Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

Koraanin Muhammadille 

antamat ennustukset OSA1/2

Saapuminen Mekan Suurmoskeijaan

Kuudentena vuonna sen jälkeen, kuin Profeetan ﷺ oli pakko muuttaa Mekasta Medinaan, hän näki itsensä näyssä tekemässä pyhiinvaellusmatkaa Mekkaan, kuten Koraanissa kerrotaan: Jumala on antanut sananjulistajansa näyn täyttyä. Te tulette varmasti astumaan sisään pyhään temppeliin, jos Jumala niin tahtoo, turvassa, pää ajettuna ja hiukset leikattuina, pelkoa tuntematta, sillä Hän tietää, mitä te ette tiedä, ja niin on Hän hankkinut teille pikaisen voiton.” (Koraani 48:27)

Jumala teki kolme lupausta:

(a) Muhammad ﷺ astuisi Mekan Suurmoskeijaan.

(b) Muhammad ﷺ saisi olla turvassa.

(c) Muhammad ﷺ kumppaneineen saisi suorittaa pyhiinvaelluksensa ja täyttää rituaalinsa.

Välittämättä mekkalaisten vihamielisyydestä, Profeetta Muhammad ﷺ keräsi kumppaninsa ja lähti rauhalliselle matkalleen kohti Mekkaa. Mekkalaiset jatkoivat vihamielisyyksiään ja hänen oli pakko palata Medinaan. Näyn ennustus jäi täyttämättä, kuitenkin Profeetan ﷺ ja mekkalaisten välillä kirjoitettiin tärkeä rauhansopimus, joka osoittautui hyvin merkittäväksi. Tämän rauhansopimuksen ansiosta profeetta Muhammad ﷺ saattoi suorittaa rauhallisen pyhiinvaelluksen kumppaneineen seuraavana vuonna. Näyn ennustus oli täytetty.

Koraanin ennustus; “Epäuskoiset häviävät”

Muslimit olivat rajusti vainottuja pakanoiden toimesta Mekassa. Heitä boikotoitiin kolme vuotta ja ikuisesti kestänyt ruokavaje lähenteli toisinaan nälänhätää. Minkäänlainen puhe voitosta oli kuvittelematonta. Kaikesta huolimatta Jumala ennusti Mekassa:

“Pian hajoitetaan tuo joukko (pakanat), ja he kääntyvät pakoon.” (Koraani 54:45)

Arabiankielistä verbiä “yuhzamu” edeltää “sa” (Arabian kielen etuliite, joka määrittelee tulevan aikamuodon), joka tekee selväksi sen, että ennustuksen odotetaan käyvän toteen tulevaisuudessa. Ja niin, siunatun Ramadanin aikana, kaksi vuotta Profeetan ﷺ Medinaan muuton jälkeen mekkalaiset kukistettiin Badrin taistelussa ja heidän oli pakko perääntyä. Omar, muslimien toinen kalifi Profeetan jälkeen, tapasi sanoa, ettei hän tiennyt miten Koraanin ennustus kävisi toteen, kunnes he itse todistivat sen kuuluisassa Badrin taistelussa! (Bukhari)2

Koraanin ennustus: “Uskovat saavat poliittisen vallan”

Huolimatta mekkalaisten ankarasta vastustuksesta, Jumala toi muslimeille hyviä uutisia: “Jumala lupaa tehdä ne, jotka uskovat ja suorittavat hyviä tekoja, uskottomien vallan perijöiksi maan päällä, samoin kuin Hän teki heidän edeltäjänsäkin; ja Hän vahvistaa heidän uskontonsa, jonka Hän heille on hyväksynyt; ja totisesti Hän on vaihtava heidän pelkonsa varmuudeksi: ´He palvelevat Minua yhdistelemättä Minuun ketään muuta. Ketkä tämän jälkeen eivät usko, he ovat kurittomia ihmisiä.´” (Koraani 24:55)

Sitä, miten tuollainen lupaus kaikkivoivalta Jumalalta voitaisiin toteuttaa sorretuille muslimeille Mekassa, oli vaikeaa käsittää vielä tuolloin. Se täyttyi kaikesta huolimatta. Totisesti, Jumala antoi muslimeille suojan ja antoi heille poliittisen vallan muutamassa vuodessa.

“Onhan Meidän varma sanamme jo julistettu palvelijoillemme, lähettiläille, heitä totisesti tulemme auttamaan, ja varmasti Meidän sotajoukkomme on voitokas.” (Koraani 37:171-173)

Ensin muslimit perustivat oman valtionsa medinalaisten pyynnöstä, kun Jumala käski heitä muuttamaan sinne Mekasta. Sen jälkeen, Profeetan ﷺ elinaikana, valtio laajeni koko Arabian niemimaan alueelle Aqaban ja Arabian lahdelta Arabianmereen etelässä. Tähän valtioon sisältyi myös alue, josta muslimit alunperin ajettiin karkumatkalle (eli Mekka). Kehityssuunta oli jatkuva, sillä muslimien poliittinen ja uskonnollinen ylivalta ei pysähtynyt Arabian niemimaahan. Historia osoittaa, että muslimit hallitsivat entisiä Persian ja Rooman imperiumin alueita näiden säkeiden mainitsemalla tavalla. Heidän valtansa kasvoi niin, että historioitsijat ovat ihailleet ja hämmästelleet sitä. Encyclopedia Britannica kertoo: “12 vuoden kuluessa Muhammadin ﷺ kuolemasta islamilaisarmeijat ottivat haltuunsa Syyrian, Irakin, Persian, Armenian, Egyptin, sekä Kyrenaikan (Nykyisen Libyan alueella).”

Koraanin ennustus tekopyhistä ja Banu Nadhirin heimosta

Jumala sanoo Koraanissa: “Ajattale niitä, joista on tullut teeskentelijöitä. He sanovat veljilleen, jotka kuuluvat jalon kirjoituksen saaneeseen kansaan, mutta ovat epäuskoisia: ´Jos teidät karkoitetaan, niin lähdemme me totisesti teidän kanssanne emmekä milloinkaan tottele kenenkään käskyjä teidän suhteenne, vaan jos teitä vastaan taistellaan, niin totisesti autamme teitä.´ Mutta Jumala tietää, että he todellisuudessa ovat valehtelijoita. Jos nuo karkoitetaan, eivät he lähde heidän kanssaan, ja jos noita vastaan taistellaan, eivät he auta heitä, ja vaikka ryhtyisivätkin auttamaan heitä, niin kääntävät heille varmasti selkänsä, eivätkä he kuitenkaan apua saa.” (Koraani 59:11-12)

Ennustus kävi toteen, kun Banu Nadhir-heimo karkoitettiin elokuussa 625 Medinasta, tekopyhät eivät liittyneet heidän seuraansa, eivätkä auttaneet heitä.

Koraanin ennustukset tulevista selkkauksista

“He eivät voi aiheuttaa teille kuin vähän vahinkoa, ja jos he käyvät sotimaan teitä vastaan, kääntyvät he pakoon eivätkä sen jälkeen saa apua.” (Koraani 3:110)

“Jos ne, jotka eivät usko, olisivat taistelleet teitä vastaan, he varmasti olisivat peräytyneet, ja sitten heillä ei olisi ollut ketään suojelijaa eikä auttajaa.” (Koraani 48:22)

Historia on osoittanut, että kun nämä säkeet paljastuivat, Arabian niemimaan epäuskoiset eivät enää voineet vastustaa muslimeita.

Näistä ennustuksista näemme, että monien Muhammadin ﷺ profeettiuden kieltäjien epäilyillä ei ole minkäänlaista perustetta. Heidän kritiikkinsä perustuu siihen, ettei Muhammad ﷺ pystynyt demonstroimaan ennustuksiaan ennen kuin ne kävivät toteen.

On osoitettu, että hän ennusti Jumalan avustuksella sen, mitä oikeastaan tapahtui. Siispä kieltäjien kritiikistä huolimatta Muhammad ﷺ oli Jumalan Viestintuoja ja profeetoista viimeinen, joka käy ilmi sekä hänen lainatuista puheistaan Sunnassa (elämänkertomus) sekä Koraanista.

  1. ﷺ “Rauha ja Jumalan siunaukset hänelle”, muslimit lausuvat tämän rukouksen hänen nimen mainittuaan.
  2. Bukhari on kokoelma Profeetan perimätiedoista. Muhammad al-Bukhari (810-870 jKr.) on kyseisen kokoelman laatija ja perimätietoihin erikoistunut islamin oppinut.

Profeetta Muhammadin ﷺ

ennustukset Osa2/2

Yksi tapa todistaa profeettiutensa on rehellisyys, liittyy se sitten menneisyyteen, jokapäiväiseen elämään tai tulevaisuuteen. Koraanin lisäksi Profeetta Muhammadin ﷺ sanonnoissa on ennustuksia, joita hän teki koskien tulevaisuutta, läheistä ja kaukaista yhtäläisesti. Jotkin niistä ovat toteutuneet, toiset vielä odottavat toteutumistaan. Hudhaifah, Profeetta Muhammadin ﷺ opetuslapsi, kertoi: “Profeetta piti meille kerran puheen, jossa hän puhui kaikista merkeistä, joita tulisi ennen viimeistä päivää, jättämättä mitään pois. Jotkut meistä muistavat sen, jotkut ovat unohtaneet. Puheen jälkeen aloin huomata tapahtumia, joihin puheessa oli viitattu, mutta olin unohtanut ne siihen asti, kun olin niitä todistamassa. Tunnistin tapahtumat välittömästi, aivan kuten mies tunnistaa toisen miehen vuosien jälkeen.” (Bukhari)2

On olemassa ainakin 160 tunnettua ja varmistettua Profeetta Muhammadin ﷺ ennustusta, jotka tapahtuivat hänen elinaikanaan ja häntä seuraavan sukupolven aikana. Mainitsemme muutamia tässä.

(1) Ennen Badrin taistelua, ensimmäistä ja ratkaisevaa kohtaamista pakanallisten mekkalaisten kanssa Medinaan muuton toisena vuonna, vuonna 623, Profeetta Muhammad ﷺ osoitti tarkat paikat, mihin jokainen mekkalainen sotilas kaatuisi. He, jotka silminnäkivät taistelun, näkivät ennustuksen käyvän toteen omin silmin. (Muslim)3

(2) Profeetta Muhammad ﷺ ennusti Konfederaation Taistelun (al-Ahzab) olevan Quraish-heimon (pakanamekkalaiset) viimeinen hyökkäys muslimeita kohtaan. Taistelu käytiin muuton viidentenä vuonna, vuonna 626, ja se jäi osapuolten viimeiseksi konfliktiksi. Kaikki mekkalaiset hyväksyivät Islamin uskokseen muutaman vuoden sisällä. (Bukhari)

(3) Profeetta ﷺ kertoi tyttärelleen Fatimalle, että tämä olisi perheenjäsenistään ensimmäinen, joka kuolisi hänen jälkeensä. Tähän sisältyy kaksi ennustusta: Fatima elää pidempään kuin isänsä; Fatima kuolee ensimmäisenä hänen taloudestaan hänen itsensä kuoltua. Molemmat ennustukset täyttyivät. (Sharh sahiih Muslim)4

(4) Profeetta Muhammad ﷺ ennusti Jerusalemin valloituksen hänen kuolemansa jälkeen. (Bukhari)

Ennustus kävi toteen, Encyclopedia Britannican mukaan: “Vuonna 638 Muslimikalifi Omar astui Jerusalemiin.”

(5) Profeetta Muhammad ﷺ ennusti Persian valloituksen. (Muslim)

Sen valloitti Omarin komentaja Sa’ad ibn Abi Waqqas.  Encyclopedia Britannican sanoin: “…hyökkäyksiä Sasanian alueelle järjestettiin Muhammadin kalifien, tai varamiesten, toimesta Medinassa – Abu Bakr ja Omar ibn al-Khattab… Arabien voittoa Al-Qadisijahissa vuosina 636-637 seurasi Sasanian talvipääkaupunki Ctesiphonin miehitys Tigris-joen varrella. Nahavandin taistelu vuonna 642 täydensi sasanialaisten kadotuksen.”

(6) Profeetta Muhammad ﷺ ennusti Egyptin valloituksen. (Muslim)

Encyclopedia Britannican sanoin: “Amr… aloitti valloituksen vuonna 639 pienellä, noin 4000:n miehen armeijalla (jota vahvistettiin myöhemmin). Bysanttilaiset saarrettiin ja karkoitettiin Egyptistä vuoteen 642 mennessä hämmästyttävällä nopeudella… Useita selityksiä on annettu valloituksen toteutumisen nopeudesta.”

(7) Profeetta ﷺ ennusti konfliktin turkkilaisten kanssa. (Bukhari & Muslim) Ensimmäinen konflikti tapahtui Omarin kalifaatissa vuonna 22 AH. (al-Bidaja wal Nihaja)5

(8) Profeetta ﷺ ennusti ensimmäisen muslimien meritaistelun, jota todisti Umm Haram, ensimmäinen nainen, joka liittyi meriretkikuntaan. Hän ennusti myös ensimmäisen hyökkäyksen Konstantinopoliin. (Bukhari & Mulsim)

Muslimien historian ensimmäinen meritaistelu käytiin vuonna 28 AH Mu’awiyan vallan alla. Sitä oli todistamassa Umm Haram, kuten Profeetta Muhammad ﷺ ennusti ja Yazid ibn Mu’awiya johti ensimmäistä hyökkäystä Konstantinopoliin vuonna 52 AH.  (al-Bidaja wal Nihaja)

(9) Ennustus siitä, että Rooma, Persia ja Jemen valloitettaisiin, tapahtui Konfederaattien taistelun aikana vuonna 626 (Bukhari) äärimmäisissä olosuhteissa, kuten Koraanissa kuvataan: Vihollisenne hyökkäsivät kimppuunne ylängöltä ja laaksosta, ja teiltä silmät samenivat, sydän nousi kurkkuun ja te aioitte ajatella kaikenlaista Jumalasta. Silloin koetettiin uskovaisia ankaralla koettelemuksella. Tekopyhät ja heikkosydämiset alkoivat parjata: ´Jumala ja Hänen sananjulistajansa lupailivat meille (voittoa) vain pettääkseen meitä.´ ” (Koraani 33:10-12)

(10) Profeetta Muhammad ﷺ ennusti, että huijari, joka väittää puhuvansa Jumalan nimeen, kuolisi oikeamielisen miehen käsissä vielä hänen elinaikanaan. (Bukhari) Al-Aswad al-Ansi, huijariprofeetta Jemenissä kuoli Profeetan elinaikana Fairuz al-Dailamin käden kautta.

Lisäksi on vielä ainakin 28 muuta ennustusta liittyen maailmanloppuun, jotka ovat vielä käymättä toteen.

Todellakin, nämä hyvin dokumentoidut ennustukset ovat selkeitä todisteita Muhammadin ﷺ profeettiudesta. Ei ole mitenkään mahdollista, että Profeetta ﷺ olisi tiennyt kaikki nämä asiat, jos ne eivät olisi tulleet Jumalalta itseltään. Kaikki nämä vahvistavat Muhammadin ﷺ profeettiuden aitoutta edelleen, eikä hän ollut huijari, vaan Jumalan kasvattama Profeetta, jonka tarkoitus oli pelastaa ihmiset helvetin tulelta.

  1. ﷺ “Rauha ja Jumalan siunaukset hänelle”, muslimit lausuvat tämän rukouksen profeetan nimen mainittuaan.
  2. Bukhari on kokoelma Profeetan perimätiedoista. Muhammad al-Bukhari (810-870 jKr.) on kyseisen kokoelman laatija ja perimätietoihin erikoistunut islamin oppinut.
  3. Muslim on kokoelma Profeetan perimätiedoista. Muslim ibn al-Hajjaj (821-875 jKr.) on kyseisen kokoelman laatija ja perimätietoihin erikoistunut islamin oppinut.
  4. Sharh sahiih Muslim on Imam Nawawin (1233-1277 jKr.) tulkintaa Muslim kokoelmasta.
  5. al-Bidaja wa al-Nihaja on islamin oppineen Ibn Kathirin (1300-1373 jKr.) teos islamin historiasta.

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW