Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

Taivaat ja maa luotiin kuudessa päivässä, ei kahdeksassa

Kysymys: Koraanissa sanotaan useaan otteeseen, että maa luotiin kuudessa päivässä, mutta luku Fussilatissa sanotaan, että taivaat ja maa luotiin kahdeksassa päivässä. Eikö tämä ole ristiriita? Sama säe sanoo, että maa on luotu kuudessa päivässä ja myöhemmin taivas kahdessa päivässä. Tämä sotii alkuräjähdysteoriaa vastaan siinä, että taivaat ja maa luotiin samaan aikaan.

Vastaus:

1. Taivaat ja Maa luotiin kuudessa päivässä
Koraanissa tosiaan sanotaan maan ja taivaiden luomiseen kuluneen 6 ajanjaksoa, ja niistä mainitaan seuraavissa:

Luku Al A’raf – kappale 7, säe 54
Luku Yunus – kappale 10, säe 3
Luku Hud – kappale 11, säe 7
Luku Al Furqan – kappale 25, säe 59
Luku Al Sajdah – kappale 32, säe 4
Luku Qaf – kappale 50, säe 38

Luku Al Hadid – kappale 57, säe 4

Koraanin säkeet, joissa väittämän mukaan taivaiden ja maan luomisessa kesti 8 päivää, löytyvät luku Fussilatin kappaleesta 41, säkeet 9-12. “Sano: ´Kiellättekö todella Hänet, joka loi maan kahdessa päivässä, ja asetatteko Hänen rinnalleen vertaisia?´ Hän on maailmojen valtias. Hän pystytti vuoret maan pinnalle, siunasi maan ja varusti sen ravinnolla neljässä päivässä, yhtä runsaasti kaikille tarvitsijoille. Sitten tuli vuoro taivaan, joka oli pelkkää savua, ja Hän sanoi sille sekä maalle: ´Tulkaa esiin kumpikin, suosiolla tai vastahakoisesti.´ Ja ne sanoivat kumpikin: ´Me tulemme suosiolla.´ Niin Hän järjesti ne kahdessa päivässä seitsemäksi taivaaksi ja ilmoitti kullekin taivaalle sen tehtävän. Ja Me koristimme alemman taivaan loistavin tähdin, jotka panimme sen vartijoiksi;, tämä on Hänen asetuksensa, jonka on valta ja tieto.” [Koraani 41:9-12]

Nopeasti luettuna näyttäisi siltä, että nämä Koraanin säkeet antavat vaikutelman siitä, että taivaat ja maa luotiin 8 päivässä.

Allah sanoo säkeen alussa, että he, jotka käyttävät tässä säkeessä olevaa tietoa hyväkseen herättäen kysymyksiä ja epäilyjä sen aitoudesta, ovat yhtälailla kiinnostuneita innoittamaan jumalanpilkkaa ja Hänen yhtenäisyytensä kieltämistä. Allah kertoo, että ajan kuluessa ilmestyy epäuskovia, jotka tulevat käyttämään hyväkseen tätä ilmiselvää ristiriitaa.

 

2. ”Summa” tarkoittaa “lisäksi”

Jos näitä säkeitä analysoidaan huolellisesti, niissä kerrotaan kahdesta eri luomistyöstä: maasta ja taivaasta. Maa luotiin kahdessa päivässä, vuoret lisättiin seisomaan tukevina ja siunattuina seuraavan neljän päivän aikana. Siispä maan luomiseen vuorineen päivineen kului 6 päivää, säkeiden 9-10 mukaan. Säkeissä 11-12 sanotaan, että lisäksi taivaat luotiin 2 päivässä. Arabian kielinen sana luku Fussilatin säkeen 11 alussa on “Summa”, joka tarkoittaa “sitten”, tai “lisäksi”. Koraanissa on tiettyjä käännöksiä, joissa sanaa “summa” on käytetty tarkoittamaan sanaa “sitten”, tai “sen jälkeen”. Jos sana “sitten” on väärä käännös sanasta “summa”, luomistyöhön kului yhteensä 8 päivää, joka puolestaan on ristiriidassa muiden Koraanin säkeiden kanssa, joissa sanotaan luomistyön kestäneen 6 päivää. Se on ristiriidassa myös alkuräjähdysteorian kanssa, sekä Koraanin luku Al Ambijan kappaleen 21, säkeen 30 kanssa, jossa sanotaan maan ja taivaiden luomistyön tapahtuneen samanaikaisesti.

Siispä oikea käännös sanalle “summa” on “lisäksi”. Abdullah Yusuf Ali on kääntänyt sanan “summa” oikein, sillä sen mukaan maa vuorineen luotiin kuudessa päivässä ja samanaikaisesti taivaat luotiin kahdessa päivässä. Siispä kokonaisaika ei ole kahdeksan, vaan kuusi päivää.

Jos rakentaja sanoo rakentavansa 10-kerroksisen rakennuksen ja sitä ympäröivän aidan 6 kuukaudessa ja työn päätyttyä hän antaa tarkemmat tiedot projektista kertoen, että rakennuksen pohjatyöt valmistuivat 2 kuukaudessa, kymmenkerroksinen rakennus nousi 4 kuukaudessa ja samalla, kun pohjatöitä ja rakennusta rakennettiin, ympäröivän aidan rakentamiseen kului 2 kuukautta. Näinollen ensimmäinen ja toinen kuvaus projektista eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan toinen kuvaus antaa vain tarkemmat tiedot rakennustyöstä kokonaisuudessaan.

 

3. Taivaat ja maa luotiin samanaikaisesti

Koraani kuvailee universumin luomista useassa eri kohdassa. Joissakin puhutaan taivaista ja maasta (7:54, 10:3, 11:7, 25:59, 32:4, 50:38, 57:4) ja joissakin maasta ja taivaasta (49:9-12, 2:29, 20:4), jotka täydentävät Surah Al Ambijan kappaleessa 21, säkeessä 30 mainittua alkuräjähdystä, jossa maa ja taivaat luotiin samanaikaisesti.

Samankaltainen viesti välittyy luku Al-Baqaran kappaleesta 2, säkeestä 29:
“Hän on se, joka on luonut teille kaiken, mitä on maan päällä. Sitten Hän nousi taivaaseen ja muodosti sen seitsemäksi taivaaksi; niin, Hän on kaikkitietävä.” 
[Koraani 2:29]

Tässäkin kohdassa, jos sana “summa” käännetään sanaksi “sitten”, säe on ristiriidassa alkuräjähdysteorian ja muiden Koraanin säkeiden kanssa. Siispä sanan “summa” oikea käännös on “lisäksi” tai “samanaikaisesti”.

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW