Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

 

Hijab naisille 

 

Kysymys: Miksi Islam alistaa naisia hunnuttamalla heidät?

 

 

Vastaus:

 Naisen asema Islamissa on usein kritisoinnin kohteena mediassa. Länsimaissa musliminaisen huivia tai islamilaista asua usein käsitellään naisen alistamisen vertauskuvana. Ennen kuin lähdemme analysoimaan uskonnollisen pukeutumisen syitä, tarkastelkaamme millainen oli naisen asema yhteyskunnassa ennen islamin tuloa.

 

 

1. Aikanaan naiset olivat alistettuja ja heitä pidettiin seksiobjekteina   

 Seuraavat poiminnat historiasta havainnollistavat naisten asemaa aiemmissa sivilisaatioissa, jolloin heidän asemansa oli hyvin alhainen. Naisille ei suotu edes perusihmisoikeuksia; heitä ei juurikaan pidetty arvossa.

 

 

Babylonian sivilisaatio: 

 Naiset olivat alistettuja eikä heille suotu minkäänlaisia oikeuksia Babylonian aika-kautena. Esimerkiksi, jos mies murhasi naisen, sen sijaan, että mies olisi saanut rangaistuksen, hänen vaimonsa tuomittiin kuolemaan.

 

 Kreikan sivilisaatio:

Kreikkalaista sivilisaatiota pidetään kaikista antiikin sivilisaatioista mahtavimpana. Tässä mahtavimmassa sivilisaatiossa naiset pidätettiin kaikista oikeuksista ja heitä halveksittiin. Kuvitteellinen nainen, nimeltään Pandora, Kreikan mytologiassa, on koko kansan epäonnen lähde. Kreikkalaiset pitivät naisia miehiä alempiarvoisina. Vaikka naisen siveyttä pidettiin arvossa ja siveitä naisia kunnioitettiin, jälkeenpäin kreikkalaisten ego ja seksuaalinen perversio valtasivat heidät täysin. Prostituution harjoittaminen vakiintui kaikissa yhteiskuntaluokissa Kreikan yhteiskunnassa.

 

 

Rooman sivilisaatio:

Rooman valtakunnan ollessa maineensa huipulla miehellä oli oikeus jopa oman vaimonsa murhaan. Prostituutio ja julkinen alastomuus oli täysin yleistä roomalaisten keskuudessa.

 

 Egyptin sivilisaatio:

Egyptissä naista pidettiin pahana ja paholaisen merkkinä.

 

Esi-islamin aika:

 Ennen Islamin tuloa Arabiassa miehet väheksyivät naisia ja usein tyttövauvan synnyttyä heidät haudattiin elävältä.

 

 

 

2. Islam nosti naisen asemaa suomalla heille tasa-arvon ja se odottaa heidän ylläpitävän asemaansa

 

Islam kohotti naisen aseman ja soi heille oikeutensa jo 1400 vuotta sitten. Islam odottaa naisen ylläpitävän asemaansa.

 

Hijab miehille (islamilainen pukeutuminen, käyttäytyminen)

 ”Hijabista” usein puhutaan kun viitataan naisen pukeutumiseen. Koraanissa kuitenkin mainitaan ihan ensiksi miehen ”hijabista” ja sitten vasta naisen. Koraanin luvussa 24:30 sanotaan seuraavasti: ”Sano uskovaisille miehille, että he luovat katseensa maahan (nähtyään vieraan naisen) ja hillitsevät halujaan. Tämä on heille säädyllisintä, ja Jumala tietää mitä he tekevät.” (Koraani 24:30)

 

Sillä hetkellä kun miehen katse kohdistuu naiseen ja mikäli hän tuntee sopimattomia tunteita tai ajatuksia, tulisi hänen madaltaa katsettaan.

 

 Hijab naisille

 

Seuraava jae on Koraanin luvusta 24:31: ”Sano myös uskovaisille naisille, että luovat silmänsä maahan ja hillitsevät halujaan eivätkä näyttele sulouttaan tavallisuudesta poiketen ja, että huntu verhoaa heidän povensakin. Älkööt he näyttäkö sulouttaan muille kuin miehilleen tai isilleen tai apilleen tai pojalleen tai poikapuolilleen tai veljilleen tai veljiensä pojille tai sisariensa pojille…” (Koraani 24:31)

 

 

 3. Hijabin kuusi kriteeriä

 

Koraanin ja sunnan (profeetta Muhammadin, käytäntö) mukaan on kuusi kriteeriä, jotka täytyy ottaa huomioon hijabin määritelmässä

 

1. Peitettävä alue: Ensimmäisenä kriteerinä on kehon alue, joka tulisi olla peitettynä. Naisen ja miehen peitettävät alueet eroavat toisistaan. Miehen tulee peittää alue, joka ulottuu navasta polviin. Naisten tulee peittää koko vartalo, lukuun ottamatta käsiä ja kasvoja. Toki naiset voivat halutessaan peittää nämäkin alueet. Eräät oppineet ovat sitä mieltä, että jopa kasvot ja kädetkin tulisi olla peitettyinä. Seuraavat loput viisi kriteeriä ovat samat sekä miehille että naisille.

 

2. Vaatteiden tulee olla väljät, niin ettei kehon muoto tule näkyviin.

 

3. Vaatteiden ei tule olla läpikuultavia, niin että niistä näkisi läpi.

 

4. Vaatteiden ei tule olla huomiota herättäviä, niin että se vetää puoleensa vastakkaisen sukupuolen edustajan huomion.

 

5. Vaatteiden ei tule muistuttaa vastakkaisen sukupuolen vaatetusta.

 

6. Vaatteiden ei tule muistuttaa uskottomien pukeutumistyyliä, kuten jonkun tietyn symbolin kantaminen.

 

 

 4. Hijab käsittää muiden muassa myös käyttäytymisen

 

Pukeutumisen lisäksi hijab käsittää myös siveellisen käyttäytymisen, asenteen sekä yksilön aikomuksen. Jos noudattaa vain pukeutumisen sääntöä, silloin hijabin noudattaminen on rajallista. Pukeutumisen yhteydessä pitäisi samanaikaisesti ottaa huomioon sydämen- ja mielen ajattelu, aikomus sekä katseen kohdistaminen. Lisäksi hijab sisältää myös sen, kuinka henkilö kokonaisvaltaisesti käyttäytyy.

 

 5. Hijab ehkäisee ahdistelun kohteeksi tulemista

 

Koraanin luvussa 33:59 löytyy selitys siihen, miksi hijab on säädetty naisille: ”Profeetta, sano vaimoillesi ja tyttärillesi ja uskovaisille naisille, että heidän tulee hunnuttaa itsensä. Näin on sopivinta, jotta heidät kunniallisiksi naisiksi huomataan, niin ettei heitä tunkeilevasti lähestytä. Jumala on kaikessa viisas ja laupias”. (Koraani 33:59)

 

Koraanin mukaan “hijab” on säädetty naisille, jotta heidät tunnistettaisiin säädyllisiksi naisiksi ja näin ehkäisee sen, etteivät he tulisi ahdistelun kohteiksi.

 

 6. Kaksoissiskojen esimerkki

 

Oletetaan kahden yhtä kauniin kaksoissiskon kävelevän kadulla. Toisella on yllään islamilainen hijab, eli paljasta ihoa ei ole näkyvillä, ainoastaan kasvot ja kädet. Toinen on pukeutunut minihameeseen. Jos kadun kulmalla olisi huligaani kielipitkänä etsimässä saalista, niin kumman hän nappaisi? – Luonnollisesti vähäpukeisemman. Koraani selkeästi sanoo, että hijab ehkäisee ahdistelun kohteeksi tulemista.

 

7. Raiskaajan tuomio Islamin-laissa

 

Islamin lain mukaan miestä, joka on syyllinen naisen raiskaukseen, tullaan rankaisemaan kuolemalla. Monet hämmästelevät kyseistä ankaraa rangaistusta. Osa heistä jopa väittää islamin olevan armoton barbaarinen uskonto. – Oletetaan, että joku raiskaa vaimosi, äitisi tai siskosi. Sinusta tehdään tuomari ja raiskaaja tuodaan eteesi. Minkä rangaistuksen hänelle antaisit? Tuhansilta ei-muslimeilta kysyttiin tämä kysymys ja kaikki vastasivat, että he tuomitsisivat raiskaajan kuolemaan. Osa vastaajista meni jopa äärimmäisyyksiin ja sanoi kiduttavansa raiskaajan kuolemaan. Eli he puoltavat kuolemanrangaistusta raiskaajille kun kyseessä on oma vaimo, äiti tai sisko. Mutta kun kyseessä ei olekaan oma läheinen, niin kuolemanrangaistus raiskaajalle onkin barbaarinen teko. Tässä on selkeä ristiriita.

 

 8. Läntinen yhteiskunta virheellisesti väittää kohottaneensa naisen aseman

 

Väite naisten vapauttamisesta ei ole muuta kuin naisen vartalon hyväksikäyttöä. Huivista luopuminen väitetään kohottavan naisen asemaa vaikka päinvastoin, vähäpukeisuus esineellistää hänet. Naisen ulkonäöstä on kehkeytynyt piirre, joka on melkeinpä ensisijainen ihmisarvon mittari!

 

 

 9. Yhdysvalloissa on korkeimmat raiskaustilastot

 

Yhdysvallat pitävät itseään kaikin puolin maailman kehittyneimpänä valtiona. Tästä huolimatta heillä on maailman kaikista valtioista korkeimmat raiskaustilastot. FBI:n tilastojen mukaan vuonna 1990 ilmoitettiin 1756 raiskaustapausta päivittäin ainoastaan Yhdysvalloissa. Myöhemmin tilasto nousi 1900:aan raiskaukseen päivässä.

 

Jos Yhdysvalloissa naisilla olisi yllään islamilainen vaatetus, joutuisi mies heidän ohi kävellessään laskemaan katseensa maahan siveettömien ajatuksien tullessa hänen mieleensä. Jos jokainen nainen pukeutuisi islamilaiseen asuun ja tästä huolimatta tulisi raiskatuksi, mies tuomittaisiin kuolemaan. Jos näin meneteltäisiin, laskisivatko raiskaustilastot vai pysyisivätkö ne ennallaan?

 

 

10. Islamin lain tarkoitus on minimoida raiskaustilastoja

 

Islamilaisen lain tarkoitus on johdattaa myönteisiin tuloksiin. Tämän säännön ansoista nainen saisi kulkea vapaasti missä ja milloin vaan. Raiskaaja miettisi kahdesti ennen kuin kävisi naiseen käsiksi. Kuinka moni raiskattu nainen kykenee elämään normaalia elämää raiskauksen jäkeen? ”Hijab” ei alenna naista vaan päinvastoin, ylentää hänet ja antaa suojaa hänen siveydelleen.

 

  

  1. ﷺ “Rauha ja Jumalan siunaukset hänelle”, muslimit lausuvat tämän rukouksen profeetan nimen mainittuaan.

 

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW