Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

Edistääkö islam väkivaltaa?

Kysymys: Edistääkö Islam väkivaltaa, verenvuodatusta ja brutaaliutta? Koraanissa sanotaan muslimeiden tehtäväksi tappaa uskottomat (kafirit) siellä mistä heidät löytävät.

 

Vastaus:

Koraanissa on muutamia valikoituja jakeita, joita usein väärin siteerataan ikuistamaan myyttiä islamista; siitä kuinka se edistää väkivaltaa kehottamalla seuraajiaan tappamaan kaikki, jotka eivät seuraa Islamia.

 

1. Jae luvusta Taubah

Kyseinen jae luvusta Taubah on usein väärinymmärretty islamin kriitikoiden toimesta ja näin levittää käsitystä islamista brutaalina uskontona. “Mutta kun pyhät kuukaudet ovat kuluneet, niin vuodattakaa pakanain verta missä tahansa heitä tapaattekin…” (Koraani 9:5)

2. Jae koskee taistelukentän olosuhteita

Islamin kriitikot lainaavat kyseistä jaetta huomioimatta tapahtuman historiallista kontekstia. Ymmärtääksemme asiayhteyden meidän on luettava luvun ensimmäisestä jakeesta alkaen. Luvussa kerrotaan muslimeiden ja Mekan pakanoiden välisestä rauhansopimuksesta, jota Mekan pakanat laiminlöivät käyttämällä väkivaltaa muslimeita kohtaan. Mekan pakanoille annettiin neljä kuukautta aikaa parantaa käyttäytymistään muslimeita kohtaan, muuten heitä vastaan julistettaisiin sota. Koraanin luvussa 9:5 sanotaan: ”Mutta kun pyhät kuukaudet ovat kuluneet, niin vuodattakaa pakanain verta missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he kääntyvät (oikean Jumalan uskoon), rukoilevat ja antavat almut, niin päästäkää heidät menemään. Jumala on totisesti anteeksiantava ja armollinen”. (Koraani 9:5)

Kyseinen jae ilmestyi siis taistelun aikana.

3. Esimerkki Yhdysvaltojen ja Vietnamin välisestä sodasta

Yhdysvallat ja Vietnam kävivät sotaa 50-70-luvuilla. Oletetaan, että Yhdysvaltojen presidentti olisi sodan aikana sanonut sotilailleen: ”Tappakaa vietnamilaiset, mistä ikinä heidät löydätte”.

Mitä jos nykypäivänä kyseistä presidenttiä osoitettaisiin sormella syyttäen häntä siitä, että hän oli sanonut ”tappakaa vietnamilaiset, mistä ikinä heidät löydätte”, ottamatta asiayhteyttä ollenkaan huomioon? Saisimme hänet näyttämään teurastajalta. Jos asia kuitenkin esitettäisiin ottamalla asiayhteys huomioon ja kertomalla, että lainaus on peräisin sota-ajalta tarkoituksenaan tehostaa sotilaiden taistelutahtoa, olisi mielikuva täysin erilainen.

4. Luku 9:5 toimi motivaationa muslimeille taistelukentällä

Samoin Koraaninkin tapauksessa. Kyseisessä Koraanin luvussa kehotetaan ”Tappakaa pakanat mistä heidät löydättekin” tehostaen muslimisotilaiden puolustustahtoa taistelukentällä. Koraani kertoo muslimeille, ettei puolustettaessa omia oikeuksia taistelukentällä ole pelon huolta, vaan vihollinen on tapettava.

 

5. Kriitikko Shourie hyppää jakeesta 5 jakeeseen 7

Arun Shourie on Intian vankin islamin kriitikko. Hän siteeraa samaa jaetta kirjassaan ”The World of Fatwahs” sivulla 572. Siteerattuaan jaetta 5 hyppää hän suoraan jakeeseen 7 samasta luvusta. Jokainen käsittää sen, että hän harppasi jakeen 6 yli kokonaan.

6. Luku 9:6 antaa vastauksen

Saman luvun jae 6 antaa vastauksen sille, joka väittää islamin olevan brutaali uskonto. Siinä lukee: ”Ja jos joku monijumalaisista anoo suojaasi, niin suo se hänelle, kunnes hän saa kuulla Herran sanan. Sen jälkeen anna hänen päästä turvaan. Sillä he ovat ihmisiä, jotka eivät (parempaa) tiedä”. (Koraani 9:6)

Koraani ei ainoastaan kehota tarjoamaan vastapuolen taistelijalle turvapaikkaa hänen sitä anoessaan, vaan sen lisäksi hänet on saatettava turvaan. Nykyajan sodissa ehkäpä lempeimmät armeijan kapteenit saattavat armahtaa vastapuolen sotilaita heidän osoittaessaan rauhanmerkkejä. Millä todennäköisyydellä armeijan kapteeni käskee sotilaitaan päästämään vastapuolen sotilasvangit vapaiksi ja sen lisäksi saattamaan vielä heidän turvaankin?

Näin juuri on Allah Koraanissa käskenyt edistääkseen rauhaa maailmassa.

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW