Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

Nykypäivän koraani ei ole alkuperäinen, vaan Uthmanin versio

Kysymys: Koraanista oli olemassa useita eri versioita, joista Uthman poltti kaikki, paitsi yhden. Eikö siis voisi olla totta, että nykypäivän Koraani on Uthmanin kokoama, eikä alkuperäinen Jumalan paljastus?

Vastaus:

Yksi tavallisimmista Koraaniin liittyvistä myyteistä on, että Uthman, Islamin kolmas Kalifi, olisi koonnut ja aidoksi todistanut yhden Koraanin yhdistellen osia suuresta määrästä yhtä ristiriitaisia kopioita. Koraani, jota Muslimit kaikkialla maailmassa kunnioittavat ja pitävät Allahin sanana, on sama, joka Profeetta Muhammadille paljastettiin. Se kirjoitettiin ja todistettiin oikeaksi hänen henkilökohtaisen valvontansa alla. Aiomme tutkia perinpohjin myyttiä siitä, että Uthman oli Koraanin aitouden todistajana.

1. Profeetta Muhammed itse valvoi ja todisti Koraanin kirjoitetun tekstin oikeaksi

Aina, kun Profeetta sai ilmestyksen, hän painoi sen omaan mieleensä, julisti sanomaa kumppaneilleen ja pyysi heitäkin opettelemaan sen ulkoa. Profeetta pyysi kirjureita välittömästi kirjoittamaan saamansa ilmestyksen, ja hän tarkisti ja varmisti kirjoitukset itse. Profeetta Muhammad oli “Ummi”, joka ei osannut lukea eikä kirjoittaa. Siispä jokaisen ilmestyksen jälkeen hän kertoi siitä kumppaneilleen. He kirjoittivat ilmestyksen ylös ja hän tarkisti kirjoitetun tekstin pyytämällä heitä lukemaan ääneen sen, mitä juuri oli kirjoitettu. Jos tekstistä löytyi virheitä, Profeetta kertoi siitä ja se korjattiin sekä tarkistettiin uudelleen. Samalla tavalla hän tarkisti ja todisti oikeaksi ne osat Koraanista, jotka ovat hänen kumppaniensa kirjoittamia. Tällä tavalla koko Koraani kirjoitettiin hänen henkilökohtaisen valvontansa alla.

2. Koraanin tekstien järjestys jumalaisesta lähteestä
Koraani kokonaisuudessaan paljastettiin 22 ja puolen vuoden aikana osa osalta ja aina silloin, kun lisäyksiä tarvittiin. Profeetta itse ei koonnut Koraania ilmestysten kronologiseen järjestykseen. Koraanin kappaleiden järjestys oli myös jumalaista työtä ja tässä kohtaa Allah auttoi Profeettaa arkkienkeli Gabrielin kautta. Aina, kun ilmestys välitettiin Profeetan kumppaneille, Profeetta mainitsi, mihin “surahiin” (kappaleeseen) ja mihin “ayatiin” (säkeeseen) kyseinen ilmestys sopisi. Jokaisen Ramadanin aikana kaikki jo paljastetut Koraanin osat, mukaanlukien osien järjestys, tarkistettiin ja varmistettiin Profeetan ja arkkienkeli Gabrielin toimesta. Viimeisen Ramadanin aikana ennen Profeetan kuolemaa, Koraani tarkistettiin ja varmistettiin kahdesti. On siis päivänselvää, että Koraanin kokosi ja todisti aidoksi Profeetta itse elinaikanaan; sekä kirjoitetussa muodossa, että hänen kumppaneidensa muistikuvien muodossa.

3. Koraani on kopioitu yhdelle ja samalle materiaalille

Koraani kokonaisuudessaan, mukaanlukien säkeiden ja kappaleiden oikea järjestys, paljastettiin Profeetan elinaikana. Säkeet kirjoitettiin erillisille nahanpaloille, ohuihin, litteisiin kiviin, puiden lehtiin, palmunoksiin, lapaluihin, jne. Profeetan kuoleman jälkeen Abu Bakr, ensimmäinen Islamin Kalifi, määräsi Koraanin kopioitavaksi useilta eri materiaaleilta yhdenmukaiselle materiaalille yhteen paikkaan ja materiaalina käytettiin laattoja. Laatat oli sidottu naruilla toisiinsa kiinni, jotta mitään ei katoaisi kokoelmasta.

4. Uthman teki kopioita Koraanin alkuperäisestä tekstistä

Monet Profeetan kumppanit tapasivat kirjoittaa Koraanin ilmestykset ylös kuullessaan ne Profeetan huulilta. Siitä huolimatta heidän kirjoituksiaan Profeetta ei koskaan varmistanut, ja siksi ne saattavat sisältää virheitä. Jotkin Profeetalle paljastetut säkeet saattoivat jäädä joiltakin kumppaneilta kuulematta. On hyvin mahdollista, että eri Koraanin osat jäivät kokonaan pois eri kumppaneiden kokoelmista. Tämä sai aikaan väittelyä Muslimien keskuudessa Koraanin sisällöstä kolmannen Kalifin, Uthmanin, valtakauden aikana.

Uthman lainasi alkuperäisiä Koraanin tekstejä, jotka oikeaksi todisti rakastettu Profeettamme Hafshalta, Profeetan vaimolta. Uthman määräsi neljä Koraanin kirjureihin kuulunutta kirjuria Zaid bin Thabitin johdolla kirjoittamaan tekstit uudelleen useiksi eri kopioiksi sanasta sanaan. Nämä kopiot Uthman lähetti suurimpiin Muslimikeskuksiin. Oli olemassa myös toisia, henkilökohtaisia kokoelmia Koraanin teksteistä, joita ihmiset kantoivat mukanaan. Nämä saattoivat olla epätäydellisiä ja virheellisiä. Uthman kehotti ihmisiä tuhoamaan kaikki kopiot, jotka eivät olleet yhdenmukaisia alkuperäisen Koraanin tekstin kanssa, jotta alkuperäinen teksti säilyisi muuttumattomana. Kaksi suoraa kopiota alkuperäisestä, Profeetan vahvistamasta Koraanista, on jäljellä. Toinen on museossa, Tashkentissa, entisen Neuvostoliiton alueella, sekä toinen on Topkapin Museossa, Istanbulissa, Turkissa.

5. Diakriittisiä merkintöjä lisättiin muita kuin Arabeja varten

Alkuperäiset Koraanin tekstit eivät sisällä vokaaleja tarkoittavia merkkejä arabiankielisessä tekstissä. Nämä vokaalit ovat “tashkil”, “zabar”, “zair” ja “paish” urdunkielellä ja “fatha”, “damma” ja “kasra” arabiankielellä.  Arabit eivät tarvinneet vokaalimerkkejä ja diakriittisiä merkintöjä oikeaoppiseen Koraanin lausumiseen, sillä se oli heidän äidinkielensä. Muslimeille, jotka eivät olleet arabialaisia, oli vaikeaa lukea Koraania ilman näitä vokaaleja. Merkit lisättiin Koraanin kirjoituksiin viidennen “Umayyad” Kalifin, Malik-ar-Marwanin (66-86 Hijri/685-705 jkr.) aikana, jolloin Al-Hajaj hallitsi Irakia.

Jotkut väittävät, että nykypäivän Koraani, johon diakriittiset merkinnät on lisätty, ei ole sama, kuin mikä Profeetalle paljastettiin. Mutta he eivät ymmärrä, että sana “Qur’an” tarkoittaa “lausuntaa”. Siksi Koraanin lausunnan säilytys on erittäin tärkeää huolimatta siitä, onko teksti erilaista tai sisältääkö se vokaaleja vai ei. Jos arabiankielinen lausunta pysyy samana, tarkoitus pysyy myös muuttumattomana, luonnollisesti.

6. Itse Allah on luvannut suojella Koraania

Allah lupasi Koraanissa:  “Totisesti, Me itse lähetämme maan päälle kehoituksen, ja Me myös seisomme sen tukena.” [Koraani 15:9]

  1. ﷺ “Rauha ja Jumalan siunaukset hänelle”, muslimit lausuvat tämän rukouksen profeetan nimen mainittuaan.

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW