Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

Miksi muslimit ovat jakautuneita erilaisiin suuntauksiin tai koulukuntiin?

Kysymys: Miksi muslimeiden kesken on erilaisia koulukuntia ja suuntauksia, vaikka he kaikki seuraavat yhtä ja samaa Koraania?

Vastaus:

1. Muslimeiden tulee olla yhtenäisiä

On aivan totta, että muslimit ovat jakautuneet keskenään. Ristiriita onkin siinä, ettei Islam hyväksy minkäänlaisia suuntauksia. Islam uskoo seuraajiensa yhtenäisyyden vaalimiseen.

”Pitäkää kiinni kaikki Jumalan (pelastus)köydestä älkääkä hajaantuko”. (Koraani 3:103)

Mihin Jumalan köyteen jakeessa viitataan? –Kunniakkaaseen Koraaniin. Koraani on se Jumalan köysi, josta kaikkien muslimeiden tulisi pitää kiinni. Kyseisessä jakeessa korostetaan kahta asiaa: Sen lisäksi, että jakeessa kehotetaan pitämään köydestä kiinni, siinä myös määrätään, ettei saisi hajaantua.

”Te, jotka uskotte, totelkaa Jumalaa ja totelkaa profeetta..” (Koraani 4:59)

Tarkoittaen sitä, että kaikkien muslimeiden on seurattava Koraania sekä profeetan aitoja perimätietoja ja olla jakaantumatta erilaisiin suuntauksiin.

2. On kiellettyä jakaantua erilaisiin suuntauksiin

”Niiden kanssa, jotka ovat hajottaneet uskontonsa ja muodostaneet lahkoja, ei sinulla (Muhammed) totisesti ole mitään tekemistä. Heidän asiansa kuuluu vain Jumalalle, kerran on Hän julistava heille heidän tekonsa.” (Koraani 6:159)

Tässä jakeessa Jumala sanoo, että muslimin tulisi pysyä erossa niistä, jotka jakavat uskonsa eri suuntauksiin.

Mutta kun muslimilta kysytään kuka hän on, yleisesti vastataan joko ”olen sunni” tai ”olen shia.” Jotkut jopa kutsuvat itseään Hanafiksi, Shafiksi, Malikiksi tai Hanbaliksi. Toiset voivat taas kustua itseään Deobandiksi tai Barelviksi.

3. Profeettamme oli muslimi

Kysytään näiltä muslimeilta, kuka heidän rakastettu profeettansa oli, oliko hän Hanafi, Shafi, Hambali vai Maliki..? – Hän ei ollut mikään näistä! Hän oli muslimi kuten kaikki muutkin Jumalan profeetat ennen häntä.

Luvussa 3:52 sanotaan Jeesuksen olleen muslimi. Koraanissa on myös maininta siitä, ettei Abraham ollut juutalainen eikä kristitty vaan hän oli muslimi. (Koraani 3:67)

4. Koraani kehottaa jokaista kutsumaan itseään muslimiksi

Kun muslimilta kysytään hänen uskoaan, hänen tulisi sanoa olevansa muslimi, ei Hanafi, Shafi tai mitään muutakaan.

”Ken puhuu paremmin kuin se, joka kutsuu muita Jumalan luokse, tekee hyvää ja sanoo: ´Totisesti olen Jumalalle alamainen (muslimi)´”. (Koraani 41:33)

Se, että on Jumalalle alamainen tarkoittaa yhtä kuin olla muslimi.

Profeettamme saneli kirjeitä muun muassa kristinuskoisille kuninkaille ja hallitsijoille kutsuakseen heitä Islamiin. Näissä kirjeissä hän viittasi Koraanin jakeeseen 3:64

”Sano (juutalaisille ja kristityille) : ´Te Pyhän kirjan omistajat, tulkaa yhteisymmärrykseen meidän kanssamme (uskonnon asiasta), että meillä olisi samoin kuin teilläkin, ettemme palvele muuta kuin ainoata Jumalaa emmekä aseta ketään Hänen rinnalleen, emmekä kukaan pidä toistamme herrana, (emme pidä herrana ketään muuta) paitsi Jumalaa´. Jos he kääntyvät pois, niin sanokaa: ´Olkaa todistajina, että me olemme Jumalalle alamaisia!´”. (Koraani 3:64)

5. Kunnioita Islamin merkittäviä oppineita

Meidän tulee kunnioittaa kaikkia aikansa merkittäviä oppineita, mukaan lukien neljä imaamia, Abu Hanafi, Shafi, Hanbal sekä Malik – Jumala olkoon heihin kaikkiin tyytyväinen. He olivat aikansa suurimpia oppineita, Jumala palkitkoon heidät tutkimustöistään ja kovista työpanoksistaan. Siinä ei ole mitään väärää, jos henkilö on samaa mieltä esim. Hanafin tai Shafin näkemyksien kanssa. Mutta kun kysytään uskon identiteettiä, vastauksena pitäisi olla vain ja ainoastaan ”muslimi’.

Jotkut saattavat väitellä asiasta vedoten profeettamme perimätietoon, jossa profeetan on kerrottu sanoneen: ”Yhteisöni tulee jakautumaan 73:een eri suuntaukseen”. (Kirja Sunan Abu Dawood Hadith No. 4579)

Kyseinen perimätieto kertoo sen, että Profeetta ennusti jakautumisen 73:een eri suuntaukseen. Hän ei sanonut, että muslimeiden on jakauduttava eri suuntauksiin. Koraanissa kielletään jakautuminen. He, jotka seuraavat Koraanin oppeja ja aitoja perimätietoja, eivätkä jakaudu erilaisiin suuntauksiin, ovat niitä, jotka ovat oikealla tiellä.

Tirmidhin kirjan perimätiedon nro 171 mukaan, Profeetta oli sanonut: ”Kansani tulee jakautumaan 73 eri suuntaukseen ja kaikki he joutuvat helvetin tuleen lukuun ottamatta yhtä suuntausta”. Profeetan kumppanit kysyivät, ketkä tulevat olemaan niitä, jotka säästyvät helvetin tulelta? Hän vastasi siihen: ”Se on suuntautuminen, johon minä ja minun kumppanini kuulumme”.

Koraanissa mainitaan muutamaan otteeseen eri luvuissa: ”Tottele Jumalaa ja tottele hänen viestintuojaansa”. Todellisen muslimin kuuluu noudattaa ainoastaan Koraanin ja perimätietojen oppeja. Hän voi toki olla samaa mieltä muiden oppineiden näkemysten kanssa, kunhan heidän näkemyksensä pohjautuu Koraaniin ja perimätietoihin. Mikäli heidän näkemyksensä on Jumalan sanaa tai perimätietoja vastaan, heidän mielipiteillään ei ole minkäänlaista painoarvoa, vaikka olisivatkin kuinka oppineita.

Jos vain kaikki muslimit lukisivat Koraania sitä ymmärtäen ja noudattaisivat perimätietoja, eroavaisuudet ratkaistaisiin ja voisimme olla yksi ja yhtenäinen muslimikansa.

  1. ﷺ “Rauha ja Jumalan siunaukset hänelle”, muslimit lausuvat tämän rukouksen profeetan nimen mainittuaan.
  2. Sunan Abu Dawud on kokoelma Profeetan perimätiedoista. Abu Dawud Suleiman as-Sijistani (817-18–889 jKr.) on kyseisen kokoelman laatija ja perimätietoihin erikoistunut islamin oppinut.

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW