Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

Moniavioisuus

Kysymys: Miksi moniavioisuus on miehelle sallittua islamissa?

Vastaus:

1. Moniavioisuuden määritelmä

Moniavioisuus tarkoittaa sitä, että avioliitossa yhdellä henkilöllä on useampi puoliso samaan aikaan. Moniavioisuutta voi olla kahta eri muotoa. Polygamiassa miehellä on useita naispuolisia aviokumppaneita ja polyandriassa naisella on useita miespuolisia aviokumppaneita. Islamissa rajoitettu polygamia on sallittua kun taas polyandria on ehdottomasti kiellettyä.

2. Koraani on ainoa uskonnollinen kirjoitus, jossa konkreettisesti lukee: ”Nai vain yksi” (Koraani 4:3)

Koraani on kaikista uskonnollisista kirjoista ainoa, joka sisältää lauseen ”nai ainoastaan yksi”. Ei ole olemassa toista uskonnollista kirjaa, joka rohkaisee miestä menemään vain yhden naisen kanssa naimisiin. Ei Raamatusta, Talmuudista eikä esimerkiksi hindujen uskonnollisista kirjoituksista löydy mainittuna minkäänlaista rajoitusta vaimojen lukumäärästä. Näiden uskonnollisten kirjoituksien mukaan mies voi naida kuinka monta hän itse toivoo. Vasta paljon myöhemmin kirkko sekä hindupapit päättivät vaimojen lukumääräksi yhden.

Aikoinaan monilla hinduilla oli useita vaimoja heidän omien uskonnollisten kirjoituksiensa mukaan. Esimerkiksi Kuningas Dashrathin ja Raman isällä oli useampia vaimoja. Myös Krishnalla oli useampi vaimo.

Aikojen alussa kristittyjen miesten oli sallittua naida niin monta vaimoa kuin heillä riitti tahtoa, sillä Raamatussa ei ole rajoitusta vaimojen lukumäärästä. Kirkko asetti rajoituksen yhdelle vaimolle vasta muutaman sata vuotta sitten.

Juutalaisuudessa moniavioisuus on sallittua. Talmudin lain mukaan Abrahamilla oli kolme vaimoa ja Salomonilla oli satoja vaimoja. Moniavioisuutta harjoitettiin pitkään kunnes rabbi Ben Yehudah (960-1030) asetti rajoituksen. Tästä huolimatta muslimimaissa eläneet juutalaiset harjoittivat moniavioisuutta vuoteen 1950 saakka, kunnes Israelin päärabbi rajoitti moniavioisuutta sallimalla vain yksiavioisuuden.

Seuraavaksi selkeytetään miksi islam sallii moniavioisuuden.

3. Koraani sallii rajoitetun moniavioisuuden

Kuten aiemmin mainittiinkin, Koraani on ainoa uskonnollinen kirja maailmassa, joka kehottaa yksiavioisuuteen. Koraanissa lukee luvussa neljä seuraavasti: ”Naikaa ne naispuoliset, joista pidätte, kaksi, kolme tai neljä, mutta jos pelkäätte, ett’ ette voisi olla tasapuolisia noin useata kohtaan, niin naikaa vain yksi ainoa heistä” (4:3). Rajoituksia moniavioisuudesta ei ollut ennen Koraanin jakeiden ilmestyksiä. Monilla oli useita vaimoja, joillain jopa satoja. Islam antoi rajoituksen enintään neljään vaimoon, mutta vain sillä ehdolla, että miehen tulisi olla tasapuolinen ja oikeudenmukainen kaikkien kanssa.

Samassa luvussa, jakeessa 129 lukee seuraavasti: ”Ette koskaan kykene kohtelemaan kaikkia vaimojanne samalla tavalla, vaikka sitä hartaasti toivoisittekin…” (Koraani 4:129)

Tästä johtuen islamissa moniavioisuus ei ole sääntö vaan enemmänkin poikkeus tai ratkaisu. Usein käsitetään väärin ja ajatellaan, että muslimimiehen on pakko naida useampi vaimo.

Islamissa teot jaetaan viiteen eri kategoriaan:

(1)  ”Fard” pakollinen.

(2)  ”Mustahab” suositeltava.

(3) ”Mubah”  sallittu, vapaaehtoinen.

(4)  ”Makruh” ei ole suositeltava, muttei kielletty.

(5)  ”Haraam” kielletty.

Moniavioisuus kuuluu kolmoskategoriaan, eli sallittuihin, valinnaltaan vapaaehtoinen. Eikä millään voida väittää, että moniavioinen muslimi olisi parempi muslimi kuin yksiavioinen muslimi.

4. Naisten keskimääräinen elinikä on miehiä korkeampi

Miehiä ja naisia syntyy arviolta samassa suhteessa. Poikalapsella on heikompi immuniteetti kuin tyttölapsella, täten tyttölapsi kukistaa taudit ja taistelee bakteereja vastaan onnistuneemmin kuin poikalapsi. Tästä syystä kuolleisuus on suurempaa miesten keskuudessa kuin naisten.

Miehiä kuolee sodissa enemmän kuin naisia. Myös onnettomuuksiin kuolee enemmän miehiä kuin naisia, samoin sairauksiin ja tauteihin. Keskimääräinen elinikä on naisilla korkeampi kuin miehillä. Tilastojen mukaan maailmasta löytyy naispuolisia leskiä enemmän kuin miespuolisia leskiä.

5. Maailmassa naisten väkiluku on suurempi kuin miesten

Yhdysvalloissa naisten lukumäärä ylittää miesten lukumäärän 4,2 miljoonalla. Jo ainoastaan New Yorkin osavaltiossa naisia on puoli miljoonaa enemmän kuin miehiä, puhumattakaan homoseksuaalien osuudesta. Lisäksi on olemassa heteromiehiä, joita ei naimisiinmeno tule kuuloonkaan erinäisistä syistä. Englannissa naispopulaatio ylittää miespopulaation lähes miljoonalla, Saksassa 1,3 miljoonalla, Venäjällä luku on 10,2 miljoonaa. Ja nämä naiset jäävät vanhoiksi piioiksi.

6. Olisi epäkäytännöllistä rajoittaa jok’ikinen mies yksiavioisuuteen

Oletetaan, että minun siskoni tai sinun siskosi sattuisi olemaan yksiä näistä naimattomista naisista. Oletetaan myös, että heillä olisi kaksi vaihtoehtoa; joko naida mies, joka on jo naimisissa tai sitten jäädä yhteiskuntaan yksinäiseksi muiden seassa. Kumpi on mielestäsi parempi vaihtoehto?

Yleisesti nainen ei mielellään halua jakaa miestään toisen naisen kanssa. Kuitenkin islamissa, tilanteen niin vaatiessa, voi nainen uskonsa vuoksi luopua yksinoikeudestaan pelastaakseen kanssasisarensa esim. lapsettomuudesta. Äitiys on lähes jokaisen naisen unelma.

7. Suosiollisempaa on olla naimissa miehen kanssa, kuin olla hänen rakastajattarensa

On yleistä, että satunnaisilla miehillä on joko rakastajatar, tai jopa useampia suhteita avioliiton ulkopuolella, jolloin kyseiset naiset joutuvat elämään häpeällistä ja turvatonta elämää. Kuitenkaan tämä sama yhteiskunta ei salli miehen mennä naimisiin toisen naisen kanssa, jolloin nainen säilyttäisi kunniallisen asemansa yhteiskunnassa ja eläisi kaikin puolin turvallista elämää.

Siispä naiselle, joka ei löydä itselleen aviomiestä, jää kolme vaihtoehtoa: Joko naida naimisissa oleva mies, olla rakastajattarena tai elää vanhana piikana. Islam antaa naiselle kunniallisen aseman sallimalla ensimmäisen vaihtoehdon.

Islam sallii moniavioisuuden pääosin naisen säädyllisyyden suojelemiseksi, mutta on monia muitakin syitä.

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW