Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

Profeetta Muhammadin ﷺ

Raamatun ennustukset osa1/4

Kirjanoppineiden todistajat 

Raamattu on kokoelma juutalaisten ja kristittyjen uskonnollisia kirjoituksia. Kristittyjen Raamattu koostuu Vanhasta ja Uudesta Testamentista. Roomalais-katolisten ja Itäisten Ortodoksien versiot Vanhasta Testamentista ovat hieman laajemmat, koska he hyväksyvät tiettyjä kirjoituksia, joita protestantit eivät hyväksyneet. Juutalaisten Raamattu sisältää ainoastaan osan, jota kristityt kutsuvat Vanhaksi Testamentiksi. Lisäksi juutalaisten ja kristittyjen kirjoitusten järjestykset eroavat toisistaan huomattavasti. Profeetta Muhammadiin ﷺ viitataan sekä Vanhassa että Uudessa Testamentissa.

Jeesuksen علیه السلام ja Apostolien oletetaan puhuneen aramean kieltä. Kieltä käytettiin laajasti noin vuoteen 650jkr., kunnes arabian kieli syrjäytti sen. Nykypäivän Raamattu ei kuitenkaan perustu enää alkuperäisiin arameankielisiin kirjoituksiin, vaan kreikan- ja latinankielisiin versioihin.

Lainaukset Raamatun ennustuksista eivät kerro, että muslimit hyväksyisivät nykyaikaisen Raamatun kokonaisuudessaan Jumalan sanana. Lukeaksesi lisää islamin uskomuksista edellä mainituista kirjoituksista, klikkaa tästä. (Linkki 112raamattu.fi)

Profeetan ﷺ olemassaolo ei aina edellytä aikaisemman profeetan ﷺ olemassaoloa. Mooses علیه السلام oli Faaraolle lähetetty profeetta, vaikka hänen tulemistaan ei kukaan ennustanut. Abraham oli Jumalan profeetta Nimrodille, vaikka kukaan ei ennustanut hänen tulemistaan. Nooa, Loot ja muut olivat todellisia Jumalan profeettoja, eikä heitäkään ennustettu علیهم السلام. Todisteet profeetan totuudelle eivät rajoitu vanhoihin ennustuksiin, mutta niihin sisältyy itse viesti, ihmeitä ja muutakin.

Ennustuksista keskustelu on tarkkaa puuhaa. Se vaatii lukuisten Raamatun versioiden ja käännösten tuntemista, hiljattain löydettyjen kirjoitusten tulkitsemista ja heprean-, kreikan- ja arameankielisten sanojen etsimistä ja tutkimista. Tehtävästä tulee erityisen vaikea, kun: “ennen painokoneen keksimistä (1400-luvulla) kaikki Raamatun versiot olivat käsinkirjoitettuja ja toisistaan eroavia.”4 Tämä ei ole helppo tehtävä maallikolle. Tästä syystä paras todistus tulee muinaisilta ja nykyaikaisilta asiantuntijoilta, jotka tunnustavat ennustukset.

Meillä on tietoja varhaisista juutalaisista ja kristityistä, sekä munkkeja että rabbeja, jotka todistivat, että profeetta Muhammad ﷺ täytti joitakin Raamatun ennustuksia. Seuraavassa muutamia esimerkkejä näistä ihmisistä.

Odotettu Profeetta

Islamia edeltävän ajan juutalaiset ja kristityt Arabiassa odottivat profeettaa. Ennen profeetta Muhammadin ﷺ ilmestymistä Arabia oli koti kristityille ja pakana-arabeille, jotka toisinaan sotivatkin keskenään. Juutalaiset ja kristityt sanoivat: “On tullut aika kertomattoman profeetan ilmestyä ja elävöittää Abrahamin علیه السلام uskoa. Liitymme hänen joukkoihinsa ja julistamme raivoisan sodan teitä vastaan.” Kun profeetta Muhammad ﷺ ilmestyi, osa heistä uskoi häntä ja osa kielsi hänet. Tästä syystä Jumala paljasti: “Ja kun heille tuli Jalo kirja Jumalalta , vahvistaen toisen, minkä he jo omistivat, – olivathan he vastikään rukoilleet itselleen voittoa epäuskoisista – kun siis nyt se, minkä he tunsivat todeksi, tuli heidän osalleen, eivät he uskoneet sitä. Jumalan kirous uskottomien yli!” (Koraani 2:89)

Ensimmäinen todistaja oli Buhaira, Kristillinen munkki, joka tunnusti Muhammadin ﷺ profetian tämän ollessa vielä pieni poika ja sanoi hänen sedälleen: “…suuri onni lankeaa veljenpoikasi eteen, vie hänet kotiin nopeasti.”5

Toinen todistaja oli Waraqah ibn Naufal, kristitty kirjanoppinut, joka kuoli pian tavattuaan profeetta Muhammadin. Waraqah osoitti, että Muhammad ﷺ oli aikansa Profeetta, joka sai ilmestyksen, kuten Mooses ja Jeesuskin6 علیهم السلام.

Medinan juutalaiset odottivat innokkaasti uuden profeetan tuloa. Kolmas ja neljäs todistaja olivat kaksi tunnettua juutalaista rabbia, Abdullah ibn Salam ja Mukhairiq.

Kuudes ja seitsemäs todistaja olivat Jemenin juutalaiset rabbit Wahb ibn Munabbih, ja Ka’b al-Ahbar (kuoli 656jkr.). Ka’b löysi ylistystekstejä ja kuvauksen Profeetta Muhammadista ﷺ, jonka Mooses علیه السلام oli antanut Raamatussa.

Koraanissa sanotaan: “Eikö siinä ole heille merkki, jotta Israelin kirjanoppineet sen ymmärtäisivät?” (Koraani 26:197)

 1. ﷺ “Rauha ja Jumalan siunaukset hänelle”, muslimit lausuvat tämän rukouksen profeetan nimen mainittuaan.
 2. علیه السلام “Jumalan rauha olkoon hänen kanssaan”, muslimit lausuvat tämän rukouksen mainittuaan perofeettojen tai enkelien nimiä.
 3. “Raamatun kirjoitukset.”  Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica Premium
 4. Ibn Ishaq (703-768 jKr.) oli muslimihistorioitsija, joka kokosi Profeetta Muhammadin ensimmäisen elämänkerran Sirat Rasulu Allah (Allahin lähettilään elämäkerta).
 5. Muhammad: His life based on the earliest sources. By Martin Lings
   

Profeetta Muhammadin ﷺ 

Raamatun ennustukset osa2/4

Vanhan Testamentin ennustukset Muhammadista ﷺ   

5. Mooseksen Kirja 18:18 “Profeetan minä (Jumala) olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi (Mooses), ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.”

Monet kristityt uskovat tämän Mooseksen علیه السلام kertoman ennustuksen koskevan Jeesusta علیه السلام. Jeesus kyllä ennustettiin Vanhassa Testamentissa, mutta on selvää, että tämä ennustus ei sovi häneen, vaan paremminkin Muhammadiin . Mooses علیه السلام ennusti seuraavaa:

1. Profeetta olisi Mooseksen kaltainen

VertailukohdeMoosesJeesusMuhammad
SyntymäNormaali syntymäihme syntymä, syntyi neitsyestäNormaali syntymä
Perhe-elämäNaimisissa ja lapsiaNaimatonNaimisissa ja lapsia
Poliittinen valtaMooseksella oli
(Num 15:36)
Jeesus kieltäytyiMuhammadilla oli
JumaluusMooseksella ei väitetty olevan jumaluuden perääKristityt väittävät Jeesuksen ruumiillistuneeksi JumalaksiMuhammadilla ei väitetty olevan jumaluuden perää
Vastustajat ja voittoFaarao voitettuVäitetty ristiinnaulituksiMekan pakanat voitettu
KuolemaLuonnollinen kuolemaKristityt väittävät Jeesuksen kuolleen ristillä. Muslimit torjuvat Jeesuksen kuolleen ollenkaan Luonnollinen kuolema
Vanhemmat
Isä ja äitiVain äiti Isä ja äiti
HautausHaudattiin hautakuoppaanTyhjä hautaHaudattiin hautakuoppaan
Ylösnousemus Ei ole ylösnoussut Nousi taivaaseen elävänä, kristityt väittävät ylösnouseeksi Ei ole ylösnoussut
Oman kansan hyväksyntäJuutalaisten hyväksymäJuutalaisten hylkäämäArabien hyväksymä
Mission aloitus40-vuotiaana30-Vuotiaana40-vuotiaana
MissioProfeettaKristityt väittävät sekä Jumalaksi että Jumalan pojaksiProfeetta

 

2. Odotettu Profeetta nousee Juutalaisten keskuudesta

Tässä selkeästi mainitaan, että profeetta nousisi Juutalaisten keskuudesta. Abrahamilla علیه السلام oli kaksi poikaa: Ismael ja Iisak علیهم السلام. Juutalaiset ovat Iisakin pojan, Jaakobin علیه السلام jälkeläisiä. Arabit ovat Ismaelin علیه السلام lapsia. Täten Arabit ovat Juutalaisten veljeskansaa. Raamattu vahvistaa tämän:

‘…ja hän (Ismael) on kaikkien veljiensä niskassa.’ (1. Mooseksen Kirja 16:12)

‘…ja hän vaipui kuolemaan ja tuli otetuksi heimonsa tykö.’ (1. Mooseksen Kirja 25:18)

Iisakin lapset ovat Ismaeliittien veljiä. Myös Muhammad ﷺ tuli Israeliittien joukosta, koska hän oli Ismaelin, Abrahamin pojan علیهم السلام, jälkeläinen.

3. Jumala laittaa sanansa odotetun Profeetan suuhun

Koraani sanoo profeetta Muhammadista ﷺ seuraavaa: “ei hän myöskään puhu omasta tahdostaan; Tämä on totisesti Jumalan ilmoitus, joka on hänelle ilmaistu.” (Koraani 53:3-4)

Tämä on hyvin samankaltainen 5. Mooseksen Kirjan kappaleeseen 18:18: “Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.”

Profeetta Muhammad ﷺ toi mukanaan viestin Juutalaisilta koko maailmalle. Kaikkien, Juutalaiset mukaanlukien, tuli hyväksyä hänen profetiansa, kuten seuraavassa kerrotaan: “Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni; häntä kuulkaa.” (5. Mooseksen Kirja 18:15)

4. Varoitus kieltäjille

Ennustus jatkuu: 5. Mooseksen Kirja 18:19 “Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille.” (Joissakin käännöksissä sanotaan: “Minä olen heidän kostajansa”).

Kiinnostavaa on se, että muslimit aloittavat jokaisen kappaleen Koraanista Jumalan nimeen sanomalla seuraavasti:

Bismillah ir-Rahman ir-Rahiim “Kaikkein Armollisimman Jumalan nimeen.”

Seuraavassa on kertomuksia kirjanoppineilta, jotka uskovat ennustuksen koskevan profeetta Muhammadia ﷺ.

Ensimmäinen todistaja

Abdul-Ahad Dawud, entinen pastori David Benjamin Keldani, BD, roomalais-katolinen pappi kaldealaisesta uskonhaarasta. Käännyttyään islamiin hän kirjoitti kirjan “Muhammad Raamatussa”. Hän kirjoittaa ennustuksesta: “Jos nämä sanat eivät koske Muhammadia, ennustus on edelleen täyttämättä. Jeesus ei koskaan väittänyt olevansa odotettu profeetta. Jopa hänen opetuslapsensa olivat samaa mieltä. He odottivat Jeesuksen toista tulemista ennustuksen täyttävänä tapahtumana (Apostolien Teot 3: 17-24). Tähän saakka on kiistämätön totuus, että Jeesuksen ensimmäinen tuleminen ei täyttänyt ennustusta, eikä hänen toinen tulemisensakaan täytä sitä. Jeesus, kuten hänen kirkkonsa uskoo, palaa takaisin tuomarina, eikä suinkaan lakien antajana, mutta luvatun profeetan on tultava mukanaan “tulinen laki” oikeassa kädessään.”

Toinen todistaja

Muhammad Asad syntyi Leopold Weissiksi Lvovin kaupungissa (Saksaksi Lemberg), joka on nykyään osa Puolaa, mutta oli tuolloin osa Itävallan kuningaskuntaa. Hän oli pitkän linjan rabbien jälkeläinen. Sukuperinteen katkaisi hänen isänsä, josta tuli asianajaja. Asad itse sai kattavan uskonnollisen koulutuksen, joka antoi hänelle mahdollisuuden ylläpitää perheensä rabbi-perinteitä. Hän oppi Hepreaa hyvin varhaisessa iässä ja tutustui myös Aramian kieleen. Hän tutki Vanhaa Testamenttia alkuperäisessä muodossaan, Talmudin, Mishnan ja Gemaran tekstejä, sekä hän oli myös erittäin perehtynyt Targumiin, raamatulliseen eksegetiikkaan.3

Hän kommentoi seuraavaa Koraanin kohtaa: “Älkää verhotko totuutta valheella älkääkä salatko totuutta vastoin parempaa tietoanne.” (Koraani 2:42)

Muhammad Asad kirjoittaa: “Tekstillä ‘älkää verhotko totuutta valheella’ tarkoitetaan raamatullisen tekstin korruptiota, josta Koraani jatkuvasti syyttää Juutalaisia (ja joka on sittemmin varmistettu objektiivisella tekstien kritisoinnilla), kun taas ‘älkääkä salatko totuutta’ viittaa Mooseksen sanoihin (5. Mooseksen Kirja 18:15) Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni; häntä kuulkaa’, ja itsensä Jumalan sanaan (5. Mooseksen Kirja 18:18) Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua’, jotka ovat joko jääneet huomiotta tai tahallaan tulkittu väärin. Israelin lasten ‘veljiä’ ovat tietenkin Arabit, erityisesti musta’ribah (‘Arabialaistettu’) ryhmä, jonka juuret juontavat Ismaeliin ja Abrahamiin علیهم السلام: ja koska Arabialaisen Profeetan oma heimo, Quraish, kuului niihin, raamatullisten kertomusten täytyy viitata hänen tulemiseensa.”4

 1.  “Rauha ja Jumalan siunaukset hänelle”, muslimit lausuvat tätä rukousta käytetään aina kun hänen nimiä mainitaan.
 2.  علیه السلام “Jumalan rauha olkoon hänen kanssaan”, muslimit lausuvat tätä rukousta aina kun mainitaan profeetan tai enkelin nimen.
 3. ‘Berlin to Makkah: Muhammad Asad’s Journey into Islam’ kirjoittanut Ismail Ibrahim Nawwab Saudi Aramco Magazinen Tammi/Helmikuun 2002 julkaisussa.
 4. Muhammad Asad, ‘The Message of The Quran’ (Gibraltar: Dar al-Andalus, 1984), sivut.10-11.

Raamatun ennustukset

Profeetta Muhammadista ﷺ osa3/4

Ennustukset Uudessa Testamentissa

Johannes 14:16 “Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti.”

Tässä säkeessä Jeesus علیه السلام lupaa toisen “Puolustajan” tulemisen, ja täten meidän on keskusteltava muutamasta ongelmasta koskien tätä “Puolustajaa”.

Kreikan kielen sana “parakletos” on käännetty “Puolustajaksi”. “Parakletos” tarkalleen ottaen tarkoittaa “henkilöä, joka rukoilee toisen puolesta”.3 “Parakletos” on kreikan kielessä henkilö, ei aineeton olemus. Kreikan kielessä jokaisella substantiivilla on sukupuolipossessiivi; eli maskuliininen, feminiininen tai neutraali. Johanneksen Evankeliumin kappaleissa 14, 15 ja 16 “Parakletos” -sanalla viitataan oikeaan ihmiseen. Kreikan kielen kaikki pronominit on oltava samaan sukupuoleen viittaavia, kuin kyseessä olevan sana, ja pronominia “hän” (miestä tarkoittavana) käytetään puhuttaessa “Parakletosista”. Uusi Testamentti käyttää sanaa “pneuma”, joka tarkoittaa “hengitystä” tai “henkeä” ja on kreikankielinen vastine sanalle “ruah”, joka on hepreankielinen “henkeä” tarkoittava sana ja jota esiintyy Vanhassa Testamentissa. “Pneuma” on kieliopillisesti katsoen neutraali sana, jota käytetään aina pronominin “se” kanssa.

Kaikki nykyisen ajan Raamatut ovat kokoelmia “muinaisista kirjoituksista”, joista vanhimmat sijoittuvat 300-luvulle. Yksikään kirjoituksista ei ole identtinen.4 Kaikki nykyajan Raamatut ovat tuotettu yhdistelemällä kirjoituksia, joilla ei ole vain yhtä lähdettä. Raamatun kääntäjät yrittävät “valita” sen oikean version. Toisin sanoen, koska he eivät tiedä mitkä “muinaisista kirjoituksista” ovat oikeita, he päättävät meidän puolestamme, mitkä “versiot” ovat oikeita. Esimerkkinä Johannes 14:26, joka on ainoa kappale, jossa Raamattu yhdistää “Parakletosin” Pyhään Henkeen. Mutta “muinaiset kirjoitukset” eivät kerro, että “Parakletos” tarkoittaisi “Pyhää Henkeä”. Esimerkiksi tunnettu Codex Syriacus, joka kirjoitettiin noin 400-luvulla ja joka löydettiin vuonna 1812 Siinai-vuorelta, Johannes 14:26 sanoo näin: “Parakletos, Henki”, ei suinkaan “Parakletos, Pyhä Henki”.

Miksi se on tärkeää? Siksi, että raamatullisella kielellä “henki” tarkoittaa “profeettaa”.

“Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.” (1. Johanneksen Kirje 4:1-3)

On tärkeää tietää, että useat raamatunoppineet pitivät “Parakletosta” itsenäisenä pelastajahahmona (henkilönä, jolla oli voima pelastaa), ei suinkaan Pyhänä Henkenä.5

Täytyy siis kysyä: Oliko Jeesuksen jälkeen tuleva “Parakletos”, puolustaja, “Pyhä Henki”, vai ihminen – profeetta? Tähän vastataksemme meidän on ymmärrettävä “Parakletosin” kuvaus ja nähtävä, sopiiko kuvaus paremmin ihmiseen vai henkiolentoon.

Kun jatkamme kappaleiden 14:16 ja 16:7 lukemista, huomaamme, että Jeesus علیه السلام ennusti hyvinkin tarkasti saapuvan “Parakletosin” henkilöllisyyden. Siispä Johanneksen kappaleita 14 ja 16 tutkimalla löydämme seuraavat asiat:

1.Jeesus علیه السلام sanoi, että “Parakletos” on ihminen:

Johannes 16:13 “…sen hän puhuu.”

John 16:7 “Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne”

Puolustajan on mahdotonta olla “Pyhä Henki”, sillä tämä oli jo olemassa kauan ennen Jeesusta علیه السلام ja hänen pappeuttaan.6

Johanneksen Evankeliumissa 16:13 Jeesus علیه السلام viittasi “Parakletokseen” “hänenä” eikä “sinä” seitsemän kertaa, eikä missään muussa Raamatun kohdassa käytetä niin montaa maskuliinista pronominia. Siispä, “Parakletos” on henkilö, ei aave.

2. Jeesusta علیه السلام kutsutaan “Parakletoseksi”: 

“…mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.” (1. Johanneksen Kirje 2:1)

Tästä näemme, että “Parakletos” on fyysinen, inhimillinen esirukoilija.

3. Jeesuksen jumalallisuus on myöhempi innovaatio

Jeesusta علیه السلام ei katsottu jumalaisena ennen Nikean Kirkolliskokousta vuonna 325, mutta kaikki, paitsi Juutalaiset, myönsivät hänen olleen Jumalan profeetta, kuten Raamattu osoittaa: Matteus 21:11 “…Tämä on se profeetta, Jeesus, Galilean Nasaretista.”

Luukas 24:19 “…Jeesukselle, Nasaretilaiselle, joka oli profeetta, voimallinen teossa ja sanassa Jumalan ja kaiken kansan edessä.”

4. Jeesus علیه السلام rukoili Jumalalta uutta “Parakletosta”:

Johannes 14:16 “Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti.”

 1.  “Rauha ja Jumalan siunaukset hänelle”, muslimit lausuvat tämän rukouksen profeetan nimen mainittuaan.
 2. علیه السلام “Jumalan rauha olkoon hänen kanssaan”, muslimit lausuvat tätä rukousta aina kun mainitaan profeetan tai enkelin nimen.
 3. Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words.
 4. “Suurempia ristiriitoja, kuten näitä, huomioimatta, Raamatussa ei ole montaakaan säettä, joiden alkuperäiset muinaiset tekstit eivät muuttuisi ja joista Raamattu on koottu. Kukaan ei voi väittää, että nämä lisäykset, poisjättämiset ja muutokset ovat pelkkää välinpitämättömyyttä.” ‘Our Bible and the Ancient Manuscripts,’ kirjoittanut Dr. Frederic Kenyon, Eyre and Spottiswoode, s. 3.
 5. ‘…Kristillinen traditio on tunnustanut tämän hahmon (Parakletos) Pyhäksi Hengeksi, mutta kirjanoppineet, kuten Spitta, Delafosse, Windisch, Sasse, Bultmann ja Betz ovat epäilleet tunnustamisen todenperäisyyttä ja ovat myöhemmin viitanneet, että “Parakletos” olisi joskus ollut ainoastaan pelastava henkilö, joka myöhemmin sekoitettiin Pyhään Henkeen.” ‘the Anchor Bible, Doubleday & Company, Inc, Garden City, N.Y. 1970, Volume 29A, p.1135.
 6. 1. Mooseksen Kirja 1:2, 1. Samuelin Kirja 10:10, 1. Samuelin Kirja 11:6, Jesaja 63:11, Luukkaan Evankeliumi 1:15, Luukkaan Evankeliumi 1:35, Luukkaan Evankeliumi 1:41, Luukkaan Evankeliumi 1:67, Luukkaan Evankeliumi 2:25, Luukkaan Evankeliumi 2:26, Luukkaan Evankeliumi 3:22, Johanneksen Evankeliumi 20:21-22.

Raamatun ennustukset

Profeetta Muhammadista ﷺ osa4/4

Lisää Uuden Testamentin ennustuksia Muhammadista ﷺ

5. Jeesus علیه السلام kuvailee uuden “Parakletoksen” toimintaa:

Johannes 16:13 “…johdattaa hän meidät kaikkeen totuuteen.”

Jumala sanoo Muhammadista ﷺ Koraanissa: “Ihmiset, nyt on profeetta tullut teidän luoksenne tuoden totuuden Herraltanne, uskokaa siis omaksi hyödyksenne!” (Koraani 4:170)

Johannes 16:14 “Hän on minut kirkastava.”

Profeetta Muhammadin ﷺ tuoma Koraani ylistää Jeesusta علیه السلام: “Hänen nimensä on oleva Messias, Jeesus, Marian poika, hän on kuuluisa tässä ja tulevassa elämässä, yksi niistä, jotka korotetaan Jumalan läheisyyteen.” (Koraani 3:45)

Myös profeetta Muhammad ﷺ ylisti Jeesusta  علیه السلام: “Hän, joka tunnustaa, ettei kukaan muu kuin Jumala ansaitse palvontaa, ja että Muhammad on hänen palvelijansa ja viestintuojansa, ja että Jeesus on Jumalan palvelija, Hänen viestintuojansa, Hänen sanansa, jonka Hän antoi Marialle, ja että Paratiisi ja Helvetti on totta, Jumala päästää hänet Paratiisiin hänen tekojensa mukaisesti.” (Bukhari & Muslim)

“Hänen sanansa” viittaa viestintuojaan, joka välittää eteenpäin Jumalan sanan. Jumala ei sisälly omaan luomakuntaansa, vaan Hän valitsee ihmisen profeetaksi ja suo tälle ilmestyksen “sanana” välittämään sen ihmiskunnalle. Tällöin profeetasta tulee “Hänen sanansa”. “Sana” eli ilmestys välittyy profeetalle enkelin kautta, sillä kukaan ei Jumalaa voi tässä elämässä silmillään nähdä. Raamatussa lukee: “Sinä et voi nähdä Minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon” (2.Mooseksen Kirja 33:20)

Koraani myös välittää saman viestin Kaikkivoipa Jumalalta: “Katseet eivät Häntä saavuta, mutta Hän tavoittaa kaikki katseet…” (6:103). Ihmissilmä ei kykene kantamaan auringonvaloa, kuinka sitten voisimme katsoa Suureen Luojaan ja jäädä eloon?

Välittämään Hänen sanansa ja tahtonsa. Valittujen ihmisten oikea terminologi islamissa on profeetta ja viestintuoja.

Kuten hyvin selkeästi profeetta Muhammad ﷺ tuo esiin, että meidän on uskottava muslimeina Jeesukseen علیه السلام Jumalan palvelijana ja viestintuojana.

Johannes 16:8 “…niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion.”

Koraanissa sanotaan: “Totisesti ne ovat harhauskossa, jotka sanovat: ´Jumala on Messias, Marian poika´, mutta Messias sanoi: ´Oi, Israelin lapset! Palvelkaa Jumalaa, minun Herraani ja teidän Herraanne.´ Totisesti, kuka ikinä rinnastaa (muita) Jumalaan, häneltä Jumala kieltää pääsyn autuuden puutarhaan, ja Hänen asuinsijansa on tuli, siellä ei ole auttajia väärintekijöille.” (Koraani 5:72)

Johannes 16:13Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

Koraani sanoo profeetta Muhammadista ﷺ: “ei hän myöskään puhu omasta tahdostaan; Tämä on totisesti Jumalan ilmoitus, joka on hänelle ilmaistu.” (Koraani 53:3-4)

Johannes 14:26 “…hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.”

Koraanin sanoin: “…mutta Messias sanoi: ´Oi, Israelin lapset! Palvelkaa Jumalaa, minun Herraani ja teidän Herraanne.´ ” (Koraani 5:72)

Raamatussa muistutetaan ihmisiä ensimmäisestä ja suurimmasta käskystä, jonka Jeesus  علیه السلام heille antoi ja jonka he unohtivat: “Ensimmäinen on tämä: ‘Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa.” (Markus 12:29)

Johannes 16:13 “…ja tulevaiset hän teille julistaa.”

Koraanissa sanotaan: “Tämä on muuan sinulle tuntemattomista kertomuksista, joita olemme sinulle esittänyt…” (Koraani 12:102)

Hudhaifa, Profeetta Muhammadin ﷺ opetuslapsi, kertoi: “Profeetta piti kerran puheen edessämme, josta hän ei jättänyt mitään pois ja kertoi kaiken, mitä tapahtuisi tuomion päivän hetkellä.” (Bukhari)

John 14:16 “…olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti.”

Tämä tarkoittaa, että hänen alkuperäiset opetuksensa säilyvät ikuisesti. Muhammad ﷺ oli Jumalan viimeinen profeetta ihmiskunnalle. Hänen opetuksensa ovat täydellisesti säilyneet. Hän elää niiden seuraajiensa sydämissä ja mielissä, jotka palvovat Jumalaa aivan kuten hänkin teki. Yksikään mies, mukaanlukien Jeesus ja Muhammad ﷺ, ei voi elää ikuisesti maan päällä. “Parakletos” ei ole tästä poikkeus. Sillä ei voida viitata pyhään henkeen, sillä nykypäivän käsitys pyhästä hengestä alkoi vasta Kalkedonian Kirkolliskokouksesta vuonna 451; neljä ja puoli vuosisataa Jeesuksen jälkeen.

John 14:17 “totuuden Hengen…”

Tämä viittaa siihen, että hän on oikea profeetta, katso 1. Johanneksen Kirje 4:1-3.

John 14:17 “…jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä…”

Monet ihmiset nykypäivänä eivät tiedä profeetta Muhammadista ﷺ.

Johannes 14:17 “…eikä tunne häntä.”

Vielä harvemmat tunnistavat todellisen Muhammadin, Jumalan Armon Profeetan ﷺ.

Johannes 14:26 “…Puolustaja, Pyhä Henki…”

Profeetta Muhammad ﷺ on ihmiskunnan ja syntisten uskovaisten puolustaja tuomion päivänä:

Ihmiset etsivät niitä, jotka voivat rukoilla Jumalaa heidän puolestaan vähentääkseen hätää ja kärsimystä tuomion päivänä. Aatami, Nooa, Abraham, Mooses ja Jeesus علیهم السلام välttävät sitä.

He tulevat Profeettamme luo ja hän sanoo “Minä olen kykenevä.” Hän rukoilee ihmisten puolesta suurilla tasangoilla, jotta tuomio voidaan langettaa. Tämä on kunniakas asema, jonka Jumala antaa hänelle Koraanissa: “…tämä olkoon lisätehtäväsi. Ehkä Herrasi nostaa sinut kunniakkaaseen asemaan. (kunnia olla esirukoilija tuomion päivänä)” (Koraani 17:79)

Profeetta Muhammad ﷺ sanoi: “Esirukoukseni ovat kansani niille jäsenille, jotka ovat tehneet suurta syntiä.” (Tirmidhi)

“Minä olen ensimmäinen esirukoilija Paratiisissa.” (Muslim)

Jotkut kirjanoppineet muslimit ovat sanoneet, että se, mitä Jeesus علیه السلام sanoi arameaksi, edustaa Kreikan kielen sanaa “periklytos”, joka tarkoittaa “ylistettyä”. Arabian kielessä sana “Muhammad” tarkoittaa “ylistettyä”. Toisin sanoen; “periklytos” on “Muhammad” kreikaksi. Tätä puoltaa kaksi vahvaa näkökohtaa: Ensinnäkin, tämänkaltaisten lukuisten Raamatun sanojen vaihtojen ja korvausten vuoksi on mahdollista, että molemmat sanat olivat mukana alkuperäisissä kirjoituksissa. Kopijoijat ehkä jättivät sanoja pois, sillä muinaisina aikoina tekstit kirjoitettiin tiiviisti jättämättä välejä sanojen väliin. Tässä tapauksessa alkuperäisessä tekstissä olisi lukenut “…ja Hän tuo teille uuden puolustajan (parakletos), ylistetyn (periklytos).” Toiseksi, meillä on luotettavat lausunnot ainakin neljältä eri muslimitaholta eri aikakausilta, jotka ovat kertoneet kristillisille kirjanoppineille “ylistetyn” olevan kreikkalaisen tai syyrialaisen sanan todellinen merkitys.

Seuraavassa on muutamia todistajia, jotka väittävät “Parakletoksen” olevan viittaus profeetta Muhammadiin, ﷺ:

Ensimmäinen Todistaja

Anselm Turmeda (1352/55-1425 jKr.), pappi ja kristitty kirjanoppinut oli todistajana ennustukselle. Käännyttyään islamiin, hän kirjoitti kirjan “Tuhfat al-arib fi al-radd ‘ala Ahl al-Salib.”

Toinen Todistaja

Abdul-Ahad Dawud, entinen Pastori David Abdu Benjamin Keldani, roomalais-katolinen kaltealainen pappi. Käännyttyään islamiin, hän kirjoitti kirjan “Muhammad in the Bible.” Kirjassaan hän kirjoitti: “Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö “periklytosilla” tarkoitettaisi Muhammadia ﷺ, eli Ahmadia.”

Kolmas Todistaja

Tiivistelmä Muhammad Asadin elämästä on jo käyty läpi aikaisemmin. Hän kommentoi jaetta, jossa Jeesus علیه السلام ennustaa profeetta Muhammadin tulemisen: “…sananjulistajasta, joka on tuleva minun jälkeeni ja jonka nimi on oleva Ahmad.” (Koraani 61:6)

Asad selittää sanan “Parakletos” merkityksen: “…on lähes täydellä varmuudella väärin käännetty sanasta “Periklytos” (ylistetty), joka on täsmällinen kreikankielinen käännös aramealaisesta termistä tai nimestä “Mauhamana” (on syytä ottaa huomioon, että aramean kieli oli pääasiallinen kieli Palestiinassa Jeesuksen aikana ja joitakin vuosisatoja sen jälkeenkin, ja oli epäilemättä se kieli, jolla nyttemmin kadonneet alkuperäiset evankeliumit kirjoitettiin). Koska “Periklytos” ja “Parakletos” ovat foneettisesti hyvin lähellä toisiaan, on helppo ymmärtää, miten kääntäjä – tai luultavammin kopioija – olisi voinut sekoittaa nämä kaksi sanaa keskenään. On tärkeää tietää, että arameankielinen “Mauhamana” ja kreikankielinen “Periklytos” tarkoittavat samaa asiaa, kuin viimeisen profeetan nimet, Muhammad ja Ahmad, jotka molemmat tulevat heprean kielen verbistä “Hamida” (ylistää) ja heprean kielen substantiivista “Hamd” (ylistys).”

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW