Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

Koraani on plagioitu Raamatusta

Kysymys: Eikö olekin totta, että profeetta Muhammad kopioi Koraanin suoraan Raamatusta?”

Monet kriitikot ovat väittäneet, että profeetta Muhammad ei olisi kirjoittanut Koraania, vaan että hän oppi ja/tai plagioi (kopioi tai mukaili) sen muista ihmislähteistä, kirjoituksista tai ilmestyksistä.

Väitteet, että 

1. Muhammad oppi Koraanin roomalaiselta sepältä, joka oli kristitty

Jotkut pakanat syyttivät profeettaa siitä, että hän oli oppinut Koraanin roomalaiselta, kristityltä sepältä, joka asui Mekan ulkopuolella. Profeetta kävi usein katsomassa häntä tekemässä töitään. Koraanin ilmestys riittää hylkäämään tämän väitteen – Koraanin luku An-Nahlin kappaleessa 16, säkeessä 103 sanotaan näin:

“Tiedämme perin hyvin, että he vastaavat: ´Hänen opettajansa on vain ihminen.´ Heidän tarkoittamansa miehen äidinkieli on muukalainen, mutta Koraani on selvää arabiankieltä.” [Koraani 16:103]

Miten ihminen, jonka äidinkieli oli jotakin muuta, ja joka puhui vain hieman huonoa arabiankieltä, voisi olla lähde Koraanille, joka on kirjoitettu puhtaalla arabiankielellä? Uskoakseen, että seppä opetti profeetalle Koraanin, täytyy uskoa myös siihen, että kiinalainen maahanmuuttaja Englannissa opetti Shakespearea.

2. Muhammad oppi Waraqalta – Khadijahin sukulaiselta

Muhammadin yhteydenpito juutalaisiin ja kristittyihin kirjanoppineisiin oli hyvin rajallista. Merkittävin kristitty, jonka Muhammad tunsi, oli vanha, sokea mies nimeltään Waraqa ibn-Naufal, joka oli sukua profeetan ensimmäiselle vaimolle, Khadijahille. Vaikka hänellä olikin arabialaiset sukujuuret, hän kääntyi kristinuskoon ja tunsi Uuden Testamentin oikein hyvin. Profeetta tapasi hänet vain kahdesti. Ensimmäisen kerran Waraqan ollessa palvomassa Kaabassa (ennen Muhammadin profeettiutta ), jossa tämä suuteli profeetan otsaa; toisen kerran profeetta meni tapaamaan Waraqaa ensimmäisen ilmestyksensä jälkeen. Waraqa kuoli kolme vuotta myöhemmin ja ilmestykset jatkuivat vielä noin 23 vuotta. On naurettavaa olettaa, että Waraqa olisi ollut Koraanin sisällön tuottaja.

3. Profeetan uskonnolliset keskustelut juutalaisten ja kristittyjen kanssa

On totta, että profeetta kävi uskonnollisia keskusteluja juutalaisten ja kristittyjen kanssa, mutta ne käytiin Medinassa yli 13 vuotta Koraanin paljastusten alkamisen jälkeen. Väite siitä, että nämä juutalaiset ja kristityt olisivat olleet Koraanin lähde on perverssi, sillä näissä keskusteluissa profeetta Muhammad oli saarnaajan ja opettajan asemassa, pyrkien saada juutalaiset ja kristityt kääntymään islamiin osoittamalla heille, että he ovat ajautuneet pois monoteismin todellisista opetuksista. Monista näistä juutalaisista ja kristityistä tulikin myöhemmin muslimeja.

4. Profeetta oppi Koraanin juutalaisilta ja kristityiltä, jotka hän tapasi Arabian ulkopuolella

Kaikki historiankirjat osoittavat, että Muhammad teki ainoastaan kolme matkaa Mekan ulkopuolelle ennen profeettiuttaan:

1. 9-vuotiaana hän matkusti äitinsä kanssa Medinaan.

2. 9-12 -vuotiaana hän matkusti setänsä, Abu-Talibin, kanssa liikematkalle Syyriaan.

3. 25-vuotiaana hän johdatti Khadijan karavaanin Syyriaan.

On täysin kuvitteellista olettaa, että Koraani on tulosta satunnaisista keskusteluista ja tapaamisista juutalaisten ja kristittyjen kanssa näiden kolmen matkan aikana.

5. Loogiset perusteet sille, että profeetta ei oppinut Koraania juutalaisilta tai kristityiltä

a. Profeetan päivittäinen elämä oli kaikkien nähtävissä. Itse asiassa hän sai ilmestyksen, jossa ihmisiä käskettiin antamaan profeetalle kotirauha. Jos profeetta olisi tavannut ihmisiä, jotka olisivat sanoneet hänelle mitä kertoa ilmestyksenä Jumalalta, tämä ei olisi pysynyt salassa kovin pitkään.

b. Tärkeät Quraish-heimon jäsenet, jotka seurasivat profeettaa ja hyväksyivät islamin, olivat viisaita ja älykkäitä miehiä. Täten he olisivat helposti huomanneet profeetan käyttäytymisestä jonkin olevan pielessä tämän kertoessa ilmestyksistään heille – tämä vahvistuu vielä sillä, että profeettius kesti 23 vuotta.

c. Profeetan viholliset tarkkailivat häntä huolellisesti löytääkseen todisteita siitä, että hän oli valehtelija – he eivät kyenneet osoittamaan edes yhtä sellaista kertaa, jossa profeetalla olisi ollut salainen tapaaminen tiettyjen juutalaisten tai kristittyjen kanssa.

d. On täysin mahdotonta uskoa, että yksikään väitetty Koraanin ihmiskirjoittaja olisi hyväksynyt tilanteen, jossa hän ei olisi saanut minkäänlaista maksua Koraanin kirjoittamisesta.

Täten historiallisesta ja loogisesta näkökulmasta on mahdotonta olettaa, että Koraanin on kirjoittanut ihminen.

6. Muhammad ei osannut lukea

Teoria siitä, että Muhammad olisi kirjoittanut Koraanin itse, tai kopioinut sen muista lähteistä voidaan syrjäyttää sillä historiallisella faktalla, että hän ei osannut lukea.

Allah julistaa Koraanin luku Al-Ankabutin kappaleessa 29, säkeessä 48: “Tätä ennen sinä et heille julkilukenut yhtäkään muuta kirjaa etkä sellaista kirjoittanut oikealla kädelläsi. Vasta silloinhan nämä väärän väittäjät olisivat oikeutetut epäilemään.” [Koraani 29:48]

Allah tiesi monien epäilevän Koraanin aitoutta ja pitävän sitä profeetta Muhammadin kirjoittamana. Siitä syystä Allah kaikessa taivaallisessa viisaudessaan valitsi viimeiseksi sanansaattajakseen “Ummin”, eli “oppimattoman”, jotta tyhjänpuhujilla ei olisi pienintäkään oikeutta epäillä profeettaa . Hänen vihollistensa syytökset siitä, että hän oli kopioinut Koraanin muista lähteistä ja muokannut tekstit yhtenäiseksi, kauniiksi teokseksi, saattoivat kantaa jonkin verran painoarvoa. Kuitenkin jopa tämä heikko veruke on tehty tyhjäksi kaikille uskottomille ja kyynikoille.

Allah vakuuttaa Koraanin luku Al-A’rafin kappaleessa 7, säkeessä 157: “Niille, jotka seuraavat tätä lähettilästä, oppimatonta profeettaa, josta he löytävät kuvauksen Toorassa ja Evankeliumissa.” (Koraani 7:157)

Ennustus oppimattoman profeetan tulosta mainitaan myös Raamatussa Jesajan kirjassa: “ja kun kirja annetaan kirjantaitamattomalle…” [Jesaja 29:12]

Koraani todistaa neljässä eri kohdassa, että profeetta oli lukutaidoton. Se mainitaan myös luku Al-A’rafin kappaleessa 7, säkeessä 158, sekä luku Al-Jumu’an kappaleessa 62, säkeessä 2.

7. Arabiankielistä versiota Raamatusta ei ollut olemassa

Profeetta Muhammadin aikana ei ollut olemassa arabiankielistä versiota Raamatusta. Varhaisin arabiankielinen versio Vanhasta Testamentista on R. Saadias Gaonin kääntämä noin vuonna 900 – yli 250 vuotta profeettamme kuoleman jälkeen. Vanhimman arabiankielisen version Uudesta Testamentista julkaisi Erpenius vuonna 1616 – noin tuhat vuotta profeettamme kuoleman jälkeen.

8. Samankaltaisuudet Koraanissa ja Raamatussa yhteisen lähteen vuoksi

Samankaltaisuudet Koraanissa ja Raamatussa eivät tarkoita sitä, että Koraani olisi kopioitu Raamatusta. Itse asiassa se todistaa sen, että molemmat perustuvat kolmanteen, yhteiseen lähteeseen; kaikki jumalaiset paljastukset tulivat samasta lähteestä – yhdestä universaalista Jumalasta. Huolimatta siitä, mitä totuutta muuntelevia muutoksia ihmiset ovat tuoneet juutalais-kristillisiin, tai muihin vanhempiin uskonnollisiin kirjoituksiin, on olemassa kohtia, jotka ovat säilyneet muuttumattomina ja ovat täten yhteisiä useassa eri uskonnossa.

On totta, että Koraanin ja Raamatun välillä on samankaltaisuuksia, mutta se ei riitä syyttämään Muhammadia Raamatun kopioinnista. Samaa logiikkaa voi käyttää kristittyjen ja juutalaisten opetuksiin. Voitaisiin väittää, että Jeesus ei ollut aito profeetta, ja että hän vain kopioi tiedot Vanhasta Testamentista.

Samankaltaisuudet todistavat yhteisen lähteen, eli todellisen Jumalan. Samalla ne osoittavat monoteismin jatkuvuuden viestin, eivätkä myöhemmät profeetat ole voineet kopioida aikaisempia profeettoja.

Jos joku kopioi kokeessa vastaukset joltakulta toiselta, hän ei kirjoita kokeeseen, että “nämä vastaukset on kopioitu naapurilta”. Profeetta Muhammad kunnioitti kaikkia aikaisempia profeettoja. Koraanissa mainitaan myös Kaikkivoivan Jumalan lukuisista ilmestyksistä muille profeetoille.

9. Muslimit uskovat Tooraan, Psalmmiim, Evankeliumiin ja Koraaniin

Neljä Allahin ilmestystä mainitaan nimeltä Koraanissa: Toora, Zaboor, Injeel ja Koraani.

Toora, ilmestys, eli “wahi”, joka annettiin Moosekselle.

Zabuur, ilmestys, eli “wahi”, joka annettiin Daavidille.

Injeel, ilmestys, eli “wahi”, joka annettiin Jeesukselle.

Koraani, viimeinen ilmestys, eli “wahi”, joka annettiin viimeiselle profeetalle, Muhammadille .

Jokaiselle muslimille on yksi uskon kulmakiviä uskoa jokaiseen Jumalan profeettaan ja ilmestykseen. Silti, nykypäivän Raamatun Vanhassa Testamentissa viisi ensimmäistä kirjaa ovat Mooseksen kirjoittamia ja Psalmit ovat Daavidin käsialaa. Lisäksi, Uusi Testamentti, tai Uuden Testamentin neljä Evankeliumia eivät ole Toora, Zabuur tai Injeel, joihin Koraanissa viitataan. Nämä kirjat nykypäivän Raamatussa saattavat osittain sisältää Jumalan sanaa, mutta nämä kirjat eivät ole tarkkoja tai täydellisiä profeetoille annettuja ilmestyksiä.

Koraanin mukaan kaikki Allahin profeetat kuuluvat yhteen ja samaan veljeskuntaan, kaikilla oli samankaltaiset profeetalliset tehtävät ja perusviesti kannettavanaan. Tästä syystä suurten uskontojen perusopetukset eivät voi olla ristiriidassa, vaikka kahden profeettiuden välissä onkin kulunut huomattavan kauan aikaa, sillä näiden tehtävien lähde oli yksi ja sama: Kaikkivoipa Jumala, Allah. Tästä syystä Koraanissa sanotaan, että eri uskontojen välillä olevat erilaisuudet eivät ole profeettojen vastuulla, vaan heidän seuraajiensa vastuulla, sillä he ovat unohtaneet joitakin opetettuja osia ja lisäksi tulkinneet kirjoitukset väärin ja muuttaneet niitä. Koraania ei siis voi pitää kirjoituksena, joka kilpailee Mooseksen, Jeesuksen, tai muiden profeettojen opetusten kanssa. Päinvastoin, se täydentää ja vahvistaa viestin, jonka he toivat omille kansoilleen.

Toinen Koraanista käytettävä nimitys on “Furqan”, joka tarkoittaa “kriteerejä erottaa oikea väärästä”. Voimme käyttää Koraania perustana tulkinnalle siitä, mitä aikaisempia kirjoituksia voidaan pitää Jumalan sanana.

10. Koraanin ja Raamatun tieteellinen vertaus

Jos luet Raamattua ja Koraania, huomaat, että lukuisat kohdat kirjoissa ovat täsmälleen samanlaiset, mutta niitä lähemmin tarkastellessa huomaat, että niissä onkin huomattavasti eroa. Ainoastaan historiallisiin yksityiskohtiin nojautuen kristinuskoon tai islamiin kääntyneen on hankala päästä johtopäätökseen siitä, mitkä kirjoitukset pitävät paikkaansa, mutta jos vahvistat molempien kirjoitusten säkeet käyttämällä tiedettä hyväksesi, löydät totuuden.

Universumin luonti kuudessa päivässä: Raamatun Ensimmäisessä Mooseksen Kirjassa luvussa yksi universumi luotiin kuudessa päivässä, ja jokainen päivä käsitti 24 tunnin ajanjaksoa. Vaikka Koraanissa sanotaan universumin luontiin kuluneen kuusi “aijaamia”, “aijaam”, sanalla on kaksi merkitystä. Ensimmäisenä se tarkoittaa tavallista 24 tunnin ajanjaksoa, eli vuorokautta, ja toiseksi se tarkoittaa ajanjaksoa, joka voi olla hyvinkin pitkä aika.

Kun Koraanissa sanotaan, että universumin luomiseen kului kuusi “aijaamia”, sillä tarkoitetaan sitä, että taivaiden ja maan luomiseen kului kuusi pitkää aikakautta tai ajanjaksoa. Tieteilijät eivät vastusta tätä. Universumin luomiseen on kulunut miljardeja vuosia, joka todistaa vääräksi, tai on ristiriidassa Raamatun konseptin kanssa siitä, että universumi luotiin kuudessa päivässä, eli kuudessa 24 tunnin ajanjaksossa.

1. Aurinko luotiin päivänvalon jälkeen: Raamatun Ensimmäisen Mooseksen Kirjan ensimmäisessä kappaleessa, säkeissä 3-5 sanotaan, että Jumala loi yön ja päivän luomistyön ensimmäisenä päivänä. Universumissa kiertävä valo on tähtien aiheuttama monimutkainen reaktio; nämä tähdet luotiin Raamatun mukaan (Ensimmäinen Mooseksen Kirja, kappale 1, säkeet 14-19) neljäntenä päivänä. On epäloogista sanoa, että päivänvalo (päivän ja yön ilmiö) luotiin ensimmäisenä luomistyön päivänä, kun saman valon lähde luotiin vasta kolme päivää myöhemmin. Lisäksi illan ja aamun olemassaolo ei voi olla mahdollista ilman maapalloa, ja sen kiertorataa auringon ympäri. Raamattuun verraten Koraanissa ei anneta mitään epätieteellistä luomistyön järjestystä. On siis täysin järjetöntä sanoa, että profeetta Muhammad olisi kopioinut luomistyön vaiheet Raamatusta, mutta olisi jättänyt tämän epäloogisen, Raamatussa mainitun luomistyön järjestyksen mainitsematta.

2. Auringon, maan ja kuun luominen: Raamatun Ensimmäisessä Mooseksen Kirjassa, kappaleessa 1, säkeissä 9-13, maa luotiin kolmantena päivänä, ja säkeiden 14-19 mukaan aurinko ja kuu luotiin neljäntenä päivänä. Maa ja kuu ovat, kuten tiedämme, saaneet alkunsa alkutähdestä, eli auringosta. Siispä auringon ja kuun luominen vasta maan jälkeen on ristiriidassa nykyisen tiedon kanssa siitä, miten aurinkokuntamme on muodostunut.

3. Kasvillisuus luotiin kolmantena päivänä ja aurinko neljäntenä päivänä: Raamatun Ensimmäisessä Mooseksen Kirjassa kappaleessa 1, säkeissä 11-13 kasvillisuus luotiin kolmantena päivänä, mukaanlukien itsestään leviävät ruohot, kasvit ja puut; ja säkeissä 14-19 aurinko luotiin neljäntenä päivänä. Miten on tieteellisesti mahdollista, että kasvillisuutta on ollut ennen aurinkoa, kuten Raamatussa väitetään?

Jos profeetta Muhammad kirjoitti Koraanin ja kopioi sen sisällön Raamatusta, miten hän vältti selvät virheet, joita Raamattu sisältää? Koraanissa ei ole mitään, mikä olisi ristiriidassa tieteellisten faktojen kanssa.

4. Aurinko ja kuu molemmat säteilevät valoa: Raamatun mukaan sekä aurinko että kuu säteilevät omaa valoaan. Ensimmäisessä Mooseksen Kirjassa kappaleessa 1, säkeessä 16 sanotaan: “Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet.”.

Nykytiede on todistanut, että kuu ei säteile omaa valoaan. Tämä on yhdenmukainen Koraanissa esitetyn konseptin kanssa siitä, että kuunvalo on heijastuvaa valoa. Jos ajatellaan, että 1400 vuotta sitten profeetta Muhammad oikaisi nämä tieteelliset virheet Raamatussa ja kopioi säkeet Koraaniin, on se täysin mahdotonta.

11. Aatami, ensimmäinen ihminen maapallolla, eli 5800 vuotta sitten

Raamatussa esitetyn Jeesuksen, Abrahamin ja maailman ensimmäisen ihmisen, Aaatamin, sukupuun mukaan Aatami olisi elänyt noin 5800 vuotta sitten:

1. 1948 vuotta Aatamin ja Abrahamin välissä

2. Noin 1800 vuotta Abrahamin ja Jeesuksen välissä

3. 2000 vuotta Jeesuksesta nykypäivään

Näitä lukuja hämmentää lisää se, että juutalainen kalenteri on noin 5800 vuotta vanha.

On olemassa riittävästi arkeologisia ja antropologisia todisteita siitä, että ensimmäinen ihminen maapallolla eli kymmeniä tuhansia vuosia sitten, ei 5800 vuotta sitten, kuten Raamattu ehdottaa.

Koraanissa puhutaan myös Aatamista maailman ensimmäisenä ihmisenä, mutta siinä ei koskaan viitata hänen elinaikaansa, toisin kuin Raamatussa – se, mitä Raamatussa sanotaan tästä aiheesta, on täysin ristiriidassa tieteen kanssa.

12. Nooa ja tulva

Raamatullinen kuvaus tulvasta Ensimmäisen Mooseksen Kirjan kappaleissa 6-8 viittaa siihen, että tuho kattoi koko maailman ja kaikki elämä maapallolta tuhoutui, lukuunottamatta niitä, jotka olivat Nooan kanssa arkissa. Kuvauksen mukaan tulva tapahtui 1656 vuotta Aatamin luomisen jälkeen, tai 292 vuotta ennen Abrahamin syntymää, jolloin Nooa oli 600-vuotias. Täten tulva olisi tapahtunut 2000- tai 2100-luvulla eKr.

Raamatun mukainen tarina tulvasta on ristiriidassa tieteellisten, arkeologisista lähteistä saatujen todisteiden kanssa, jonka mukaan Egyptin 11. dynastia ja Babylonian 3. dynastia olivat olemassa ilman sivilisaation katkeamista suuren katastrofin vuoksi. Tämä ei sovi ollenkaan yhteen sen kanssa, että maapallolla olisi ollut suuri, kaiken tuhoava tulva 2000 vuotta eKr. Tämä on ristiriidassa Raamatun kertomuksen kanssa siitä, että koko maapallo olisi ollut veden vallassa. Koraanin kertomus Nooasta ja tulvasta ei aiheuta ristiriitaa tieteellisten todisteiden tai arkeologisten tietojen kanssa; ensinnäkin Koraanissa ei mainita erityistä ajankohtaa tai vuotta tulvan tapahtumiselle, ja toiseksi, Koraanin mukaan tulva ei ollut koko maapalloa kattava tapahtuma, joka olisi tuhonnut kaiken elämän maapallolta. Itse asiassa Koraanissa erityisesti mainitaan, että tulva oli paikallinen tapahtuma, eikä se koskettanut muita kuin Nooaa ja hänen väkeään.

On epäloogista olettaa, että profeetta Muhammad olisi lainannut tarinan tulvasta Raamatusta ja korjannut siinä esiintyvät virheet ennen Koraaniin kopioimista.

13. Mooses ja Toisen Mooseksen Kirjan Faarao

Mooseksen ja Exoduksen Faaraon tarinat ovat hyvin samankaltaiset sekä Raamatussa, että Koraanissa. Molemmissa kirjoituksissa sanotaan, että Faarao hukkui yrittäessään ajaa takaa Moosesta, joka johti Israelin kansan vetten yli. Koraani antaa tähän lisätietoa luku Yunusin kappaleessa 10, säkeessä 92: “Siksi Me tahdomme tänä päivänä pelastaa pinnalle ruumiisi, jotta olisit muistomerkkinä sille, joka on sinun seuraajasi. Mutta useimmat ihmiset eivät välitä Meidän merkeistämme.” [Koraani 10:92]

Tohtori Maurice Bucaille todisti laajamittaisen tutkimuksen jälkeen, että vaikka Ramses II:n tunnettiin vainonneen israelilaisia, kuten Raamatussa on kirjoitettu, hän kuoli, kun Mooses lähti hakemaan turvapaikkaa. Ramses II:n poika, Merneptah, joka peri faaraon kruunun isänsä jälkeen, hukkui Exoduksen aikana. Vuonna 1898 Merneptahin muumioitunut ruumis löytyi Kuninkaiden Laaksosta, Egyptistä. Vuonna 1975 Tri. Maurice Bucaille muiden tohtoreiden ohella sai luvan tutkia Merneptahin muumiota ja tutkimukset paljastivat, että Merneptah luultavasti kuoli hukkumalla, tai voimakkaaseen iskuun, jota välittömästi seurasi hukkuminen. Koraanin säe, jossa mainitaan hänen ruumiinsa säilyttäminen merkiksi, on täyttynyt, sillä faaraon ruumista pidetään tänäkin päivänä kuninkaallisten muumioiden huoneessa Egyptin museossa, Kairossa.

Tämä Koraanin säe pakotti Tri. Maurice Bucaillea tutkimaan Koraania, vaikka hän olikin tuohon aikaan kristitty. Hän kirjoitti myöhemmin kirjan “The Bible, The Qur’an And Science” ja tunnusti, että Koraanin kirjoittaja ei voi olla kukaan muu, kuin itse Jumala. Hän kääntyi islamiin.

14. Koraani on Allahilta saatu kirja

Nämä todisteet ovat riittäviä todistamaan, että Koraania ei kopioitu Raamatusta, vaan Koraani on “Furqaan” – “kriteeri” oikean ja väärän erottamiselle ja sitä tulisi käyttää tulkitsemaan mitä osia Raamatusta voidaan pitää Jumalan sanana.

Itse Koraani todistaa luku Sajdan kappaleessa 32, säkeissä 1-3: “Aliif, Laam, Miim. Tämän Kirjan on ylhäältä lähettänyt maailmojen Herra, siitä ei ole epäilystä. Sanovatko he, että olet sen keksinyt? Ei, se on Herraltasi tullut totuus, jotta voisit varoittaa ihmisiä, joiden luokse ennen sinua ei ole saapunut varoittajaa, ja jotta he saisivat johdatuksen.” [Koraani 32:1-3]

  1. ﷺ Salla allahu alaihi wa sallam, tarkoittaa “Rauha ja Jumalan siunaukset hänelle.” Muslimit lausuvat tämän rukouksen profeetan nimen mainittuaan.
  2. علیه السلام Aleihi salaam, tarkoittaa “Rauha olkoon hänen kanssaan.” Muslimit lausuvat tämän rukouksen profeettojen tai enkelien nimen mainittuaan. 

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW