Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

Lihansyönti tekee muslimista väkivaltaisen

Kysymys: Tieteellisten tutkimusten mukaan ihmisen ruokavalio vaikuttaa yksilön käytökseen. Miksi sitten Islam sallii muslimeiden kuluttaa liha-ruokia, kun eläinten syönti saattaa aiheuttaa yksilölle väkivaltaista käytöstä?

Vastaus:

1. Vain kasvinsyöjä-eläimet sallitaan

Aikaisemmin mainittua tutkimuksen tulosta ei kiistetä. On aivan totta, että yksilön käyttäytymiseen vaikuttaa muun muassa myös se, mitä hän käyttää ravinnokseen. Tästä syystä islamissa sallitaan vain kasvissyöjä-eläinten syöminen. Villieläinten, kuten leijonan, tiikerin ja leopardin, syöminen on kiellettyä niiden villin ja raivokkaan luonteen takia. Mitä todennäköisimmin näiden eläinten syöminen vaikuttaisi ihmisen käyttäytymiseen. Muslimit syövät ainoastaan kasvissyöjä-eläimiä; kuten nautaa, vuohta ja lammasta, jotka ovat jo luonteeltaankin säyseitä ja rauhallisia. Muslimit syövät näitä eläimiä, koska ovat itsekin rauhanomaista ja väkivallatonta kansaa.

2. Koraani sanoo Profeetan kieltäneen kaiken pahan

”Hän (Jumala) tulee vaatimaan heiltä hyviä tekoja ja kieltämään vääryyden, sallimaan heille mikä puhdasta on ja kieltämään saastaisen” (Koraani 7:157)

”Mitä tahansa sananjulistaja teille antaa, se ottakaa vastaan, ja mitä tahansa hän teiltä kieltää, siitä pidättäytykää” (Koraani 59:7)

Profeetan toteamukset ovat muslimeille riittäviä vakuuttamaan sen, ettei Jumala tahdo ihmisten kuluttavan tietynlaista lihaa, sallien kuitenkin toisenlaisen lihan.

3. Profeetan perimätieto kieltää lihansyöjäeläinten kuluttamisen

Useiden luotettavien metsästystä ja teurastusta käsittelevien perimätietojen mukaan (kirjat: Bukhari ja Muslim)2 Profeetta kielsi seuraavien eläinten lihan kuluttamisen:

– Kulmahampaiset villieläimet, jotka ovat lihansyöjiä. Nämä ovat kissaeläinlajeihin kuuluvia, kuten leijonat, tiikerit, kissat, koirat, sudet, hyeenat jne.

– Tietyt jyrsijät, kuten hiiret, rotat, jänikset jne.

– Tietyt matelijat, kuten käärmeet, alligaattorit jne.

– Petolinnut, joilla on tarttumakynnet, kuten korppikotkat, kotkat, varikset, pöllöt jne.

Ei ole tieteellisesti todistettu, että pelkkä lihansyönti tekisi ihmisen käyttäytymisestä väkivaltaista. 

  1. ﷺ Salla allahu alaihi wa sallam, tarkoittaa “Rauha ja Jumalan siunaukset hänelle.” Muslimit lausuvat tämän rukouksen profeetan nimen mainittuaan.
  2. Sekä Bukhari että Muslim ovat kokoelmia Profeetan perimätiedoista. Muhammad al-Bukhari (810-870 jKr.) on al-Bukhari kokoelman laatija ja perimätietoihin erikoistunut islamin oppinut. Muslim ibn al-Hajjaj (821-875 jKr.) on Muslim kokoelman laatija ja perimätietoihin erikoistunut islamin oppinut.

Liharuokien syöminen

Kysymys: Eläimen teurastaminen on armoton teko. Miksi sitten muslimit kuluttavat liharuokia?

Vastaus:

Kasvissyönti on lähes jo aate maailmalla. Monet pitävät lihankulutusta jopa eläinoikeuksien rikkomisena.

Islam määrää armoa ja myötätuntoa kaikkia maailman eläviä kohtaan. Samaan aikaan islam opettaa, että Allah on luonut maan ja sen vaikuttavan kasviston sekä eläimistön ihmiskunnan hyödyksi. On ihmiskunnasta kiinni käytetäänkö jokaista maailman voimavaraa järkevästi Jumalan siunauksena.

1. Myös muslimi voi olla kasvissyöjä

Muslimi voi olla hyvä muslimi vaikka olisikin puhdas kasvissyöjä. Muslimin ei ole pakko olla lihansyöjä.

2. Koraani sallii muslimeiden kuluttaa liharuokia

Koraani sallii muslimin kuluttaa liha-ruokia. Seuraavat Koraanin jakeet todistavat sen.

”Te, jotka uskotte, täyttäkää velvollisuutenne uskollisesti! Sallitut ovat teille (ravinnoksi) karjanne eläimet, paitsi ne, joista (tässä kirjassa) sanotaan”. (Koraani 5:1)

”Ja Hän on luonut karjan, siitä te saatte lämpimiä vaatteita ja muuta hyödyllistä ja osan siitä te käytätte ravinnoksenne”. (Koraani 16:5)

”Myös nelijalkaisissa teille on opetus. Annamme teille juomaa niiden sisuksista, onpa karjasta teille suurta hyötyä myös siten, että voitte sitä syödä”. (Koraani 23:21)

3. Liha on proteiinipitoista ja ravitsevaa

Liha on loistava proteiininlähde, koska sen valkuaisainepitoisuus on erittäin suuri. Liha on jossain määrin myös joidenkin mineraalien lähde sekä tärkeiden aminohappojen lähde. Lihassa on myös vitamiineja ja välttämättömiä rasvahappoja. Elimet, kuten maksa, ovat arvokkaita A- ja B1-vitamiinien sekä nikotiinihapon lähteitä.

4. Ihmiset ovat hampaidensa ansiosta kaikkiruokaisia

Kasvisyöjä-eläimillä on sileät ”myllynkivi” hampaat, koska heidät on luotu ruhonsyöjiksi. Lihansyöjäeläimillä taas, kuten leijonilla ja muilla villieläimillä, on terävät raateluhampaat. Ihmiseltä löytyy näitä molempia, sekä sileitä että teräviä hampaita, jotta se pystyisi käyttämään molempia ruokavalioita, eli olemaan kaikkiruokainen. Jos Luoja olisi luonut ihmiskunnan vain kasvissyöjäksi, niin miksi ihmiselle on luotu myös terävät hampaat? On hyvin loogista, että ihminen on luotu sekasyöjäksi.

5. Ihmisen ruoansulatus pystyy sulattamaan sekä liha – että kasvisruokavalion

Kasvisyöjä-eläinten ruoansulatusjärjestelmä pystyy sulattamaan vain ja ainoastaan kasviksia, kun taas lihansyöjä-eläimen ruoansulatusjärjestelmä sulattaa vain lihaa. Ihmisen ruoansulatusjärjestelmä puolestaan pystyy sulattaan molempia ruokavalioita. Jos Luoja olisi luonut ihmisen kuluttamaan vain kasviksia, niin miksi sen ruoansulatuskanava pystyy molempiin, toisin kuin eläinten osalta on?

6. Kasveillakin on elämää

Osa uskonnoista on omaksunut puhtaasti kasvisruokavalion vedoten siihen, että he vastustavat ylipäätään kaiken elävän tappamisen. Tosiasia on, ettei ihminen pysty elämään ilman, että tappaisi yhtäkään luontokappaletta. Aikoinaan luultiin, ettei kasveilla ole elämää, mutta nykytiede on todistanut, ettei se pidä paikkansa. Kasveillakin on siis elämää, joten lopulta kasvissyöjäkään ei pysty täysin toteuttamaan omaa aatettaan.

7. Jopa kasvit tuntevat kipua

On kiistelty siitä, tuntevatko kasvit kipua ja tästä syystä ajateltu, että eläimen tappaminen on isompi rikos kuin kasvin tappaminen. Nykytiede kuitenkin todistaa, että myös kasvit tuntevat kipua. Niiden itkua ihmiskuulo ei kuitenkaan kykene kuulemaan. Ihmisen kuuloalue on noin 20–20 000 Hz. ääntä, joka jää alle tai ylittää kyseisen kuuloalueen, ihminen ei pysty kuulemaan. Esimerkiksi koiran kuuloalue ylettyy jopa 40 000 Hz:iin. Ihminen ei kykene kuulemaan koirapillin vihellystä, jonka taajuus on väliltä 20 000- 40 000 Hz, mutta koira kuulee sen. Eräs farmari Yhdysvalloissa teki tutkimuksen kasveista ja tutkimuksesta innostuneena keksi välineen, joka konvertoi kasvin itkun ääneksi, jonka ihminenkin pystyy kuulemaan. Tämän avulla hän pystyi kuulemaan, milloin kasvi itki kuivuuttaan ja näin tiesin sen kaipaavan lisää vettä. Viimeisimpien tutkimuksien mukaan kasvit tuntevat iloa, surua ja tosiaan ne myös itkevät.

8. Muutaman aistin vähemmän omaavan luontokappaleen tappaminen ei ole pienempi rikos

Eräs kasvissyöjä aikanaan perusteli aatettaan väittämällä, että kasveilla on vain muutama aisti, kun taas eläimillä on viisi aistia. Täten kasvin tappaminen olisi pienempi paha kuin eläimen tappaminen. Ajatellaan niin, että veljesi on synnynnäinen kuuromykkä, jolloin hänellä on kaksi aistia vähemmän kuin tavallisesti ihmisellä olisi. Hän kasvaa täysikasvuiseksi ja hänet tapettaisiin. Vaatisitko tuomaria antamaan tappajalle pienemmän tuomion, vain koska veljelläsi on kaksi aistia vähemmän? Päinvastoin, vaatisit rankempaa tuomiota, sillä uhri oli toimintakyvytön ja kykenemätön puolustautumaan. Mitä todennäköisimmin sen tuomarikin ottaisi huomioon tuomiota antaessaan.

”Oi ihmiset, syökää kaikkea maan päällä, mikä on sallittua ja hyvää”.  (Koraani 2:168)

9. Karjan korkea syntyvyys

Jos maailmassa kaikki olisivat kasvissyöjiä, johtaisi se tavattoman suureen karjanmäärään niiden nopean ja runsaan lisääntymisen johdosta. Jumala mahtavassa viisaudessaan osaa ylläpitää tasapainon, mitä tulee Hänen luomuksiinsa. Tässä jälleen yksi hyvä syy, miksi ihmiskunnalle on annettu lupa kuluttaa lihatuotteita.

10. Lihan myyntihinta on kohtuullinen

Jos yksilö valitsee olevansa kasvissyöjä, ei se ole keneltäkään pois. Muttei se kuitenkaan oikeuta häntä tuomitsemaan lihansyöjiä armottomiksi. Jos esimerkiksi enemmistö ryhtyisi kasvissyöjiksi, tällöin lihansyöjät kärsisivät, sillä lihanhinta nousisi rajusti. 🙂

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW