Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

Todistajien tasavertaisuus

Kysymys: Miksi kaksi naistodistajaa on yhtä kuin yksi miestodistaja?

Vastaus:

1. Aina ei kahta naistodistajaa pidetä samanvertaisena yhden miestodistajan kanssa

Koraanissa on kolme jaetta, jossa puhutaan todistajista ilman, että sukupuolta mainitaan ollenkaan

a ) Henkilön allekirjoittaessaan testamenttinsa, pitää paikan päällä olla kaksi henkilöä todistajana. Koraanin luvun 5 jakeessa 106 lukee näin: ”Te, jotka uskotte! Kun kuolema jotakuta teistä lähestyy ja testamentin teko on käsillä, kutsukaa keskuudestanne kaksi oikeudenmukaista miestä todistajiksi, tai sitten kaksi vierasta henkilöä, jos olette matkoilla…” (Koraani 5:106)

b)  Avioeron vireillepano edellyttää kaksi oikeudenmukaista henkilöä todistajaksi

”Ja kun vaimojenne koeaika on päättynyt, pitäkää heidät luonanne tai erotkaa heistä ystävällisesti. Ja ottakaa keskuudestanne kaksi oikeudenmukaista todistajaa ja näyttäkää asia toteen Jumalan edessä”. (Koraani 65:2)

c) Siveellisen naisen syyttämiseen vaaditaan neljä todistajaa

” Jotka syyttävät siveellisiä naisia haureellisesta elämästä eivätkä tuo neljää todistajaa, heille annettakoon kahdeksankymmentä raipaniskua, älkääkä heidän todistustaan milloinkaan enää kuunnelko, sillä he ovat tottelemattomia ihmisiä”. (Koraani 24:4)

2. Kaksi naistodistajaa vastaa yhtä miestodistajaa ainoastaan taloudellisissa tapauksissa

Ei tosiaan pidä paikkaansa se väite, että kaikissa tapauksissa kaksi naistodistajaa vastaisi yhtä miestodistajaa. Kyseinen väite pitää paikkansa ainoastaan tietyissä tapauksissa. Koraanissa on viisi jaetta, joissa puhutaan todistajista ilman mainintaa sukupuolesta. Koraanissa on ainoastaan yksi luku, jossa sanotaan kahden naistodistajan vastaavan yhtä miestodistajaa. Kyseessä on luku 2 jae 282, kyseinen jae on Koraanin pisin ja se käsittelee liiketapahtumia. Siinä lukee: ”Te uskovaiset, kun teette maksusitoumuksen määrätyksi ajaksi, niin tehkää se kirjallisesti. Kutsukaa tähän tilaisuuteen kaksi mieleistänne miestä todistajiksi. Jollei satu olemaan kahta miestä, todistakoon mies ja kaksi naista niiden joukosta, jotka hyväksytte todistajiksi, jotta jos yhden muisti pettäisi, toinen kuitenkin muistaisi oikein”. (Koraani 2:282)

Kyseinen jae koskee vain taloudellisia tilanteita, kuten rahansiirtoa. Rahansiirrosta on tehtävä kirjallinen sopimus ja otettava todistajiksi kaksi miestä. Mikäli kahta miestä ei löydy, niin yksi mies ja kaksi naista.

Islamissa miehen on elätettävä perheensä. Mies on taloudellisessa vastuussa, joten hänen odotetaan olevan kokemuksiensa myötä taitavampi taloudellisissa asioissa verrattaessa naiseen. Toisena vaihtoehtona pystyy todistajakseen valitsemaan yhden miehen lisäksi kaksi naista, jotta jos toinen naisista erehtyy jossain, toinen voi oikaista häntä. Arabiankielinen sana, jota Koraanissa käytetään, on ”tazil” tarkoittaen ”hämmentynyttä” tai ”erehtynyttä”. Monet erehtyvät kääntämään sen sanaksi ”unohtaa”. Siispä vain taloudellisissa tapauksissa vaaditaan kaksi naistodistajaa vastaamaan yhtä miestodistajaa.

3. Kaksi naistodistajaa vastaa yhtä miestodistajaa murhatapauksissa

Osa islamin oppineista on sitä mieltä, että naisen yleisesti miestä lempeämmällä olemuksella voi olla vaikutusta todistettaessa murhatapauksissa. Näissä tapauksissa nainen voi kauhistua helpommin kuin mies. Naisen tunnesekava tila voi hämmentää häntä entisestään. Tästä syystä osa juristeista on sitä mieltä, että myös murhatapauksissa tarvitaan kaksi naistodistajaa vastaamaan yhtä miestodistajaa. Kaikissa muissa tapauksissa yksi naistodistaja on samanarvoinen kuin yksi miestodistaja.

4. Koraani täsmentää tarkasti sen, että yksi naistodistaja on samanvertainen yhden miestodistajan kanssa

On muutamia oppineita, jotka väittävät kahden naistodistajan vastaavan yhtä miestodistajaa kaikissa tapauksissa. Heidän kantansa ei kuitenkaan voi pitää paikkaansa. Koraanin luku 24 jae 6 kertoo selkeästi naistodistajan vastaavan miestodistajaa: ”Jotka syyttävät omia vaimojaan, mutta eivät voi esittää muita todistajia kuin itsensä, todistakoot (kummatkin) neljä kertaa Jumalan nimeen olevansa ehdottomasti luotettavia” (Koraani 24:6)

5. Aishan todistus on riittävä perimätiedon hyväksymiselle

Profeetan vaimo, Aisha on kertonut 2220 perimätietoa, jotka katsotaan aidoiksi vaikka muita todistajia ei ole kuin hän itse. Tämä on riittävä todiste sille, että naisen todistus myös hyväksytään.

Monet oppineet ovat yksimielisiä siitä, että yhden naisen todistus kuunsirpistä on riittävä. Huomioikaa, että yhden naisen todistus on riittävä todistamaan yhtä pilaria Islamin viidestä pilarista. Kyseessä on paaston rikkominen, ja koko muslimiyhteisön miehet ja naiset hyväksyvät tämän naisen todistuksen. Osa oppineista on sitä mieltä, että Ramadanin alussa vaaditaan vain yhtä todistajaa ja Ramadanin lopussa kahta todistajaa. Todistajan sukupuolella ei ole väliä.

6. Naistodistajia jopa suositaan joissain tapauksissa

On tapauksia, joissa hyväksytään ainoastaan naisen todistus, miehen todistusta ei huolita lainkaan. Esimerkiksi tapauksissa, joissa käsitellään naisten ongelmia, tai esimerkiksi kun naiselle tehdään hautauspesu, tällöin todistajana pitää olla ehdottomasti nainen.

Naisen ja miehen välinen epätasa-arvoisuus taloudellisten tapauksien selvittelyissä ei johdu sukupuolen epätasa-arvosta Islamissa. Se johtuu vain naisen ja miehen erilaisista luonteenlaaduista ja rooleista yhteiskunnassa.

  1.  “Rauha ja Jumalan siunaukset hänelle”, muslimit lausuvat tämän rukouksen profeetan nimen mainittuaan.

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW