Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

Perintö

Kysymys: Miksi Islamin lain mukaan naisella on oikeus periä puolet samasta määrästä, jonka mies perii?

Vastaus:

1. Perinnönjako Koraanissa

Koraani sisältää tarkan ohjeistuksen siitä, kuinka peritty omaisuus tulee jakaa oikeudenmukaisesti perillisten kesken.

Koraanin jakeet, joissa käsitellään perinnön jakoa:

– Luku 2:180

– Luku 2:240

– Luku 4:7-9

– Luku 4:19

– Luku 4:33

– Luku 5:106-108

2. Sukulaisten perinnön jako

Koraanissa on kolme lukua, joissa kuvaillaan laajalti perinnön jakoa läheisten sukulaisten kesken. Luvussa 4, jakeissa 11-12 ja 175 mainitaan  seuraavasti:

”Jumala määrää lastenne suhteen: Miehinen perillinen saakoon yhtä paljon kuin kaksi naispuolista yhteensä, mutta jos näitä tyttölapsia on enemmän kuin kaksi, niin saakoot he kaksi kolmatta osaa siitä, mitä vainaja on jälkeensä jättänyt, ja jos on yksi ainoa, saakoon hän puolet. Vainajan vanhemmat saakoot kumpikin kuudennen osan hänen jäämistöstään, jos häneltä jäi lapsia, mutta jos häneltä ei jäänyt lapsia, vaan vanhemmat yksin perivät hänet, niin saakoon äiti kolmannen osan, ja jos hänellä (vainajalla) on veljiä, niin saakoon äiti kuudennen osan, kaikki tämä kuitenkin vasta sen jälkeen, kuin testamentin määräämät erät tai velka on vähennetty. Mitä tulee teidän vanhempiinne ja lapsiinne, niin ette voi tietää, kummat saattavat olla teille hyödyllisemmät. Kaikki tämä on Jumalan määräys. Jumala on totisesti tietävä, viisas”. (Koraani 4:11)

Ja teille kuuluu puolet siitä, mitä vaimonne ovat jälkeensä jättäneet, jollei heillä ole lapsia, mutta jos heillä on lapsia, tulee osallenne neljäs osa vaimojenne jäämistöstä, sen jälkeen kuin heidän mahdolliset testamenttimääräyksensä ovat täytetyt tai velka on vähennetty. He (vaimot) saakoot puolestaan neljännen osan siitä, mitä te olette jälkeenne jättäneet, jollei teiltä jää lapsia, mutta jos teiltä jää lapsia, niin tulee heidän osalleen kahdeksas osa teidän jäämistöstänne, sen jälkeen kuin testamentin määräykset on täytetty tai velka on vähennetty. Jos miehellä tai naisella, joka jättää perinnön jälkeensä (ei ole vanhempia eikä lapsia, mutta) on veli tai sisar, niin saakoot kumpikin kuudennen osan, sen jälkeen kuin testamentin määräykset on täytetty tai velka on vähennetty, loukkaamatta kenenkään oikeutta. Tämä on Jumalan säännös. Katso, Jumala on tietävä, lempeä. (Koraani 4:12)

He pyytävät sinulta lähempiä ohjeita (perinnönjakoon). Sano: ”Jumala on määritellyt suhteenne etäisempiin sukulaisiinne. Jos mies kuolee lapsettomana, mutta hänellä on sisar, niin on sisar saava puolet hänen jäämistöstään, samoin olisi hän perinyt sisarensa, jollei tällä olisi ollut lasta, mutta jos sisaria on kaksi, niin he perivät kaksi kolmatta osaa hänen jäämistöstään, ja jos sisaruksia on kumpaakin sukupuolta, on mies saava yhtä paljon kuin kaksi naista.” Jumala saattaa teille tämän selväksi, jotta ette virheitä tekisi, katso, Jumala on kaikkitietävä. (Koraani 4:176)

3. Toisinaan naisperillinen perii saman verran tai jopa enemmän kuin mies

Tavallisissa tapauksissa naisperillinen perii puolet siitä mitä hänen miespuolinen rinnakkaisperijänsä perii. Tämä ei kuitenkaan toteudu kaikissa tapauksissa. Mikäli vainajalla ei ole jälkeläisiä, mutta hänellä on sisko ja veli, molemmat tulevat perimään kuudennen osan perittävästä.

Mikäli vainajalla on lapsia, vainajan molemmat vanhemmat saavat kuudenneksen perittävästä osuudesta. Tietyissä tapauksissa nainen voi periä tuplasti enemmän kuin miesperillinen. Aviomiehensä ja vanhempiensa elättämän lapsettoman naisvainajan aviomies perii puolet vaimonsa omaisuudesta. Naisen äiti perii kolmasosan ja isä kuudenneksen. Tässä tietyssä tapauksessa naisperillisen osa on tuplasti miesperilliseen verrattuna.

4. Naisperillinen usein perii puolet miesperillisen osuudesta

On aivan totta, että yleisimmissä tapauksissa naisperillinen perii puolet miesperillisen osuudesta. Seuraavana esimerkkitapauksia:

1. Tytär perii puolet siitä mitä poika perii

2. Vaimo perii 1/8 ja aviomies ¼ mikäli vainajalla ei ole lapsia

3. Vaimo perii ¼ ja aviomies ½ mikäli vainajalla on lapsia

4. Mikäli vainajalla ei ole jälkeläisiä, perii hänen siskonsa puolet veljensä perittävästä osuudesta

5. Mies perii tuplasti sen, minkä nainen perii, koska mies on perheessä taloudellisessa vastuussa ja toimii elättäjänä

Islamissa naisella ei ole minkäänlaista taloudellista vastuuta, vaan vastuu on aviomiehellä. Ennen naisen avioitumista vastuu hänen elättämisestään on isällä tai veljillä. Avioitumisen jälkeen vastuu siirtyy aviomiehelle tai pojalle.

Islam pitää miestä taloudellisessa vastuussa ja hänen on vastattava perheensä tarpeisiin. Mies saa tuplamäärän perintöä naisperilliseen verrattuna pystyäkseen täyttämään velvollisuutensa . Esimerkkitapaus: miesvainaja jättää pojalleen ja tyttärelleen yhteensä 150 000€. Poika perii 100 000€ ja tytär 50 000€. Mies joutuu omasta peritystä osuudestaan velvollisuudestaan perhettä kohtaan kuluttamaan kaiken, tai ainakin suurimman osan, perheensä tarpeisiin. Mutta tytär, joka peri 50 000€, ei ole velvollinen käyttämään euroakaan kenenkään muiden tarpeisiin, vaan saa käyttää koko perityn summan itseensä niin halutessaan. Haluaisitko sinä periä isomman summan, mutta joutua jakamaan sen, vai haluaisitko periä pienemmän summan ja vapauden käyttää sen oman mielesi mukaisesti?

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW