaikkien profeettojen keskeisin viesti on ollut palvoa ainoastaan yhtä ja ainoaa Jumalaa. Siksi islamissa kuvataankin yhden profeetan kieltämistä kaikkien profeettojen kieltämisenä. Koraanissa sanotaan: “Ne, jotka kieltävät Jumalan ja hänen profeettansa ja tekevät eron Jumalan lähettämien profeettain välillä sanoen: ´Me uskomme eräisiin, mutta emme usko toisiin heistä´ ja koettavat löytää keskitien, ne ovat todella uskottomia, ja uskottomille Me olemme valmistanut häpeällisen rangaistuksen. Mutta niille, jotka uskovat Jumalaan ja Hänen lähettiläihinsä tekemättä mitään erotusta heidän välillään, Me olemme antava heidän palkkansa; niin, Jumala on armollinen ja laupias.” (Koraani 4:150-152)

Muhammadin ﷺ profeettiuden kieltäminen siis kieltää kaikki muutkin profeetat. Muhammadin ﷺ profeettius tunnetaan aivan kuten Mooseksen ja Jeesuksenkin علیهم السلام. lukuisat raportit heidän ihmeistään ovat kantautuneet meille saakka. Profeetta Muhammadin ﷺ tuoma kirja (Koraani) on täydellisesti suojattu ja säilynyt, hänen lakinsa on täydellinen ja sovellettavissa myös nykymaailmaan. Mooses toi lain ja oikeuden, Jeesus toi armoa ja joustavuutta. Muhammad ﷺ yhdisti Mooseksen lait ja Jeesuksen armon علیهم السلام. Jos joku sanoisi hänen olleen huijari, muut ovat sopivampia tällaiseen syytökseen. Siksi siis Muhammadin, kieltäminen on sama, kuin kieltäisi omat profeettansa. Jos täysissä järjissään oleva ihminen katsoo kahta tähteä, hän tietää katsovansa kahta tähteä. Hän ei voi sanoa: “Kyllä, tuo on tähti, mutta tuo toinen ei ole!” Näin tekeminen olisi totuuden kieltämistä ja valetta.

Seuraavan tehtävän kautta voimme ymmärtää asiaa yhä paremmin: Tee lista kaikista profeetoista, joihin uskot. Aloita ensimmäisestä ja lopeta viimeiseen. Vastaa sitten seuraaviin kysymyksiin:

Minkä todisteiden pohjalta uskon hänen olleen oikea profeetta?                                                                                           

Mikä oli profeetan tehtävä hänen omien sanojensa mukaan?

Toiko hän lakeja ja jos niin, sopivatko ne nykypäivään?

Mitä kirjoituksia hän toi? Mitä ne pitävät sisällään ja mitä ne tarkoittavat?

Onko kirjoitukset säilötty alkuperäisessä asussaan ja kielessään? Onko se kirjallisesti pitävä ja vapaa epäjohdonmukaisuuksista?

Mitä tiedät hänen moraalistaan ja rehellisyydestään?

Vertaa kaikkia listaamiasi profeettoja ja vastaa kaikkiin kysymyksiin myös Muhammadin ﷺ kohdalla. Kysy sitten itseltäsi, “voinko ottaa Muhammadin ﷺ pois listaltani, koska hän ei sovi edellämainittuihin kriteereihin samoin kuin muut profeetat?” Ei ole vaikeaa huomata, että todisteet Muhammadin ﷺ profeettiudesta ovat vahvemmat ja vakuuttavammat.

Skeptikon on mietittävä mikä Muhammadin ﷺ profeettiudessa oli niin epätavallista? Milloin Jumala päätti lopettaa profeettiuden ennen häntä? Kuka päätti, että tämän jälkeen ei enää olisi jumalaista kommunikointia ihmisten kanssa? Ilman todisteita jumalaisten ilmestysten kieltämiseksi, on vain luonnollista hyväksyä ilmestysten jatkuvuus.

“Olemme totisesti lähettänyt sinut totuudessa viemään hyvää sanomaa ja varoitusta, eikä vielä ole elänyt kansaa, jonka tykö ei varoittajaa olisi lähetetty.” (Koraani 35:24)

“Sitten lähetimme sananjulistajia toisen toisensa jälkeen, mutta kun kansa sai lähettilään luokseen, se kielsi hänet, jolloin Me annoimme kansan seurata toistaan ja teimme ne pelkiksi taruiksi. Siten häipykööt pois uskottomat kansat.” (Koraani 23:44)

Tämä on totta, erityisesti, koska juutalaiset ja kristityt muuntelivat totuutta. Kristityt väittävät Jeesuksen olevan Jumalan poika ja Juutalaiset kutsuvat Jeesusta puuseppä Joosefin aviottomaksi pojaksi. Muhammad ﷺ toi mukanaan totuuden. Jeesus oli Jumalan jalo profeetta, joka syntyi ihmeen tavoin neitsyestä. Sen tuloksena muslimit uskovat Jeesukseen ja rakastavat häntä, eivätkä mene äärimmäisyyksiin, kuten kristityillä on tapana, tai halvenna häntä, kuten Juutalaiset tekevät.

  1. ﷺ Salla allahu alaihi wa sallam, tarkoittaa “Rauha ja Jumalan siunaukset hänelle.” Muslimit lausuvat tämän rukouksen profeetan nimen mainittuaan.
  2. Vine´s Expository Dictionary of New Testament Words mukaan.
  3. Sekä Bukhari että Muslim ovat kokoelmia Profeetan perimätiedoista. Muhammad al-Bukhari (810-870 jKr.) on al-Bukhari kokoelman laatija ja perimätietoihin erikoistunut islamin oppinut. Muslim ibn al-Hajjaj (821-875 jKr.) on Muslim kokoelman laatija ja perimätietoihin erikoistunut islamin oppinut.
  4. علیهم السلام Aleihim salaam, tarkoittaa “Rauha olkoon heidän kanssaan”.muslimit lausuvat tämän rukouksen mainittuaan profeettojen tai enkelien nimiä.

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW