Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

Geografia

a. Veden kiertokulku

Bernard Palissy oli vuonna 1580 ensimmäinen selittämään veden kiertokulkuna tunnettua tapahtumaketjua. Hän selitti, kuinka vesi ensin haihtuu meristä ja sitten jäähtyessään muodostaa pilviä. Pilvet liikkuvat sisämaahan, missä ne kohoavat, tiivistyvät, ja satavat alas. Vesi kerääntyy jokiin ja järviin, mistä se virtaa takaisin mereen, muodostaen näin jatkuvan kiertokulun. Seitsemännellä vuosisadalla eKr Thales Miletoslainen uskoi, että valtamerien pintasumu kulkeutuu tuulen mukana sisämaahan ja sataa siellä alas. Aiemmin pohjavetten alkuperää ei tiedetty, vaan merten vesien uskottiin kulkeutuvan tuulen vaikutuksesta mannerten sisälle. Veden uskottiin myös palaavan meriin salaista väylää, ‘suurta syvännettä’ pitkin. Valtameriin yhteydessä olevaa väylää kutsuttiin ‘Tartarukseksi’ aina Platonin ajoista lähtien. Jopa 1700-luvun suuri ajattelija Descartes ajatteli vielä samoin, ja 1800-luvulle asti piti pintansa Aristoteleen teoria, jonka mukaan kylmille vuorille tiivistynyt vesi muodosti maanalaisia järviä ja ruokki lähteitä. Nykyään tiedetään lähteiden ja pohjaveden olevan seurausta maanpinnan halkeamista sisään valuvasta sadevedestä.

Veden kiertokulkua kuvaillaan seuraavissa Koraanin jakeissa: Etkö ole huomannut, kuinka Jumala lähettää vettä ylhäältä pilvistä, sitten antaa sen virrata maahan, taas nousta pinnalle lähteinä… [39:21]

Hänen merkkejään on edelleen se, että Hän antaa teidän nähdä salaman sekä peläten että toivoen ja että Hän lähettää sateen taivaasta maan päälle, elvyttäen siten kuolleen maan eloon. Totisesti, tässä on merkkejä niille, joilla on ymmärrystä. [30:24]

Pilvistä lähetämme sadetta maan päälle määrän mukaan ja annamme sen jäädä maahan, ja totisesti kykenemme myös sen ottamaan pois. [23:18]

Mikään muu teksti 1400 vuoden takaa ei anna yhtä tarkkaa selitystä veden kiertokulusta.

b. Tuulet hedelmöittävät pilvet

Me annamme myös hedelmällisten tuulien puhaltaa ja lähetämme sadetta taivaasta maan päälle. Sitten annamme teidän juoda sitä, mutta sen varastot eivät ole hallussanne. [15:22]

Tuulia kuvataan tässä arabiankielisellä sanalla lawaqih, joka on monikko sanasta laqih. Kantasana laqaha merkitsee hedelmöittämistä. Tässä yhteydessä hedelmöittäminen tarkoittaa pilviä kokoon puhaltavia tuulia, jotka tiivistävät niitä saaden niin aikaan ukkosen ja sateen. Samanlainen selitys löytyy seuraavasta jakeesta: Juuri Jumala lähettää tuulet, ja nämä nostavat pilviä, jotka Hän levittää taivaalle mielensä mukaan kerroksittain. Sitten näet sateen virtaavan alimmista kerroksista, ja kun se lankeaa Hänen palvelijoittensa ylitse, niin katso, he ovat onnellisia. [30:48]

Koraanin selitykset ovat absoluuttisen paikkaansapitäviä ja käyvät käsikkäin nykyaikaisen hydrologian kanssa. Veden kiertokulkua kuvaillaan Koraanin jakeissa 3:9, 7:57, 13:17, 25:48-49, 36:34, 50:9-11, 56:68-70, 67:30 ja 86:11.

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW