Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

Muslimit ovat fundamentalisteja ja terroristeja

Kysymys: Miksi suurin osa muslimeista on kiihkoilijoita ja terroristeja?

Vastaus:

Tämän kysymyksen muslimit usein saavat kuulla joko suoraan tai epäsuoraan keskustellessaan uskonasioista tai maailmanmenosta. Stereotyyppinen muslimi on ikuistettu mediassa yhdistettynä virheelliseen islamiin. Itse asiassa median antamat virheelliset tiedot ja valheellinen propaganda usein aiheuttavat syrjintää ja väkivaltaa kohdistuen muslimeihin. Hyvänä esimerkkinä on anti-muslimi  -kampanja, joka käynnistyi Yhdysvaltojen mediassa Oklahoma-pommituksen seurauksena. Media julisti välittömästi Lähi-idän salaliiton iskun tekijäksi. Syyllinen tunnistettiin jälkeenpäin Yhdysvaltojen armeijan sotilaaksi.

Seuraavaksi analysoidaan ”fundamentalisti” ja ”terroristi” –syytöksiä:

1. Sanan ”fundamentalisti” määritelmä

Fundamentalisti on henkilö, joka noudattaa seuraamansa teorian keskeistä oppia. Lääkärin ollessa hyvä lääkäri, pitää hänen tietää, noudattaa ja harjoittaa lääketieteen perusteita. Toisin sanoen hänen on oltava lääketieteen fundamentalisti. Matemaatikon ollessa hyvä sellainen, pitää hänen tietää, noudattaa ja harjoittaa matematiikan perusteita. Hänen on oltava fundamentalistinen matemaatikko. Tiedemiehen ollessa hyvä tiedemies, pitää hänen tietää, noudattaa ja harjoittaa tieteen perusteita. Hänen on oltava fundamentalisti tieteessä.

2. Kaikki ”fundamentalistit” eivät ole samankaltaisia

Eivät kaikki fundamentalistit ole samanlaisia. Yhden fundamentalistin takia ei pidä kaikkia luokitella hyväksi tai pahaksi. Fundamentalisti rosvo tai varas aiheuttaa harmia yhteiskunnalle eikä luonnollisestikaan ole toivottu henkilö. Mutta fundamentalisti lääkäri on hyödyksi yhteiskunnalle ja ansaitsee arvostusta.

3. Olen ylpeä fundamentalisti muslimi

Olen fundamentalisti muslimi, joka Jumalan armosta tietää, noudattaa ja ponnistelee harjoittaakseen islamin perusteita. Todellinen muslimi ei häpeä olla fundamentalisti. Olen ylpeä fundamentalisti muslimi, sillä tiedän, että islamin perusteet ovat hyväksi ihmiskunnalle ja koko maailmalle. Islamissa ei ole yhtäkään perustaa, joka aiheuttaisi harmia tai olisi ihmisten etujen vastainen. Useat hautovat mielessään harhakäsityksiä islamista ja pitävät useita islamin oppeja epäoikeudenmukaisina tai sopimattomina. Tämä johtuu riittämättömästä tai väärästä islamin tuntemuksesta. Jos yksilö analysoisi kriittisesti islamin oppeja avoimin mielin, ei hän välttyisi siltä tosiasialta, että islam pursuaa hyötyjä sekä yksilötasolla että kollektiivisesti.

4. ”Fundamentalistin” merkitys sanakirjan mukaan

Websterin -sanakirjan mukaan ”fundamentalismi” oli Yhdysvaltojen protestanttien liike, joka sai alkunsa 1900-luvun alussa. Se oli vastareaktio modernismille ja korosti Raamatun erehtymättömyyttä, ei ainoastaan uskon ja moraalin asiassa, vaan myös historiallisena kirjallisena teoksena. Liike korosti uskoa Raamattuun ja nimenomaan siihen, että se on kirjaimellisesti Jumalan sanaa. Siispä alun perin fundamentalisti oli sana, jolla kutsuttiin niitä kristittyjä, jotka uskoivat Raamatun olevan kirjaimellisesti Jumalan sanaa ilman virheitä.

Oxfordin sanakirjan mukaan ”fundamentalismi” tarkoittaa minkä tahansa uskonnon oppien tiukkaa harjoittamista, varsinkin islamin.

Tänä päivänä tietämättömän henkilön käyttäessä sanaa ”fundamentalismi” tarkoittaa hän muslimia, joka on terroristi.

5. Samat teot leimataan eri tavoin:  ”terroristi” vs ”isänmaallinen”

Ennen Intian itsenäistymistä Brittien vallan alta, joitain Intialaisia vapauden taistelijoita, jotka eivät allekirjoittaneet itseään väkivallattomiksi, leimattiin terroristeiksi Britannian hallituksen toimesta. Samoja yksilöitä ylistettiin Intian puolelta niistä samoista teoista ja heitä kutsuttiin isänmaallisiksi. Tässä tapauksessa samat henkilöt leimattiin samoista teoista aivan eri arvoilla. Toinen syytti terroristiksi kun samaan aikaan toinen ylisti isänmaalliseksi. He, jotka uskoivat Britannialla olleen oikeus hallita Intiaa, kutsuivat heitä terroristeiksi. Ja he, jotka uskoivat, ettei Britannialla ollut oikeutta hallita Intiaa, kutsuivat heitä isänmaallisiksi ja vapaustaistelijoiksi.

Näin ollen on tärkeää suoda henkilölle reilu kuulustelu, ennen kuin häntä tuomitaan. Molempia osapuolia pitää kuulla ja tilanne pitää analysoida. Henkilöiden perusteet sekä aikomukset täytyy ottaa huomioon ennen kuin lähdetään oikeudenmukaisesti tuomitsemaan.

6. Islam tarkoittaa rauhaa

Islam on peräisin sanasta ”salaam”, joka tarkoittaa rauhaa. Se on rauhan uskonto, jonka perusta opettaa seuraajiaan ylläpitämään ja edistämään rauhaa maailmassa.

Siispä jokaisen muslimin on oltava fundamentalisti, jonka tulee noudattaa islamin uskonnon perusteita.

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW