Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

Iblis – enkeli vai dzinni?

Kysymys:

Koraanissa sanotaan useissa kohdissa, että Iblis oli enkeli, mutta Surah (luku 18) Kahf sanoo, että Iblis oli Dzinni. Eikö tämä ole ristiriita Koraanissa?

Vastaus:

1. Koraanissa mainittu Iblisin ja Enkelin tapaus

Aatamin ja Iblisin tarina kerrotaan Koraanissa useissa eri kohdissa, joissa Allah sanoo: “Käskimme enkeleitä kumartamaan Aatamia, ja he kumarsivat, vaan ei Iblis”.

Tämä mainitaan seuraavissa kohdissa:
Luku Baqaran kappaleessa 2, säkeessä 43
Luku Arafin kappaleessa 7, säkeessä 17
Luku Hijrin kappaleessa 15, säkeissä 28-31;
Luku Isran kappaleessa 17, säkeessä 61;
Luku Ta-Han kappaleessa 20, säkeessä 116
Luku Sadin kappaleessa 38, säkeissä 71-74.

Mutta luku Al-Kahfin kappale 18, säe 50 sanoo näin: “Kun Me lausuimme enkeleille: ´Kumartakaa ihmistä, niin he kumartuivat kaikki paitsi saatana.´ Hän oli dzinni ja siksi tottelematon Herransa käskylle.” [Koraani 18:50]

2. Arabiankielinen “Tagleebin” sääntö

Suomenkielinen käännös säkeen ensimmäisestä osasta kuuluu: “Kun Me lausuimme enkeleille: ‘Kumartakaa ihmistä, niin he kumartuivat kaikki paitsi saatana’ ”.

Tämä antaa vaikutelman siitä, että Iblis olisi ollut enkeli. Alunperin Koraani paljastettiin arabiankielellä. Arabiankielen kieliopissa on sääntö, joka tunnetaan nimellä “Tagleeb”, jonka mukaan enemmistöä puhutellessa vähemmistö osa kuuluu myös mukaan. Jos esimerkiksi puhuttelen luokkaa, jossa 100:sta oppilaasta 99 on poikia ja yksi tyttö ja sanon, että kaikkien poikien tulisi nousta seisomaan, se koskee myös sitä ainoaa tyttöä. Häntä ei tarvitse mainita erillisesti.

Samalla tavalla Koraanissa, kun Allah puhutteli enkeleitä Iblisin läsnäollessa, häntä ei tarvinnut mainita erikseen. Siispä tuon lauseen mukaan Iblis saattoi olla tai ei ollut enkeli, mutta luku Al-Kahfin kappaleessa 18, säkeessä 50 käy ilmi, että Iblis oli Dzinni. Missään Koraanin kohdassa ei sanota, että Iblis olisi ollut enkeli. Siispä Koraani ei sisällä ristiriitoja.

3. Dzinneilla on vapaa tahto, joten he voivat olla tottelematta Allahia

Toisekseen Dzinneilla on vapaa tahto, joten he voivat totella tai olla tottelematta Allahin käskyjä, mutta enkeleillä ei tällaista vapaata tahtoa ole. Siispä enkelin tottelemattomuus ei tule kyseeseen. Tämä vahvistaa sen, että Iblis oli Dzinni, eikä enkeli.

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW