Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

Valehtelu ja petokset

Valehtelu ja petokset ovat halveksuttavia tekoja, ja ne ovat kunnollisen ihmisen alapuolella. Tarkoituksellinen totuuden vääristäminen muiden harhauttamiseksi on ristiriidassa rehellisyyden perusarvon kanssa. Rehellisyys vaatii vilpitöntä asennetta, selkeyttä sekä oikeudenmukaisuutta, joka ei jätä tilaa huijaamiselle, valehtelulle tai petoksille. Koraanissa ja Sunnassa (profeetan elämäntapa) on monia kohtia, joissa mainitaan, että huijaaminen on kiellettyä, oli kohde sitten muslimi tai ei-muslimi.

Islaminuskon ohjeiden hyväksyminen pitäisi johtaa rehellisyyteen, mikä tarkoittaa valehtelun ja selkään puukottamisen välttämistä. Islaminuskon profeetta ﷺ sanoi: “Kuka ikinä kantaakaan aseita meitä vastaan, ei ole yksi meistä, ja kuka ikinä meitä huijaakaan, ei ole yksi meistä.” (Muslim)

Toisen kirjoituksen mukaan, profeetta ﷺ ohitti torilla myynnissä olevan ruokapinon. Hän laittoi kätensä sen sisälle, ja tunsi kosteuden, vaikka pinta oli kuiva. Hän kysyi: ”Oi ruuan omistaja, mitä tämä on?” Mies vastasi: ”Se tuhoutui sateen vuoksi, oi Jumalan sanansaattaja.” Hän kysyi: ”Mikset laittanut sateen tuhoamaa ruokaa päällimmäiseksi, jotta ihmiset voisivat nähdä ne! Kuka ikinä huijaakaan meitä, ei ole yksi meistä.” (Muslim)

Muslimiyhteisö perustuu vilpittömyyteen, lupauksien täyttämiseen ja rakkauteen. Sen jäsenet ovat hurskaita, rehellisiä sekä luotettavia. Valehtelu ja petokset ovat vieraita todelliselle muslimille. Tässä yhteisössä ei ole tilaa huijareille, kaksinaismoralismille, eikä petoksille. 

Islam tuomitsee huijaamisen ja petokset vastenmielisinä synteinä ja häpeänä sekä tässä maailmassa että tuonpuoleisessa. Profeetta ﷺ ei pelkästään tuominnut heitä pois muslimiyhteisöstä tässä maailmassa, hän myös julisti, että Tuomiopäivänä jokainen petturi nousisi kantaen lippua, joka kuvastaa hänen pettämistään. Kuuluttaja huutaa valtavalla tuomion areenalla osoittaen häntä ja vetäen huomion häneen: “Jokaisella petturilla tulee olemaan lippu ylösnousemuksen päivänä, ja siinä sanotaan: Tämä on petturi se-ja-se.” (Bukhari)

Pettureiden häpeä – miesten sekä naisten – tulee olemaan valtava. He, jotka ajattelivat, että heidän petoksensa olisi unohdettu, löytävät sen kirjoitettuna lippuihin, jotka nostetaan korkealle heidän omissa käsissään!

Jumala sanoo: “On olemassa kolme henkilöä, joita vastustan ylösnousemuksen päivänä: miestä, joka antoi sanansa, mutta petti luottamuksen, miestä, joka myi vapaan miehen orjaksi ja piti rahat, ja miestä, joka palkkasi toisen, hyötyi hänen työstään, mutta ei lopulta maksanut palkkaa.” (Bukhari)

Ihmisen tulisi välttää kaikkia petoksen muotoja. Pettäminen on valitettavan yleistä esimerkiksi koetilanteissa, liiketoimissa ja jopa puolisoiden ja läheisten välillä. Jotkut ihmiset antavat vääriä neuvoja kysyttäessä, ja näin neuvoja saanut henkilö luulee saaneensa hyviä neuvoja. Työntekijän tulisi tehdä työ, mistä hänelle maksetaan ilman huijausta tai petosta. Hallitsijat peukaloivat vaaleja voittaakseen ja huijatakseen koko valtiota. Syrjähypyt ja pettäminen puolisoiden välillä ovat yleistyneet nykymaailmassa. Muslimin pitäisi arvostaa itseään niin paljon, ettei alennu huijaamaan tai pettämään eikä alennu olemaan samassa luokassa tekopyhien kanssa, joista profeetta ﷺ sanoi seuraavasti: “On olemassa neljä ominaisuutta, ja jos jollakulla on nämä kaikki ominaisuudet,  hänessä on todellista tekopyhyyttä. Hänellä, jolla on yksi seuraavista ominaisuuksista, on tekopyhyyden piirteitä, kunnes hän luopuu huonosta tavastaan: kun hänelle osoitetaan luottamusta, hän pettää, kun hän puhuu, hän valehtelee, kun hän antaa lupauksen, hän rikkoo sen, kun hänellä on toisen kanssa erimielisyyttä, hän turvautuu herjaukseen.” (Bukhari & Muslim)

Tästä syystä, todellisella muslimilla on islamilainen kyky välttää vilppiä, petosta ja valehtelua, vaikka hän voisi saavuttaa näillä minkälaista hyötyä tai etua tahansa. Islaminusko katsoo tällaisiin asioihin syyllistyneiden olevan tekopyhiä.

  1. ﷺ Salla allahu alaihi wa sallam, tarkoittaa “Rauha ja Jumalan siunaukset hänelle.” Muslimit lausuvat tämän rukouksen profetan nimen lausuttuaan.
  2. Sekä Bukhari että Muslim ovat kokoelmia Profeetan perimätiedoista. Muhammad al-Bukhari (810-870 jKr.) on al-Bukhari kokoelman laatija ja perimätietoihin erikoistunut islamin oppinut. Muslim ibn al-Hajjaj (821-875 jKr.) on Muslim kokoelman laatija ja perimätietoihin erikoistunut islamin oppinut.

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW