Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

Koraanin kirjoittaja ei tunne matematiikka

Kysymys:

Arun Shourien1 mukaan Koraanissa on matemaattinen virhe. Jos kappaleen 4 säkeissä 11-12 mainittu perijöille annettu perintö lasketaan yhteen, tulos on enemmän, kuin yksi. Siispä Koraanin kirjoittaja ei tunne matematiikkaa.

Vastaus:

Koraani mainitsee perinnöstä lukuisissa paikoissa:

Luku Al Baqarah – kappale 2, säe 180
Luku Al Baqarah – kappale 2, säe 240
Luku Al Nisa – kappale 4, säkeet 7-9
Luku Al Nisa – kappale 4, säkeet 19 ja 33
Luku Al Ma‘idah – kappale 5, säkeet 105 ja 108

Perinnön osuus on selkeästi ilmoitettu luku Nisan kappaleen 4 säkeissä 11, 12 ja 176.

Tutkitaanpa säkeitä, joihin Arun Shourie viittaa, eli luku Nisan kappale 4, säkeet 11 ja 12: “Jumala määrää lastenne suhteen: Miehinen perillinen saakoon yhtä paljon kuin kaksi naispuolista yhteensä, mutta jos näitä tyttölapsia on enemmän kuin kaksi, niin saakoot he kaksi kolmattaosaa siitä, mitä vainaja on jälkeensä jättänyt, ja jos on yksi ainoa, saakoon hän puolet. Vainajan vanhemmat saakoot kumpikin kuudennen osan hänen jäämistöstään, jos häneltä jäi lapsia; mutta jos häneltä ei jäänyt lapsia, vaan vanhemmat yksin perivät hänet, niin saakoon äiti kolmannen osan, ja jos hänellä (vainajalla) on veljiä, niin saakoon äiti kuudennen osan, kaikki tämä kuitenkin vasta sen jälkeen, kuin testamentin määräämät erät tai velka on vähennetty. Mitä tulee teidän vanhempiinne ja lapsiinne, niin ette voi tietää, kummat saattavat olla teille hyödyllisemmät. Kaikki tämä on Jumalan määräys; Jumala on totisesti tietävä, viisas.” “Ja teille kuuluu puolet siitä, mitä vaimonne ovat jälkeensä jättäneet, jollei heillä ole lapsia; mutta jos heillä on lapsia, tulee osallenne neljäs osa vaimojenne jäämistöstä, sen jälkeen kuin heidän mahdolliset testamenttimääräyksensä ovat täytetyt tai velka on vähennetty. He (vaimot) saakoot puolestaan neljännen osan siitä, mitä te olette jälkeenne jättäneet, jollei teiltä jää lapsia; mutta jos teiltä jää lapsia, niin tulee heidän osalleen kahdeksas osa teidän jäämistöstänne, sen jälkeen kuin testamentin määräykset on täytetty tai velka on vähennetty. ” [Koraani 4:11-12]

Islam selittää perintölain hyvin yksityiskohtaisesti. Laajempi, kokonaisvaltainen laki on säädetty Koraanissa ja yksityiskohdat on määritetty hadithissa, eli Profeetan ﷺ sanonnoissa.

Ihminen voi omistaa koko elämänsä Islamin perintölakia tutkien, sillä laki on hyvin monisäikeinen kaikkine uudelleenjärjestelyineen ja yhdistelmineen. Arun Shourie olettaa tuntevansa lain läpikotaisin ainoastaan lukemalla kaksi säettä Koraanista tuntematta perinnönjakokriteerejä.

Se on verrattavissa ihmiseen, joka haluaa ratkaista matemaattisen yhtälön, mutta ei tunne matematiikan perussääntöä, eli laskujärjestystä. Sen mukaan matemaattisessa yhtälössä, riippumatta siitä, mikä matemaattinen merkki tulee ensimmäisenä, laskujärjestystä tulee noudattaa:

1. Ensimmäisenä lasketaan kaikki laskut sulkeiden sisällä.

2. Toisena lasketaan potenssilaskut.

3. Kolmanneksi lasketaan kerto- ja jakolaskut vasemmalta oikealle.

4. Viimeiseksi lasketaan yhteen- ja vähennyslaskut vasemmalta oikealle.

Jos Arun Shourie ei tunne laskujärjestystä ja laskee kertolaskun ensin, sitten vähennyslaskun, sitten sulkeiden sisällä olevat laskut, sitten jakolaskut ja lopulta yhteenlaskun, hänen saamansa lopputulos on auttamatta väärin.

Samalla tavalla, kun Koraani mainitsee perintölain luku Nisan kappaleen 4 säkeissä 11-12, vaikka lasten osuus on mainittu ensin ja vasta sitten vanhempien ja puolisoiden, Islamin perintölaki määrää velkojen ja laskujen hoidon jälkeen jäävän osuuden maksettavaksi puolisolle ja vanhemmille ensin riippumatta siitä, onko edesmenneellä lapsia tai ei. Jäljellejäävä osuus jaetaan lasten kesken heille kuuluvan osan mukaan.

Missä kohtaa siis kokonaismäärä ei vastaa yhtä kokonaista? Allah ei ole se, joka ei tunne matematiikkaa, vaan Arun Shourie, joka ei tunne matematiikkaa ollenkaan.

  1. Arun Shourie (2 Marraskuu 1941) on intialinen taloustietelijäjournalistikirjailija ja poliitikko.
  2. ﷺ  “Rauha ja Jumalan siunaukset hänelle”, muslimit lausuvat tämän rukouksen profeetan nimen mainittuaan.

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW