Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

Geologia

a. Vuoret ovat kuin vaarnoja tai paaluja

Vuoristojen synnyn aiheuttama maan kuoren laskostuminen on verrattaen uusi geologinen löytö. Maan kuori -jonka päällä elämme- on kiinteä, kun taas sisemmät kerrokset ovat kuumia ja nestemäisiä, eikä elämä niillä ole mahdollista. Tiedetään myös vuorten vakauden olevan yhteydessä maan kuoren taittumiseen, sillä juuri taittumakohdat tarjoavat perustan kohoumille, joista vuoret muodostuvat. Geologit ovat laskeneet maan halkaisijaksi 12.756km ja kuoren paksuudeksi ohuimmillaan 5km ja paksuimmillaan 70km, joten maan kuori on ohut ja siten vaarassa täristä. Vuoret ovat maan kuoressa kuin telttakeppejä pitämässä sitä paikoillaan vakaampana. Juuri näin sanotaan seuraavassa jakeessa: Emmekö ole luonut maan lakeudeksi ja vuoret tukipilareiksi? [78:6-7]

Sana awtad tarkoittaa vaarnoja tai paaluja (kuten telttakeppejä): geologisten laskostumien syviä perustoja. Yhdysvaltain kansallisen tiedeakatemian pitkäaikainen puheenjohtaja ja presidentti Carterin tieteellinen neuvonantaja Frank Press kuvaa kirjassa Earth vuoret kiilamaisiksi ja vuoren itsessään pieneksi osaksi syvälle maahan ulottuvaa kokonaisuutta. [Earth, Press and Siever, s. 435. Katso myös Earth Science, Tarbuck and Lutgens, s. 157] Tohtori Frank Pressin mukaan vuorilla on tärkeä osa maan kuoren vakauttamisessa.

Koraani mainitsee vuorista maan vakautta lisäävänä tekijänä seuraavasti: Me asetimme myös vahvoja vuoria maahan, ettei se liikkuisi heidän allansa… [21:31]

Koraanin selitykset käyvät täydellisesti yhteen nykyaikaisen geologisen tutkimuksen kanssa.

b. Vuoret lujasti paikoillaan

Maan pintakerros on hajonnut useiksi osiksi: noin 100km paksuiksi mannerlaatoiksi. Mannerlaatat kelluvat osin sulan astenosfäärin päällä ja vuoristot muodostuvat niiden yhtymäkohtiin. Maan kuori on valtamerten kohdalla noin 5km ja mannerten kohdalla noin 35km paksu, ja vuoristojan kohdalla jopa 80km. Näiden vahvojen perustojen päällä vuoret seisovat, ja Koraani puhuu niistä seuraavasti: Vuoret Hän sijoitti lujasti paikoilleen [79:32] [Samankaltainen viesti välittyy jakeissa 88:19, 31:10 ja 16:15]

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW