Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

Sanotaanko Koraanissa, että maa on litteä?

KysymysKoraanissa sanotaan, että Allah on luonut maan matoksi sinulle. Se viittaisi siihen, että maa on litteä. Eikö tämä ole ristiriidassa nykytieteen kanssa?

Vastaus:

1. Maa mattona

Kysymys viittaa Koraanin säkeeseen luku Nuhissa: “Teitä varten Jumala on levittänyt maan ääret.” [Koraani 71:19]

Mutta säkeen lause ei ole täydellinen. Se jatkuu seuraavassa säkeessä selittäen edellistä säettä. Siinä sanotaan:                              “– vaeltaaksenne sen avarilla teillä.” [Koraani 71:20]

Samankaltainen viesti toistuu luku TaHa’ssa: “Hän on luonut maan teidän kehdoksenne ja aukonut siihen polkuja teitä varten…” [Koraani 20:53]

Maan pinta, eli maankuori on alle 30 mailia (48 kilometriä) paksu ja hyvin ohut verrattuna maapallon säteeseen, joka on noin 3750 mailia (6035 kilometriä). Maapallon syvemmät kerrokset ovat hyvin kuumia ja nestemäisiä, eivätkä ne kykene pitämään yllä mitään elämän muotoja. Maankuori on kiinteä kuori, jonka päällä voimme elää. Koraani oikeutetusti viittaa siihen levitettynä mattona, jotta voimme matkustaa sen teitä ja polkuja.

2. Maton voi levittää myös muulle kuin tasaiselle pinnalle

Missään Koraanin säkeessä ei sanota, että maa olisi litteä. Koraani ainoastaan vertaa maankuorta mattoon. Joidenkin ihmisten mielestä maton voi ainoastaan levittää täysin tasaiselle pinnalle. On myös mahdollista levittää matto suurelle, pallonmuotoiselle esineelle, kuten maapallolle. Tämän voi todentaa levittämällä matto suurelle maapallon jäljennökselle.

Matto tavallisesti asetetaan pinnalle, joka ei itsessään ole kovin mukava kävellä. Koraani kuvaa maankuorta matoksi, jota ilman ihmiskunta ei selviytyisi sen alla olevan kuuman ja elämää kannattamattoman ympäristön vuoksi. Koraani on siis vertauksessaan looginen ja mainitsee myös tieteellisen faktan, jonka geologit löysivät vasta vuosisatoja myöhemmin.

3. Maailma on levitetty

Samaan tapaan Koraani selittää useissa säkeissä, että maa on levitetty.

“Maan olemme tehneet suureksi ja avaraksi. Ja kuinka hyvin olemmekaan sen avartaneet!” [Koraani 51:48]

Samalla tavalla Koraani mainitsee useassa muussakin säkeessä, että maapallo on laaja: “Emmekö ole luonut maan lakeudeksi, ja vuoret tukipilareiksi?” [Koraani 78:6-7]

Näissä Koraanin säkeissä ei viitata vähimmässäkään määrin siihen, että maa olisi litteä. Niissä mainitaan vain, että maapallo on laaja ja syy sen laajuudelle on myös mainittu. Loistava Koraani kertoo: “Palvelijani, jotka uskotte! Maani on avara, palvelkaa siis Minua ja yksin Minua.” [Koraani 29:56]

Siispä kukaan ei voi väittää olleensa ympäristönsä ja olosuhteidensa pakottama tekemään pahaa kykenemättömänä hyvään.

4. Maa on muodoltaan geosfäärinen

Koraanissa viitataan maapallon todelliseen muotoon seuraavassa säkeessä“Me olemme tehneet maasta ”Dahaha”. [Koraani 79:30]

Arabiankielinen sana “Dahaha” tarkoittaa “munan muotoa”. Se tarkoittaa myös “laajaa” tai “avaraa”. “Dahaha” johtuu sanasta “duhiya”, joka erityisesti viittaa strutsinmunaan, joka on muodoltaan geosfäärinen, aivan kuten maapallokin.

Täten Koraani ja nykytiede kulkevat käsi kädessä.

Oppineiden tulkinta

Siteeraamme seuraavaksi klassisten muslimioppineiden kertomuksia maapallon muodosta. Lukijan on otettava huomioon oppineiden lausuntojen ajankohta, sillä muslimit ovat esittäneet maapallon muodon olevan pyöreä jo ennen aikamme kehittynyttä teknologiaa.

Useampi kuin yksi kirjanoppinut on kertonut, että maapallon pyöreästä muodosta vallitsee yksimielisyys. Esimerkiksi:

Shaikh al-Islam Ibn Taimijah (1263-1328 jKr.) kertoi, että  Abu’l-Husain ibn al-Munaadi on kertonut: Imaami Abu’l-Husain Ahmad ibn Ja‘far ibn al-Munaadi lainasi tekstejä merkittäviltä kirjanoppineilta, jotka ovat erittäin tunnettuja uskonnollisten tieteiden saralla, eikä yksikään heistä ollut eri mieltä siitä, että maapallo on kuin pallo.

Hän sanoi: “Kaikki yksimielisesti olivat sitä mieltä, että maapallo maineen ja vesistöineen on pallon muotoinen.” Hän jatkoi: “Tämä todistuu sillä, että aurinko, kuu ja tähdet eivät nouse ja laske eri puolilla planeettaamme samanaikaisesti; se tapahtuu ensin idässä ja vasta sitten lännessä.” Lainaus: Majmuu‘ al-Fataawa (25/195)

Häneltä kysyttiin kahdesta miehestä, jotka kyseenalaistivat taivaan ja maan olemuksen: olivatko ne molemmat pyöreitä? Yksi heistä oli sitä mieltä, mutta toinen kielsi ja sanoi, ettei väitteelle ole perusteita. Kumpi onkaan oikea näkemys?

Hän vastasi: “Taivas on pyöreä muslimikirjanoppineiden mukaan. Useampi kuin yksi kirjanoppinut ja muslimijohtaja kertoivat, että muslimit ovat tästä yksimielisiä. Esimerkiksi Abu’l-Husain Ahmad ibn Ja‘far ibn al-Munaadi, yksi Imaami Ahmadin (780-855 jKr.) toisen tason kumppaneiden johtohahmoista, kirjoitti noin neljäsataa kirjaa. Yksimielisyydestä kertoi myös Imaami Abu Muhammad ibn Hazm (994-1064 jKr.) ja Abu’l-Faraj ibn al-Jawzi (1116-1201 jKr.). Kirjanoppineet kertovat tästä käyttäen hyvin tunnettuja kertomusten ketjuja (isnaad) profeetan tovereista (sahaabahista) ja profeetan tovereiden oppilaista (taabi’iin), sekä lainaten Allahin Kirjaa ja Hänen sanansaattajansa Sunnaa. Asiasta keskusteltiin tarkasti suullisia todisteita käyttäen. Matemaattista todistusaineistoa löytyy myös, enkä tunne ketään tunnettua muslimikirjanoppinutta, joka kieltäisi tämän tosiasian, lukuunottamatta niitä muutamia, jotka väittivät astrologeja vastaan vain saadakseen aikaan väittelyn. He sanoivat, että se voi olla neliön muotoinen tai kuusikulmainen ja niin edelleen. He eivät kieltäneet sen voivan olla pyöreä, mutta he lisäsivät, että sen vastakohta ei myöskään ole mahdoton. En tunne ketään, joka olisi väittänyt sen olevan muuta, kuin pyöreä – täydellä varmuudella – paitsi ehkä välinpitämättömät ihmiset, joihin kukaan ei kiinnitä huomiota.” Majmuu‘ al-Fataawa (6/586)

Abu Muhammad ibn Hazm kertoi maapallon pyöreyden todisteista.

Abu Muhammad sanoi: “Keskustelemme väitteistä, joiden mukaan maapallo ei olekaan pyöreä. On olemassa vedenpitäviä todisteita siitä, että maapallo on pyöreä, mutta jotkut ovat eri mieltä. Me vastaamme – Allahin voimassa – että yksikään muslimikirjanoppineista, jotka ansaitsevat tulla kutsutuksi imaamiksi tai kirjanoppineeksi, ei ole kieltänyt maapallon pyöreää muotoa, eikä sellaisista lausunnoista ole mitään todisteita. Koraanissa ja Sunnassa kerrotaan maapallon olevan pyöreä.” Hän lainasi näitä todisteita. Al-Fasl fi’l-Milal wa’l-Ahwa’ wa’l-Nihal (2/78)

Todisteet, joiden mukaan maapallo on pyöreä, ovat seuraavat:

Allah, olkoon Hän ylevä, sanoo: “Hän on luonut taivaat ja maan totuuden voimalla. Hän antaa yön verhota päivän ja päivän yllättää yön ” [Koraani 39:5].

Ibn Hazm ja muut ovat lainanneet tätä säettä todisteena.

Shaikh Ibn ’Uthaimiin (1929-2001) sanoi: “Maapallo on pyöreä Koraanin, todellisuuden ja tieteellisten näkemysten antamien todisteiden mukaan.

Koraanista löytyy todisteet säkeestä, jossa Allah, olkoon Hän ylistetty, sanoo: “Hän on luonut taivaat ja maan totuuden voimalla. Hän antaa yön verhota päivän ja päivän yllättää yön.” [Koraani 39:5].

Sana “yukawwir” (suom. käännettynä “kietoa ympärille”) tarkoittaa jonkin kietomista jonkin ympärille, kuten turbaania tehdessä. On jo pitkään tiedetty, että maapallolla yö ja päivä seuraavat toisiaan, joka viittaa maapallon pyöreään muotoon. Jos kiedot jotakin jonkin ympärille, tässä tapauksessa maapallon ympärille, maapallon on oltava pyöreä.

Tämä on todistettu useaan otteeseen. Jos ihminen lentää Jeddasta esimerkiksi länteen, hän tulisi takaisin Jeddaan idästä, mikäli hän lentäisi suorassa linjassa. Tästä ei kenelläkään ole eriävää mielipidettä.

Jotkut kirjanoppineet ovat antaneet esimerkin: Jos mies kuolee idässä auringonlaskun aikaan ja samaan aikaan toinen mies kuolee lännessä ja vaikka heidän välillään olisi välimatkaa, lännessä kuollut mies perisi idässä kuolleen miehen, mikäli he olisivat perillisiä keskenään. Tämä viittaa maapallon pyöreään muotoon, sillä jos maapallo olisi litteä, aurinko laskisi joka puolella samaan aikaan. Kun tiedämme tämän, kukaan ei sitä pysty kieltämään. Tätä ei myöskään haasta säe, jossa Allah, olkoon Hän ylistetty, sanoo: “Eivätkö he näe, kuinka pilvet on luotu, kuinka taivas on kaartunut korkeaksi, kuinka vuoret on pystytetty ja kuinka maa on avaraksi levitetty?” [Koraani 88:17-20] 

“Koska maapallo on suuri, eikä sen kaarevuutta voi erottaa lyhyellä matkalla, se näyttää laajalta ja litteältä, eikä silloin voi nähdä mitään, mikä saisi ihmisen pelkäämään täällä asumista. Mutta tämäkään ei kiistä sitä tosiasiaa, että maapallo on pyöreä, se vain on niin hyvin suuri. Maapallo ei kuitenkaan ole aivan täysin pyöreä, vaan painunut hieman kasaan etelä- ja pohjoisnapojen kohdalta. Siksi siis sanotaan, että maa on munan muotoinen.” Fataawa Nuur ‘ala ad-Darb

Maapallo on siis pyöreä huolimatta siitä, että se muistuttaa enemmän kananmunaa. Väärä näkemys on se, että maapallo on litteä. Kirkko ajatteli joskus näin ja tapasi kirota ja polttaa roviolla tieteilijöitä, jotka väittivät maapallon olleen pyöreä. Al-‘Almaaniyyah: Nash’atuha wa Tatawwuruha (1/130)

Ensinnäkin: Kirjanoppineet ovat yksimielisiä siitä, että maapallo on pyöreä, vaikka se näyttääkin litteältä ihmisen silmissä. Se johtuu maapallon suuresta koosta ja siitä, että sen kaarevuutta ei voi havaita lyhyellä matkalla. Ihminen näkee sen litteänä, mutta kokonaisuutena tarkasteltaessa se on todellisuudessa pyöreä.

Ibn Hazm sanoi: “Todisteet Koraanissa ja Sunnassa osoittavat, että se on pyöreä.”

Toiseksi: Säe “Teitä varten Jumala on levittänyt maan ääret” [Koraani 71:19] osoittaa, että maapallo on laaja ja muodokas, jotta ihmiset voivat asua ja elää siellä.

Ibn Kathiir (1301-1373) sanoi:  “Hän levitti sen laajaksi, valmisteli sen, teki siitä tukevan luomalla vuoret.” Tafsiir Ibn Katheer, 8/247

Samalla tavalla säe “Emmekö ole luonut maan lakeudeksi” [Koraani 78:6] tarkoittaa, että se on laaja ja valmisteltu sinua varten ja sinun hyväksesi, jotta voit viljellä maata, rakentaa asumuksia ja matkustaa sen halki.

Ibn Kathiir sanoi: “Se on valmisteltu ihmistä varten niin, että ihmiset voivat asua sillä. Se on tukeva ja turvallinen.” Tafsiir Ibn Kathiir, 8/307

Säe “Me olemme tehneet maan avaraksi ja sijoittaneet vuoret sen päälle, ja Me annamme kaikkea siinä kasvaa sopivan määrän.” [Koraani 15:19] tarkoittaa, että Allah loi maan laajaksi ja asetti sinne tukevia vuoria. Tämä on samankaltainen säe verrattuna säkeeseen, jossa Allah sanoo: “Ja juuri Hän on levittänyt maan avaraksi ja sijoittanut siihen vuoria ja jokia.” [Koraani 13:3].

Laajalle levitetyn maan ja pyöreän maan välillä ei ole ristiriitaa, sillä se on kokonaisuudessaan pyöreä. Seistessämme maan päällä ja katsoessamme sitä, se kuitenkin näyttää litteältä kaikkien silmissä.

Ar-Raazi (1149-1210 jKr.) sanoi: “Jos sanotaan “Me olemme tehneet maan avaraksi”, osoittavatko nämä sanat maan olevan litteä? Me vastaamme “kyllä”, sillä maapallo pyöreästä muodostaan huolimatta on jättimäinen pallo ja jokainen sen osa näyttää litteältä sitä läheltä tarkasteltaessa. Tämän vuoksi hämmennystä syntyy helposti. Todisteet löytyvät säkeestä, jossa Allah, olkoon Hän ylistetty, sanoo: “ja vuoret tukipilareiksi” [Koraani 78:7]. Hän kutsui niitä sanalla “awtaad” (tukipilari), vaikka vuorilla voi olla suuri ja tasainen pinta. Sama pätee myös tässäkin tapauksessa.” Tafsiir ar-Raazi, 19/131

Shaykh ash-Shanqiiti (1897-1972 jKr.) sanoi: “Jos Islamin kirjanoppineet vahvistavat maapallon pyöreän muodon, mitä he sanoisivat säkeestä, jossa Allah, olkoon Hän ylistetty, sanoo: “Eivätkö he näe, kuinka pilvet on luotu, kuinka taivas on kaartunut korkeaksi, kuinka vuoret on pystytetty ja kuinka maa on avaraksi levitetty?” [Koraani 88:17-20]. Heidän vastauksensa on sama kuin heidän vastauksensa säkeeseen, jossa Allah, olkoon Hän ylistetty, sanoo: kunnes saapui sinne, missä aurinko laskee, ja näki sen laskevan kuumaan lähteeseen” [Koraani 18:85-86] – tältä se näyttää katsojan silmissä, sillä aurinko laskee yhdessä maassa, mutta pysyy ylhäällä toisessa, kunnes se jälleen nousee idästä seuraavana aamuna. Maapallo siis näyttää litteältä jokaisesta sen osasta katsottuna sen suuren koon vuoksi. Tämä ei tietenkään ole ristiriidassa sen todellisen muodon kanssa. Me voimme nähdä suuren vuoren, mutta jos kiipeämme vuorelle ja pääsemme sen huipulle, saatamme löytää sieltä tasaista maastoa ja ehkä kokonaisen kansan, joka asuttaa vuorta ja osa näistä ihmisistä ei välttämättä edes tiedä mitään muusta maailmasta.” Adwa’ al-Bajaan, 8/428

Shaikh Raii‘ ad-Diin ibn Walijullah ad-Dahlawi sanoi kirjassaan “At-Takmiil”: “Jotkut voivat ymmärtää, että säkeet, kuten “Emmekö ole luoneet maan lakeudeksi” [Koraani 78:6], “Ja sitten Hän ulotti maan avaraksi” [Koraani 79:30] sekä “ja kuinka maa on avaraksi levitetty?” [Koraani 88:20] viittaavat maapallon litteyteen, mutta kirjanoppineet ovat vahvistaneet sen olevan pyöreä kiistämättömien todisteiden pohjalta. Näin syntyy luultu konflikti. Sen voi kieltää sillä, että maan näkyvä osa (ihmisen silmissä) näyttää litteältä, koska mitä suurempi ympyrä on ja mitä laajemmalle se on levinnyt, sitä litteämmältä se näyttää, koska voimme tarkastella siitä vain osia kerrallaan.” Siddeeq Hasan, tafseer, Fath al-Bayaan, 15/208

LOPUKSI

“Hän on sen korkealle kohottanut ja sille muodon antanut” [Koraani 79:28]

“Me olemme tehneet maasta ”Dahaha”. [Koraani 79:30]

Arabiankielinen sana “dahaha” tulee juurisanasta “duhja” ja tarkoittaa munan muotoa, eikä se tarkoita mitä tahansa munaa. Sillä viitataan erityisesti strutsin munaan – ja kuten tiedämme, maapallo ei ole täysin pyöreä, vaan hieman soikea. Se on hieman litteä navoiltaan ja pullea sivuilta. Jos tutkit strutsinmunan muotoa, se on myös soikea – hieman lytyssä kahdelta sivultaan. Jalo Koraani siis kuvaili maapallon tarkan muodon 1400 vuotta sitten, vaikka Koraanin paljastamisen aikaan yleinen näkemys oli, että maapallo on litteä. On otettava huomioon se, että strutsinmunan muoto on kaikkein lähimpänä maapallon muotoa, siksi Koraanissa mainittiin sana “dahaha”.

Vuonna 1597 Sir Francis Drake seilatessaan ympäri maapalloa todisti maapallon olevan pyöreä muodoltaan.

Koraanin luvussa Luqman sanotaan (31:29) “Jumala antaa yön seurata päivää ja päivän yötä”.

Eli Koraani viittaa, että tämä on hidas ja vaiheittainen prosessi. Yö muuttuu hiljalleen ja vaiheittain päiväksi ja päivä muuttuu hiljalleen ja vaiheittain yöksi. Tämä ilmiö on mahdollinen vain, jos maapallo on pallon muotoinen – eli litteä muoto tekisi tämän mahdottomaksi. Hitaan muutoksen sijaan yö ja päivä vaihtuisi nopeasti.

Koraanin luvussa Al-Zumar (39:5) sanotaan: “Hän on luonut taivaat ja maan totuuden voimalla. Hän antaa yön verhota (kawwara) päivän ja päivän yllättää yön“.

Arabiankielinen sana on “kawwara”, joka tarkoittaa limitystä tai kietomista, esim. miten turbaani kiedotaan pään ympärille. Tämä yön kietoutuminen päivän ympärille on mahdollista ainoastaan, jos maan muoto on pyöreä. Se ei olisi mahdollista, jos maa olisi litteä – muutos olisi välitön.

Sanassa “geosfääri” “geo” tarkoittaa maata ja “sfääri” pyöreää muotoa. “Geosfääri” tarkoittaa siis, että maapallo on maapallon muotoinen. Geometrinen termi on “pyörähdysellipsoidi”. Pyörähdysellipsoidi on siis geosfäärinen muoto. “Geosfäärinen” ja “pyörähdysellipsoidi” tarkoittavat siis samaa asiaa.

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW