Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

Buddhalaisuus

Historiallinen kritiikki on osoittanut, että Buddhan alkuperäisiä opetuksia ei voi koskaan tietää. Vaikuttaa siltä, että Gautama Buddhan opetuslapset opettelivat hänen opetuksensa ulkoa. Buddhan kuoleman jälkeen Rajagahassa pidettiin kirkolliskokous, jotta Buddhan sanoja voitaisiin lukea ja ne voitaisiin hyväksyä. Kokouksessa mielipiteet ja muistikuvat erosivat toisistaan. Buddhan tärkeimpien opetuslasten, Kayshapan ja Anandan, mielipiteitä ja muistoja päätettiin suosia. Sata vuotta myöhemmin Vesalissa järjestettiin uusi kokous. Vasta 400 vuotta Buddhan kuoleman jälkeen hänen opetuksensa kirjoitettiin ylös. Niiden aitouteen ja puhtauteen kiinnitettiin vain vähän huomiota.

Buddhalaisten pyhät kirjoitukset voidaan jakaa paali- ja sanskriittikirjallisuuteen:

A. Paali-kirjallisuus:

Buddhalainen hinayana-ryhmä otti haltuunsa paali-kirjallisuuden.

Tri Pitaka

Kaikkein tärkein buddhalaisten kirjoituksista on Tri Pitaka, joka on kirjoitettu paalinkielellä. Se on oletettavasti varhaisin buddhalainen teksti ensimmäiseltä vuosisadalta eKr.

Tri Pitaka tai “Lain kolme koria” koostuu kolmesta kirjasta:

1. Vinaya Pitaka: ‘Käytännesäännöt’

Tämä on kurin kirja ja käsittelee pääasiassa käyttäytymissääntöjä.

2. Sutta Pitaka: ‘Puheita’

Tämä on kokoelma Gautama Buddhan saarnoja ja puheita sekä kertomuksia tapahtumista hänen elämässään. Se on Pitakoista kaikkein tärkein ja se koostuu viidestä eri osasta, joita kutsutaan Nikayoiksi. Dhammapada on tunnetuin paalinkielellä kirjoitetuista teksteistä ja se sisältää vertauskuvia ja lyhyitä lausuntoja, jotka kattavat totuuden.

3. Abhidhamma: ‘Doktriinin Analyysi’

Kolmas “kori” sisältää metafyysisiä doktriineja, jotka tunnetaan buddhalaisuuden metafysiikkana. Se on analyyttinen ja looginen selitys kahdelle ensimmäiselle Pitakalle. Se sisältää paljastuksia ja analyysejä buddhalaisesta oppijärjestelmästä.

B. Sanskriitti-kirjallisuus:

Mahayanat suosivat sanskriittiä. Sanskriitinkielistä kirjallisuutta ei ole koottu kokoelmaksi tai kaanoneiksi, kuten paalinkieliset kirjoitukset. Siksi suuri osa alkuperäisistä sanskriitinkielisistä kirjoituksista on kadonnut. Jotkut on käännetty muille kielille, kuten kiinaksi, ja niitä käännetään nyt takaisin sanskriitiksi.

1. Mahavastu: ‘Mahtava Tarina’

Mahavastu on tunnetuin sanskriitinkielinen teos, joka on palautettu kiinankielisistä käännöksistä. Se on suuri kokoelma legendaarisia tarinoita.

2. Lalitavistara

Lalitavistara on yksi pyhimmistä sanskriitti-kirjoituksista. Sen alkuperä on ensimmäiseltä vuosisadalta jKr., noin 500 vuotta Buddhan kuoleman jälkeen. Se sisältää ihmeitä, joita taikauskoa rakastavat ihmiset ovat kertoneet Buddhan suorittaneen.

Buddhan opetukset

A. Jalot totuudet

Gautama Buddhan pääasialliset opetukset voidaan tiivistää buddhalaisten “neljäksi jaloksi totuudeksi” kutsumaan seikkaan:

Ensimmäinen – Elämässä on kärsimystä.

Toinen – Halu aiheuttaa tämän kärsimyksen.

Kolmas – Kärsimyksen voi poistaa poistamalla halun.

Neljäs – Halun voi poistaa seuraamalla kahdeksanosaista polkua.

B. Jalo kahdeksanosainen polku

(I) Oikeat näkökulmat

(II) Oikeat ajatukset

(III) Oikeat puheet

(IV) Oikeat teot

(V) Oikea toimeentulo

(VI) Oikeat pyrkimykset

(VII) Oikeamielisyys

(VIII) Oikea meditointi

C. Nirvana

“Nirvana” tarkoittaa sananmukaisesti “sammuttamista” tai “loppumista”. Buddhalaisuuden mukaan tämä on elämän pääasiallinen tavoite ja sitä voi kuvailla useilla eri sanoilla. Kaikki surut päättyvät siihen ja sen voi saavuttaa sammuttamalla halun seuraamalla kahdeksanosaista polkua.

Buddhalaisuuden filosofia on sisäisesti ristiriidassa

Kuten aiemmin mainittiin, buddhalaisuuden pääasialliset opetukset on tiivistetty neljään jaloon totuuteen:

(I) – Elämässä on kärsimystä.

(II) – Halu aiheuttaa tämän kärsimyksen.

(III) – Kärsimyksen voi poistaa poistamalla halun.

(IV) – Halun voi poistaa seuraamalla kahdeksanosaista polkua.

Tämä buddhalainen filosofia on sisäisessä ristiriidassa, sillä kolmannen totuuden mukaan “kärsimyksen voi poistaa poistamalla halun” ja neljännen mukaan “halun voi poistaa seuraamalla kahdeksanosaista polkua”.

Buddhalaisella on ensin oltava halu seurata neljää jaloa totuutta ja kahdeksanosaista polkua. Kolmas jalo totuus kehottaa poistamaan halun. Kun halu poistetaan, miten voimme seurata neljää jaloa totuutta tai esim. kahdeksanosaista polkua, jos meillä ei ole halua siihen. Pähkinänkuoressa, halun voi ainoastaan poistaa halulla seurata kahdeksanosaista polkua. Jos et seuraa kahdeksanosaista polkua, halua ei voi poistaa. Filosofia on sisäisesti ristiriidassa ja kumoaa itse itsensä sanomalla, että halun voi poistaa ainoastaan jatkuvalla halulla poistaa halu.

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW