Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

 Uutisia menneisyydestä

Yksi vahvimmista todisteista Profeetta Muhammadin ﷺ totuudelle on tieto näkemättömästä maailmasta. Hänen tarkka tietonsa aikaisemmista kansoista ja tulevaisuuden ennustuksista. Älykkyydestä huolimatta yksikään ei voi puhua menneisyydestä pelkän älykkyytensä vuoksi. Tieto on opittava jostakin. Profeetta Muhammad ﷺ oli ihminen, joka ei elänyt sen kansan keskuudessa, josta hän puhui, ei perinyt tietoa heidän sivilisaatiostaan tai oppinut sitä opettajalta. Jumala sanoo: “Tämä on, Muhammad, ilmoitus salatuista asioista, ja sinulle Me sen ilmaisemme, sillä sinä et ollut heidän kanssaan, kun he kirjoituspuikoillaan heittivät arpaa siitä, kuka saisi huolehdittavaksensa Marian, etkä sinä ollut myöhemminkään heidän joukossaan, kun he kiistelivät keskenään.” (Koraani 3:43)

“Tämä on muuan sinulle tuntemattomista kertomuksista, joita olemme sinulle esittänyt, sillä sinä et ollut heidän lähellään, kun he suunnittelivat tekojaan ja punoivat juoniaan.” (Koraani 12:102)

Mieti seuraavia säkeitä: “Totisesti, Me annoimme Moosekselle Kirjan, sen jälkeen kun olimme hävittänyt aikaisemmat sukupolvet, valaistukseksi ihmissuvulle, johdatukseksi ja armoksi, jotta he siitä vaarin ottaisivat. Sinä (Muhammad) et ollut Siinain länsipuolella, kun Me ilmoitimme Moosekselle käskymme, etkä ollut sen todistajana. Mutta olemme luonut toisia sukupolvia ja suonut niille pitkän elämän. Sinä et myöskään asunut Midianin asukkaitten parissa julistamassa heille Meidän ilmoituksiamme, mutta Meistä ne olivat lähtöisin. Sinä et ollut myöskään vuoren huipulla, kun Me (Mooseksen) kutsuimme, mutta tämä (Koraani) on Herrasi armonosoitus, jotta voisit varoittaa kansaa, jonka luona ei ketään varoittajaa ennen sinua käynyt; ehkä he ottavat vaarin. Etteivät he sitten, kun heitä kohtaa onnettomuus heidän kättensä tekojen tähden, sanoisi: ´Herra, miksi et lähettänyt luoksemme lähettilästä, niin että olisimme seuranneet merkkejäsi ja olleet uskovaisia?” (Koraani 28:43-47)

 Nämä tapahtumat Mooseksen علیه السلام tarinassa liittyvät Muhammadiin ﷺ. Joko hän todisti niitä itse tai oli paikalla tai oppi sen niiltä, jotka tiesivät. Joka tapauksessa hän ei olisi Jumalan profeetta. Ainoa toinen vaihtoehto ja hyvin välttämätön johtopäätös on se, että itse Jumala opetti Muhammadia ﷺ.

 On tunnistettava muutama tosiseikka, ennen kuin voi ymmärtää argumentin todellisen voiman. Profeetta Muhammad ﷺ ei oppinut uskonnollisilta kirjanoppineilta eikä Mekassa tuohon aikaan ollut kristittyjä tai juutalaisia kirjanoppineita. Hän ei osannut muuta kieltä kuin Arabiaa. Lisäksi hän ei osannut lukea tai kirjoittaa. Yksikään mekkalainen, juutalainen tai kristitty ei koskaan kertonut olevansa profeetan ﷺ opettaja. Jos profeetta Muhammad ﷺ olisi oppinut tietonsa jostakin, häntä seuranneet kumppanit olisivat saaneet tietää siitä.

 “Sano: ´Jos Jumala olisi tahtonut, minä en olisi sitä teille ilmoittanut enkä tehnyt tunnetuksi; olinhan jo sitä ennen elänyt keskuudessanne suuren osan elämääni. Ettekö jo ymmärrä?´” (Koraani 10:16)

Huolimatta heidän voimakkaasta vastustuksestaan, uskottomat eivät voineet yhdistää tietojaan menneisyydestä tai tulevaisuudesta yhteenkään lähteeseen. Hänen vastustajiensa epäonnistuminen on riittävä todiste kaikkia myöhempiä skeptikkoja vastaan.

 

 Juutalaisten ja kriristittyjen väärinymmärrysten korjausta

Alla näette kaksi Koraanin kohtaa, jotka korjaavat juutalaisuudessa ja kristinuskossa esiintyneitä epäkohtia:

 (1) Juutalaiset väittävät profeetta Abrahamin علیه السلام olleen juutalainen, juutalaiskansan isä, kun taas kristityt pitävät häntä isänään myös, kuten roomalais-katoliset pitävät häntä “uskonsa isänä”, joka mainitaan roomalaiskaanonissa, joka luetaan messussa. Jumala vastaa väitteisiin Koraanissa: “Kuulkaa, jospa kiistelisitte sellaisesta, josta teillä on tietoa; mutta miksi kiistelette sellaisesta, josta teillä ei ole tietoa? Jumala tietää, mutta te ette tiedä.” (Koraani 3:65)

 (2) Koraani kieltää Jeesuksen علیه السلام ristiinnaulitsemisen, tapahtuman, jolla on suunnaton vaikutus molempiin uskontoihin: “Mutta Jumala hylkäsi heidät siksi, että he rikkoivat liittonsa ja kielsivät Jumalan tunnusmerkit, surmasivat syyttä profeetat ja sanoivat: ´Meidän sydämemme ovat ympärileikkaamattomat´, Jumala on sulkenut ne sinetillään heidän uskottomuutensa tähden, niin että vain harvat uskovat, ja siksi, etteivät he uskoneet (Jeesukseen), vaan levittivät kauhistuttavaa parjausta Mariasta ja sanoivat: ´Me olemme totisesti surmanneet Messiaan, Jeesuksen, Marian pojan, Jumalan lähettilään, mutta he eivät olleet surmanneet eivätkä ristiinnaulinneet häntä, vaan siltä vain näytti heistä, ja ne, jotka siitä kiistelevät, ovat itsekin epätietoisia. Heillä ei ollut varmaa tietoa, vaan he kehittelivät ainoastaan olettamuksia. Todellisuudessa he eivät ole surmanneet häntä (lopullisesti).´ ” (Koraani 4:155-157) Tämä Koraanillinen kielto herättää perustavanlaatuisia kysymyksiä.

Ensinnäkin, jos islamilainen doktriini on lainausta juutalaisuudesta ja kristinuskosta, miksi kieltää ristiinnaulitseminen? Kuitenkin molemmat uskonnot myöntävät sen tapahtuneen! Juutalaisille Jeesus علیه السلام oli huijari, joka ristiinnaulittiin. Kristityille hän oli Jumalan poika. Profeetta Muhammad ﷺ olisi voinut helposti myöntää ristiinnaulitsemisen tapahtuneen, mikä olisi tehnyt hänen viestistään voimakkaamman ja tehtävästään helpomman. Jos islam olisi väärä uskonto, tai pelkkä juutalaisuuden ja kristinuskon imitaatio, ja jos Muhammad ﷺ ei olisi puhunut totta väitteessään, islam ei ottaisi kiistämätöntä kantaa tässä asiassa ja jättäisi julistamatta molempien uskontojen olevan väärässä, sillä kieltämisellä ei saavuteta mitään.

 Toiseksi, jos islam olisi lainannut ristiinnaulitsemisen myytin näiltä kahdelta uskonnolta, se olisi poistanut suurimman epäkohdan uskontojen välillä. Mutta Islam toi mukanaan totuuden, eikä koskaan nojautuisi myyttiin miellyttääkseen muita. On mahdollista, että juutalaiset olivat vastuussa Jeesuksen علیه السلام ristiinnaulitsemisessa, sillä heidän vihamielisyytensä Jumalan profeettoja kohtaan on dokumentoitu hyvin sekä Raamatussa, että Koraanissakin. Mutta Jeesuksesta علیه السلام Koraani sanoo selkeästi: “… mutta he eivät olleet surmanneet eivätkä ristiinnaulinneet häntä.”  (Koraani 4:157)

Miten on siis mahdollista sanoa, että profeetta Muhammad ﷺ tuotti Koraanin tiedoista, jotka hän oli saanut Juutalaisilta tai kristityiltä kirjanoppineilta, kun hän toi esiin ideologioita, jotka romuttavat heidän doktriininsa?

Kolmanneksi, ristiinnaulitsemisen kieltäminen itsestään kumoaa kristinuskon:

 (I) Jeesuksen علیه السلام kuolema ihmisten syntien tähden.

 (II) Kaikille ihmisille annettu perisynti.

 (III) Kumoaa myytin rististä ja sen ylistyksestä.

 (IV) Viimeinen ehtoollinen.

 Täten huomaamme, että Profeetan tarinat kertoivat sen ajan kansoille, etteivät tarinat ole pelkkää kansantarua, eikä niitä oltu opittu juutalaisilta tai kristityiltä kirjanoppineilta. Ne paljastettiin hänelle taivaasta itse Jumalan toimesta.

 

  1.  ﷺ Salla allahu alaihi wa sallam, tarkoittaa “Rauha ja Jumalan siunaukset hänelle.” Muslimit lausuvat tämän rukouksen profeetan nimen mainittuaan.
  2. علیه السلام Aleihi salaam tarkoittaa “Rauha olkoon hänen kanssaan”.muslimit lausuvat tämän rukouksen mainittuaan profeettojen tai enkelien nimiä.

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW