Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

Hudaibijahin rauhansopimus

Bani Quraidhahin rangaistus

Arabien silmissä mikään ei ole pahempaa kuin luottamuksen pettäminen ja lupauksen rikkominen. Oli tullut aika antaa rangaistus Bani Quraidhah-heimolle. Palattuaan kuopasta Profeetta ﷺ määräsi sodan aloitettavaksi Bani Quraidhah-heimoa vastaan, joka jo syyllisyydestään tietoisena oli vetäytynyt torniensa suojiin. Noin kuukauden piirityksen jälkeen heidän oli antauduttava ehdoitta. He pyysivät ainoastaan, että heidät tuomittaisiin sen arabiheimon toimesta, joiden kannattajia he olivat. He valitsivat pitkäaikaisen liittolaisklaaninsa johtajan, Aus-klaanin Sa’d ibn Mu’ādhin, antamaan tuomion. Hän oli kuolemassa Uhudin taistelussa saamiinsa vammoihin ja häntä täytyi pitää pystyssä, jotta hän pystyisi antamaan tuomionsa. Hetkeäkään epäröimättä hän tuomitsi kaikki heimon miehet kuolemaan.

Hudaibijah

Samana vuonna Profeetta ﷺ koki näyn, jossa hän astui Mekkaan ilman vastustusta, joten hän päätti yrittää pyhiinvaellusta. Mukaansa hän pyysi joukon muslimeja Medinasta sekä joukon ystävällisiä arabeja, joiden määrä oli lisääntynyt juoksuhautasodan aiheuttaman hämmennyksen jälkeen, mutta useimmat heistä eivät vastanneet kutsuun. Pyhiinvaeltajiksi pukeutuneina ja kantaen mukanaan tavanomaisia uhrilahjoja, 1400 miehen joukko lähti kohti Mekkaa. Päästyään lähelle laaksoa, he tapasivat ystävän kaupungista, joka varoitti Profeettaa ﷺ Quraishin tavoitteista estää hänen pääsynsä kaupunkiin. Heidän ratsuväkensä olivat matkalla hänen edessään. Profeetta ﷺ ehdotti kiertotietä vuoriston läpi. Muslimit olivat hyvin väsyneitä tullessaan viimein Mekan laaksoon ja leiriytyivät Hudaibijaan. Sieltä käsin hän yritti aloittaa neuvottelut Quraishin kanssa vedoten siihen, että hän on tullut kaupunkiin ainoastaan pyhiinvaeltajana. Ensimmäinen hänen kaupunkiin lähettämänsä sanansaattaja pahoinpideltiin ja hänen kamelinsa rampautettiin. Hän palasi viemättä viestiään perille. Quraishit lähettivät matkaansa lähettilään, joka toi mukanaan sävyltään uhkaavan ja ylimielisen viestin. Seuraava lähettiläs puhutteli Profeettaa ﷺ liian tuttavallisesti ja häntä piti muistuttaa siitä, miten Profeettaa ﷺ tulisi kunnioittaa. Hän sanoi palatessaan Mekkaan: “Olen nähnyt Caesarin ja Khosraun kaikessa loistossaan, mutta en ole koskaan nähnyt niin kunnioitettua miestä kuin Muhammad on kumppaneidensa keskuudessa.” (Bukhari)2

Profeetta ﷺ halusi lähettää matkaan viestintuojan, joka herättäisi kunnioitusta. Tehtävään valittiin Uthman, sillä hän kuului mahtavaan Umaiiad-sukuun. Kun muslimit odottivat hänen paluutaan, he saivat tietää, että hänet oli murhattu. Silloin istuessaan puun juurella Hudaibijassa, Profeetta ﷺ vannoi valan kumppaneidensa kanssa siitä, että he joko seisovat tai kaatuvat yhdessä. Jonkin ajan kuluttua he saivat tiedon, että Uthman onkin vielä elossa. Sitten kaupungista tuli joukko häiriköimään muslimileiriä, mutta heidät otettiin kiinni ja tuotiin Profeetan ﷺ eteen, joka puolestaan antoi heille anteeksi heidän vihamielisen käytöksensä.

Hudaibiyan rauhansopimus

Lopulta Quraishit lähettivät kunnolliset lähettiläät. Jonkin aikaa kestäneiden neuvottelujen jälkeen Hudaibijan rauhansopimus allekirjoitettiin. Siinä sovittiin, että seuraavan 10 vuoden aikana osapuolten välillä ei tule olla vihanpitoa. Profeetan ﷺ oli palattava Medinaan käymättä Kaabassa, mutta saisi kumppaneineen suorittaa pyhiinvaellusmatkan seuraavana vuonna. Quraishit lupasivat evakuoida Mekan, jotta hän voisi rauhassa tehdä niin. Quraish-heimon pettäneet, rauhan aikana muslimeiden puolelle karanneet tuli palauttaa. Sama ei koskenut muslimeista Quraishin leiriin karanneita. Jokainen Profeetan ﷺ kanssa liittolaisuudessa oleva heimo tai klaani, joka halusi liittyä rauhansopimukseen, sai tehdä niin, samoin Quraishin kanssa liittolaisuudessa olevat heimot ja klaanit. Osassa muslimeita nämä ehdot herättivät närää. “Missä on voitto, joka meille luvattiin?” he kyselivät toisiltaan.

Paluumatkalla Hudaibijasta “Voitto”-niminen luku Koraanista paljastettiin. Rauhansopimus oli suurin voitto, jonka muslimit olivat siihen mennessä saavuttaneet. Sota oli ollut muurina heidän ja epäjumalten palvojien välissä, mutta nyt molemmat osapuolet olivat tavanneet ja keskustelleet ja uusi uskonto alkoi levitä yhä nopeammin. Mekan kaatumisen ja rauhansopimuksen allekirjoittamisen välisenä kahtena vuonna kääntyneiden määrä tuplaantui aikaisempaan nähden. Profeetta ﷺ matkusti Hubaidjahiin 1400 miehen voimin. Kaksi vuotta myöhemmin, kun mekkalaiset rikkoivat rauhansopimuksen hänellä oli mukanaan jo 10 000 miehen armeija.

  1. ﷺ Salla allahu alaihi wa sallam, tarkoittaa “Rauha ja Jumalan siunaukset hänelle.” Muslimit lausuvat tämän rukouksen profeetan nimen mainittuaan.
  2. Bukhari on kokoelma Profeetan perimätiedoista. Muhammad al-Bukhari (810-870 jKr.) on kyseisen kokoelman laatija ja perimätietoihin erikoistunut islamin oppinut.

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW