Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

Polyandria (monimiehisyys)

Kysymys: lsamin mukaan miehellä on oikeus neljään puolisoon, miksi naisten ei sallita ottaa useampia miehiä puolisoikseen?

VastausMonet ihmiset, mukaan lukien osa muslimeista itsekin, kyseenalaistavat moniavioisuuden, varsinkin koska se sallitaan miehille muttei naisille.

Oikeus ja tasa-arvo ovat islamilaisen yhteiskunnan perusta. Jumala on luonut miehen ja naisen samanarvoisiksi, mutta omaten erilaiset kyvyt, vastuut ja velvollisuudet. Miehet ja naiset eroavat toisistaan fyysisesti sekä psyykkisesti. Heidän roolinsa ja vastuunsa ovat erilaiset. Miehet ja naiset ovat tasa-arvoisia islamissa, mutta eivät kuitenkaan identtisiä.

Koraanin luvussa 4:22-24 löytyy listaus naisista, joiden kanssa muslimimies ei voi mennä naimisiin. Siinä mainitaan muun muassa, että naimisissa olevat naiset ovat kiellettyjä.

Seuraavana listatut asiat selventävät sen, miksi monimiehisyys on islamissa kiellettyä

1. Kun miehellä on useampi vaimo, pystytään heidät kaikki tästä huolimatta tunnistamaan lapsiensa vanhemmiksi, sekä isän että äidit. Jos vaimolla taasen olisi useampi aviomies, tällöin vain äidin pystyy tunnistamaan. Islamissa molempien vanhempien tunnistautumisella on suuri painoarvo. Psykologisten tutkimusten mukaan lapset, jotka eivät tunne vanhempiaan, varsinkaan isää, kärsivät henkisesti ja mahdollisesti traumatisoituvat. Usein tämänkaltaisilla lapsilla on onneton lapsuus ja siitä syystä esimerkiksi prostituoitujen lapset eivät elä henkisesti tervettä elämää. Monimiehisistä avioliitoista syntyneet lapset eivät voi esimerkiksi koulussa isän nimeä kysyessä antaa yhtä nimeä, vaan hän joutuu antamaan useamman nimen! Tosin nykyteknologialla tämä ei enää päde, vaan isä voidaan saada selville isyystestillä.

Mies on luonnostaan moniavioisempi kuin nainen. Biologiselta kannalta katsottuna miehen on helpompi suorittaa aviomiehenä velvollisuutensa siitä huolimatta, että hänellä olisikin useampi vaimo. Naisen ollessa samanlaisessa tilanteessa, naimisissa useamman miehen kanssa, on hänen haasteellista suorittaa kaikkia vaimon velvollisuuksiaan. Nainen joutuu kokemaan muun muassa kuukautiskierron johdosta erilaisia fyysisiä oireita, jotka haittaavat joskus normaalia elämää.

Yllä olevat syyt ovat selkeästi tunnistettavissa. Mutta on varmasti vielä monia muitakin syitä siihen miksi Jumala, äärettömässä viisaudessaan, on sallinut moniavioisuuden.

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW