Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

 Elämän vaiheet

Profeetta Muhammad ﷺ oli uskonnollinen ja poliittinen hahmo, jonka tehtävänä oli hitsata yhteen saman uskonnon alle erityisesti Arabian niemimaan eri heimot, mutta myös koko muu maailma. Profeetta Muhammad ﷺ oli maailmalle esimerkki, jonka elämästä ja päätöksistä voi ammentaa paljon hyötyä ja viisautta. Ilmestyksestään saakka Profeetta ﷺ eli elämänsä Luojan valvonnan alla. Niin hän oli myös Jumalan suojeluksessa, jottei uskonnon ja elämäntavan levittämisessä tullut virheitä. Hänen jokaisesta teostaan tulisi ottaa opiksi, kuten Jumala itse hänestä sanoi: “Totisesti sinä olet ihminen, jolla on korkea moraali.” (Koraani 68:4)

Profeetalla ﷺ oli tehtävänsä, eivätkä hänen huolensa olleet tavallisen miehen huolia. Näistä syistä on tarkasteltava sitä, miksi Profeetta ﷺ teki tiettyjä päätöksiä elämänsä aikana. Jotkut niistä saattavat näyttää helpoilta soveltaa, toiset taas täysin tuntemattomilta tälle aikakaudelle. Siitä johtuen hänen elämänsä näennäinen jäljitteleminen miettimättä saattaa johtaa vääriin johtopäätöksiin ilman minkäänlaista todistuspohjaa.

Eräs Profeetan ﷺ elämän hyvin usein väärinymmärretyistä ja epäoikeudenmukaisesti vääristellyistä puolista on se, että hänellä oli useita avioliittoja elämänsä aikana. Ymmärtääkseen viisauden tämän takana, on tehtävä taustatyötä tekijöistä, jotka siihen johtivat. Vain siten voidaan tulla oikeaan johtopäätökseen saatujen tietojen pohjalta.

Profeetan ﷺ kotielämä voidaan jakaa neljään vaiheeseen.

Ensimmäinen vaihe: Ensimmäiset 25 vuotta elämästään hän eli selibaatissa. Nuorena ihmiset ovat yleensä varomattomia, koska varhaisaikuisuuden intohimot vallitsevat, eikä itsehillintää vielä ole opittu. Lisäksi hänen aikakaudellaan arabiyhteiskunta ei rajoittanut seksuaalisia suhteita mitenkään. Silti hän eli siveydessä puhdasta elämää, josta hän ansaitsi nimen “Amiin”, “Luotettava”. Mies, joka pystyy hallitsemaan itsensä nuorena, hillitsee itsensä todennäköisemmin myös vanhemmalla iällä.

Toinen vaihe: Kun hän viimein meni naimisiin, hänen vaimonsa ei ollut häntä nuorempi neitsyt. Itse asiassa 25 selibaattivuoden jälkeen hänen ensimmäinen vaimonsa, Khadidza, oli 40-vuotias ja ollut jo kahdesti naimisissa.2 He olivat onnellisesti naimisissa 25 vuotta kunnes Khadidza kuoli, eikä Profeetta ﷺ nainut ketään muuta sinä aikana. Ensimmäisen ilmestyksensä saatuaan hänen vaimonsa oli ensimmäinen, joka uskoi häntä Jumalan Profeettana ﷺ. Voiko sen suurempaa todistusta olla kuin se, että ensimmäinen häntä uskova ihminen on itseään 15 vuotta vanhempi vaimonsa?

Hänellä olisi ollut useita syitä ottaa myös toinen vaimo ollessaan naimisissa Khadidzan kanssa. Vaikka he saivatkin kolme tytärtä, Khadidza ei synnyttänyt yhtään poikalasta, joka olisi selvinnyt elossa. Yhteiskunnassa, jossa harjoitettiin tyttölasten tappamista ja suosittiin poikalapsia, tämä oli suuri koettelemus. Hänen vihollisensa jopa ivasivat häntä hänen toisen poikansa kuoltua. Jumala kuitenkin kielsi heidät: “Vihollisesi totisesti kuuluu niihin, joilta hyvä riistetään.” (Koraani 108:3)

Toisekseen, hän oli hyvin komea mies. Eräs hänen kumppaneistaan kuvaili häntä sanomalla: “Katsoin häntä ja kuuta. Hänellä oli yllään punainen mantteli ja hän näytti kauniimmalta kuin itse kuu minun silmiini.” (Tirmidhi)3

Kolmanneksi, kaksinnaiminen oli yleistä ja sosiaalisesti hyväksyttyä siihen aikaan. Sosiaalisia esteitä ei ollut toisen vaimon ottamiselle. Hän olisi voinut helposti naida nuoremman ja kauniimman naisen jos olisi niin halunnut, mutta hän ei tehnyt niin. Sitä paitsi, kun häntä painostettiin menemään uusiin naimisiin Khadijan kuoleman jälkeen, hän valitsi toisen lesken.

Neljänneksi, Mekan pakanat tarjosivat hänelle rikkauksia, kasoittain kultaa ja hopeaa, johtajuutta ja jopa avioliittoa kaupungin kauneimman naisen kanssa, jos hän vain lopettaisi saarnaamisen. Hän kieltäytyi ja sanoi: “Vaikka aurinko asettuisi minua vastaan oikealta puoleltani ja kuu vasemmalta, en jätä tarkoitustani ennen kuin Jumala antaa siihen luvan, tai kunnes kuolen.”4

Onko tämä lihan himoihin antautuneen miehen vastaus vai onko tämä Jumalalle antautuneen miehen vastaus?

Kolmas vaihe: Ohitettuaan parhaan ikänsä (fyysisesti), hän solmi avioliittoja useamman naisen kanssa vuosina 2 – 7 jH. (623 – 628 jKr.) välillä. Hän oli silloin 55-60-vuotias ja kaikki avioliitot solmittiin epäitsekkäistä syistä. Tuolloin orastava muslimikansa joutui sotimaan puolustaakseen henkeään ja uskontoaan. Satoja hänen kumppaneitaan tapettiin, mistä koitui runsaasti leskiä ja orpoja, joista kukaan ei ollut pitämässä huolta. Profeetta Muhammad ﷺ näytti selviytyneille tovereilleen esimerkkiä menemällä naimisiin leskien kanssa taatakseen näiden toimeentulon. Jos puhdas himo olisi ollut motiivina, hän ei olisi valinnut leskiä tai eronneita naisia.

Profeetta Muhammad ﷺ nai yhden neitsyen, Aishan, joka oli hyvin nuori. Tämä avioliitto aiheuttaa eniten väittelyä kriitikoiden kesken, jotka syyttävät Profeettaa ﷺ moraalittomuudesta tämän takia. Hän nai Aishan tämän isän, Abu Bakrin, pyynnöstä, joka oli hänen läheisin ja varhaisin seuraajansa perheenjäseniä lukuun ottamatta. Abu Bakr oli ensimmäisten Profeetan ﷺ kumppanien joukossa ja myös hänen luotettavin liittolaisensa. Hänen kanssaan Profeetta ﷺ lähti vaaralliselle pakomatkalle Medinaan. Miksi hän omahyväisesti loukkaisi ystäväänsä torjumalla tämän pyynnön? Aishalta on peräisin myös monet Profeetan ﷺ Sunnat (perimätidot), joita ilman hänen perintönsä olisi paljon köyhempi. Profeetta ﷺ oli myös täyttämässä Jumalan komentoa, joka velvoitti hänet naimaan ne, jotka olivat valmiita menemään naimisiin. Avioliiton täytäntöönpano, tai täydet häät (nikah), tapahtui kolme vuotta avioliittosopimuksen (kihlauksen) allekirjoituksen jälkeen Aishan ollessa sukukypsä.

Yksi syy profeetta Muhammadin ﷺ avioliittoihin oli taata tukevat liittolaissuhteet. Menemällä naimisiin tärkeiden liittolaisten ja voitettujen vihollisten perheenjäsenten kanssa, hän loi pohjan muslimien ja eri heimojen väliselle yhteistyölle. Yksikään Profeetan ﷺ naima nainen Aishan jälkeen ei ollut niin nuori, älykäs tai halukas oppimaan, mutta jokainen heistä oli tärkeä omalla tavallaan muslimikansan kehitykselle. Sellainen mies oli intohimojensa hallitsija, ei orja. Hänen avioliittonsa kertovat pitkänäköisyydestä ja kyvystä myötätuntoon. Jos hän ei olisi tehnyt sitä myötätunnosta, hän olisi todennäköisesti valinnut muita Aishan kaltaisia naisia vaimoikseen, eikä eronneita tai leskiä.

Neljäs vaihe: Mekan valloituksen jälkeen vuonna 8 jH. sodat loppuivat suurimmaksi osaksi. Tämän jälkeen Profeetta ﷺ ei mennyt enää uusiin naimisiin. Tämä osoittaa, että hän lisäsi uusia vaimoja perheeseensä vain epävakauden ja sodan aikana sekä suojellakseen itseään ja lapsiaan, että laajentaakseen ja vakauttaakseen muslimikansaa. Se, että Profeetta Muhammad ﷺ eli korkeamoraalista elämää, tiedettiin myös hänen vihollistensa keskuudessa. Tähän viitataan myös Koraanissa, jossa Jumala haastaa parjaajansa kysymällä heiltä retorisesti, oliko heidän elämässään moraalisia heikkouksia. Jumala käski profeetta ﷺ sanomaan heille: “…olinhan jo sitä ennen elänyt keskuudessanne suuren osan elämääni. Ettekö jo ymmärrä?” (Koraani 10:16)

Kukaan ei löytänyt hänestä minkäänlaisia vikoja, joihin olisi voinut tarttua. Jos olettaisimme kaikkien todisteiden vastaisesti, että hän oli huijari ja kirjoitti Koraanin itse, olisiko hän elänyt moraalisesti niin tiukkaa elämää vain todistaakseen olevansa Jumalan profeetta? ﷺ

  1. ﷺ Salla allahu alaihi wa sallam, tarkoittaa “Rauha ja Jumalan siunaukset hänelle.” Muslimit lausuvat tämän rukouksen profeetan nimen mainittuaan.
  2. Khadijan (556-620 jKr.) ikää ei ole mainittu perimätiedoissa vaan Profeetan elämäkerran kirjoissa, jossa ilmenee Khadijan olleen 40-vuotias mennessään naimisiin Profeetan kanssa. Islamin oppinut Ibn Kathir (701-774 jKr.) al-bidaja wal nihajan kirjassaan ilmoittaa Kahdijan olleen kahdesti naimisissa ennen naimisiin menoaan Profeean kanssa.
  3. Al-Tirmidhi on kokoelma profeetan perimätiedoista. Al-Tirmidhi (824-892 jKr.) on kyseisen kokoelman laatija ja perimätietoihin erikoistunut islamin oppinut.
  4. Ibn Hisham (k.7.5.833 jKr.) on maininnut tämän tiedon kirjassaan “As-Sirah an-Nabauijjah” Profeetan elämäkerta.

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW