Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

Biologia

a. Kaikki elävä on tehty vedestä

Pohdi seuraavaa Koraanin jaetta: … Vedestä Me olemme luonut kaikki elolliset olennot. Eivätkö he sittenkään usko? [21:30]

Vasta tieteen kehityttyä on saatu selville, että solulimasta jopa 80% on vettä. Tutkimuksella on myös saatu selville useimpien organismien rakentuvan 50-90% vedestä, joka on kaiken elämän edellytys. Neljätoista vuosisataa sitten tuskin kukaan olisi voinut arvata elollisten olevan suurimmaksi osaksi vettä, vielä epätodennäköisemmin Arabian aavikolla, missä vesi on aina ollut harvassa. Koraani kertoo vedestä elämän alkuperänä seuraavin sanoin:

Jumala on myös luonut kaikki eläimet vedestä… [24:45]

Juuri Hän [Jumala] on luonut ihmisen vedestä.. [25:54]

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW